Eigenzinnig

Met een overheidsbeslag van 53,9 procent behoort België tot de top van Europa. Iets meer dan de helft daarvan gaat naar sociale bescherming. Wat echter opvalt: in vergelijking met onze buurlanden geven we niet veel meer aan sociale bescherming uit.

Waar ons overheidsbeslag dan wel naartoe gaat? Wel, voornamelijk naar het onderwijs, naar ons erg uitgebreide overheidsapparaat en naar subsidies en lastenverlagingen voor bedrijven. Drie zaken waar een hogere efficiëntie en rendementsverbetering absoluut mogelijk zijn.

andere edities
Onwrikbaar

België telt een astronomisch aantal van 391.690 langdurig zieken (langer dan een jaar ziek), wat gelijk staat aan meer dan 5 miljard euro aan uitkeringen. Om ons systeem van sociale zekerheid in stand te kunnen houden, zijn er op meerdere domeinen maatregelen nodig. 

Enerzijds moet er harder opgetreden worden tegen mensen die misbruik maken van de sociale zekerheid. Anderzijds ligt de verantwoordelijkheid ook deels bij de overheid en bij de bedrijven. Denk maar aan het sterker inzetten op preventie om stress en burn-out te voorkomen of aan het creëren van een kader waarin de stap naar het werk na een ziekte minder groot wordt. Uit onderzoek blijkt trouwens dat erg gedreven medewerkers met een grote verantwoordelijkheidszin meer vatbaar zijn voor een burn-out. En laat het nu net die mensen zijn die we graag in ons team hebben. 

andere edities