Limburg Nr.45

Ongezien

De uitdagingen waar veel bedrijven vandaag voor staan zijn écht ongezien: exploderende energie- en grondstofprijzen, tekorten in de aanvoerlijnen, torenhoge inflatie, … Het systeem van automatische loonindexering beschermt daarbij de gezinnen voor een heel klein beetje, al is die bescherming bedrieglijk. Volgens een berekening van de Nationale Bank komt er namelijk een loonkostentsunami op onze ondernemingen af, met een stijging van 13 procent in de periode 2022-2024. En dit terwijl ons land na Denemarken en Luxemburg al de derde hoogste loonkost van Europa torst.

Antwerpen Nr.40

Grijze haren

Door de automatische loonindexering dreigen de loonkosten van Belgische werknemers dit jaar 3 tot 4% duurder te worden dan hun collega’s in de buurlanden. Op lange termijn tast dat het concurrentievermogen van onze bedrijven aan. Zeker zij die exportgericht zijn. De wereld is dit jaar niet alleen in een nieuwe geopolitieke realiteit terechtgekomen. Ook de nieuwe economische realiteit is uitdagender dan ooit. Met vallen en opstaan zal er een weg gezocht moeten worden in die veranderde wereld. De lat waar we met z’n allen over moeten, is nog een flink stuk hoger gelegd.

Oost-Vlaanderen Nr.18

Duurzaamheid

De term sustainability circuleert al sinds de jaren 70 van de vorige eeuw en puristen zullen het begrip nog veel vroeger situeren. Duurzaamheid zoals we die vandaag kennen, duikt voor het eerst op in het beroemde Brundtlandrapport dat oorspronkelijk ‘Our Common Future’ heette. Het rapport uit 1987 concludeert onomwonden dat de belangrijkste milieuproblemen het gevolg zijn van enerzijds armoede en anderzijds niet-duurzame consumptie en productie. Duurzaam produceren was de eerste stap om die mondiale milieuproblematiek te counteren, maar intussen trekken we met ‘duurzaam ondernemen’ meer registers open om respectvol met onze planeet om te gaan.

West-Vlaanderen Nr.13

Water

België mag met recht en reden claimen ‘top class’ te zijn op vlak van watertechnologie. Een goede zaak, want de watermarkt is in volle transitie. Met de Blue Deal heeft Vlaanderen alvast een belangrijk signaal gegeven dat het menens is. Verschillende Vlaamse ministers hebben zich erachter geschaard, vanuit het besef dat de erkenning van de waterproblematiek hoogdringend is. Veel industriële bedrijven hebben de jongste jaren al stevig geïnvesteerd in intelligent watergebruik en aangepaste zuiveringsinstallaties. Toch is er ook daar nog voldoende ‘laaghangend fruit’ om de situatie verder te optimaliseren.