Sociaal debat

De Nederlandse topman van de VDL-groep zei onlangs dat de sociale lasten in België 15% hoger liggen en dat de vakbonden weinig begaan zijn met jobcreatie. In datzelfde België stelde de socialistische vakbond onlangs voor om de arbeidsduur in te krimpen terwijl het aantal vacatures met 26,4 procent is gestegen.

Complexe vraagstukken los je niet op met een tweet, zeker niet in het land van het compromis. Maar het zou de werknemersorganisaties sieren om ook eens de ondernemers en bedrijven die voor die vacatures zorgen in de kijker te zetten.

andere edities
Zwaargewicht

Een maatschappij kan alleen maar welvaart scheppen als er ondernemers zijn die welvaart creëren. De sociale zekerheid, de uitkeringen, het gigantische overheidsapparaat, … Het wordt allemaal gefinancierd door ondernemersinitiatief. En door werknemers die elke dag al werkend het beste van zichzelf geven. Ondernemersinitiatief is dus één van de hoekstenen van onze maatschappij. Laten we daarom niet vergeten dat we successen mogen en moeten koesteren. 

andere edities