Familie

Van alle Belgische bedrijven zijn meer dan driekwart een familiebedrijf. Velen van hen zijn bezig zijn met overdracht naar de volgende generatie. De nood aan verdere professionalisering en de specifieke problematiek van familiaal ondernemen maakt het een zware taak voor de tweede, derde of verdere generatie. De cijfers bewijzen immers dat over generaties heen, het merendeel van de familiale overdrachten om uiteenlopende redenen geen succes blijkt te zijn. De uitdaging voor een familiale overnemer is dan ook groot op tal van vlakken. En dat verdient ons respect.

andere edities
Onwrikbaar

België telt een astronomisch aantal van 391.690 langdurig zieken, wat gelijk staat aan meer dan 5 miljard euro aan uitkeringen. Om ons systeem van sociale zekerheid in stand te kunnen houden, zijn er op meerdere domeinen maatregelen nodig. 

Enerzijds moeten we harder optreden tegen mensen die misbruik maken van de sociale zekerheid. Anderzijds ligt de verantwoordelijkheid bij de overheid en bedrijven. Uit onderzoek blijkt dat gedreven medewerkers met een grote verantwoordelijkheidszin meer vatbaar zijn voor een burn-out. En laat het nu net die mensen zijn die we graag in ons team hebben. 

andere edities