Familie

Van alle Belgische bedrijven zijn meer dan driekwart een familiebedrijf. Velen van hen zijn bezig zijn met overdracht naar de volgende generatie. De nood aan verdere professionalisering en de specifieke problematiek van familiaal ondernemen maakt het een zware taak voor de tweede, derde of verdere generatie. De cijfers bewijzen immers dat over generaties heen, het merendeel van de familiale overdrachten om uiteenlopende redenen geen succes blijkt te zijn. De uitdaging voor een familiale overnemer is dan ook groot op tal van vlakken. En dat verdient ons respect.

andere edities
Groeispurt

STERCK vaart sinds juli onder de vlag van Roularta Media Group. Een zeer bewuste keuze om onze ambitieuze groeiplan-nen stevig te verankeren in een langetermijnproject. Ons snelle schip heeft voortaan een thuishaven met bijzonder veel slagkracht. En hoewel we nu behoren tot een imposante vloot, zullen we onze eigen koers zelfstandig blijven varen. De stercke visie blijft ongewijzigd en dezelfde stercke mensen zullen die blijven uitdragen. En u kan blijven rekenen op het beste zakelijke netwerck van Vlaanderen!

andere edities