De Europese merkenwetgeving

De Europese merkenwetgeving

Vraag & Antwoord

Op 23 maart 2016 onderging de Europese merkenwetgeving een aantal wijzigingen. We lichten graag enkele belangrijke toe.

Classificatie specifieker

Een merk wordt gedeponeerd voor een aantal producten en/of diensten, die administratief opgedeeld zijn in verschillende klassen.

Het Europese merkenbureau heeft in het verleden steeds als beleid gevoerd dat een merk, dat gedeponeerd werd voor een algemene klassentitel, de zogenaamde ‘class heading’, automatisch alle producten en/of diensten dekte die in die desbetreffende klasse zijn opgenomen. 

Onder invloed van het IP Translator arrest in 2012 kwam hier verandering in en tegenwoordig wordt de classificatie bekeken volgens het principe “what you see is what you get”, waardoor het noodzakelijk is geworden de producten en diensten in een merkregistratie specifiek en duidelijk te omschrijven. 

Europese merken van vóór 2012 kunnen geregulariseerd worden en de merkhouders van dergelijke merken krijgen 6 maanden de tijd, dus tot 23 september 2016, om hun producten en/of diensten nader te specificeren.

De regularisatie is evenwel alleen noodzakelijk wanneer het betreffende merk effectief gebruikt wordt voor producten en diensten die niet onder de algemene klassentitel vallen. Een voorbeeld: veel merken in klasse 25 zijn ingeschreven voor de algemene klassentitel ‘kleding, schoeisel, hoofddeksels’. Het product ‘inlegzolen voor schoenen’ valt niet onder deze algemene klassentitel. Commercialiseert u dergelijke inlegzolen, maar is uw  merk ingeschreven voor ‘kleding, schoeisel, hoofddeksels’ dan is een nadere specificering van de merkregistratie aangewezen. Commercialiseert u kleding, dan moet er niets aangepast worden.

Officiële taks per klasse 

Vanaf 23 maart 2016 moet u per product- of dienstenklasse in een Europese merkaanvraag een taks betalen. Deze tarifering vervangt het huidige systeem waarbij standaard 3 klassen kunnen aangeduid worden voor eenzelfde basistaks. Het is duidelijk de bedoeling om merkhouders aan te sporen hun merken enkel voor relevante klassen in te dienen.

Terminologie

Uw Europees merk, geldig in de 28 lidstaten van de Europese Unie, zal voortaan “Uniemerk” genoemd worden.

content/antwerpen/images/magazines/2016/STERCK Antwerpen 10/MUGS/STERCK_BASIS_mugshots_0001_Dirk_Caluwaerts_Bockstael.jpg Dirk Caluwaerts, CEO van Octrooi en Merkenbureau Bockstael licht een aantal wijzigingen in de Europese merkenwetgeving toe.

gla 

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels