Vierenvijftig
Eddy Van Camp

Vierenvijftig

Polemieck

Tussen mijn vorige column en deze is veel gebeurd. Heel veel. L’embarras du choix ditmaal; laat het me dus maar in eerste instantie deels over de Panama Papers hebben, want we zijn (terecht) geshockeerd. Ik wil daarbij meteen duidelijk zijn: mij lijkt het me de plicht van elke ondernemer en werkgever om aan belastingvermijding te doen. Als een goede huisvader of -moeder moet hij of zij immers datgene doen wat het meest voordelige is voor het bedrijf. Dat is men verplicht aan de werknemers, de aandeelhouders, de onderneming an sich.

Belastingontduiking daarentegen is verwerpelijk, illegaal en moet dus bestraft worden. Omdat we – heel simpel samengevat – met z’n allen de kosten voor ons land dragen en iedereen daar recht evenredig zijn of haar steentje moet toe bijdragen. Alleen al ons democratisch bestel kost handenvol geld. België is immers niet alleen wereldrecordhouder inzake regeringsvorming, maar ook inzake het aantal parlementen, ministers en staatssecretarissen.

Let op, beste Stercke lezer, ik geloof er niet in dat een land als het onze kan bestuurd worden door een regering met zeven of acht mensen, laat staan door één grote leider à la magie du papa. En ik ben er ook van overtuigd dat al deze excellenties hard werken voor hun maandloon.

Omdat ze doorgaans in volstrekte anonimiteit dag in dag uit voor u en mij in de weer zijn, zocht ik het even voor u op. We lezen ditmaal dus om te leren. We hebben een federale regering met veertien ministers en vier staats­secretarissen. Er is de Vlaamse regering met negen, de Waalse met acht en de Brusselse met vijf ministers en nog eens drie staatssecretarissen. In het zuiden van het land hebben ze bovendien nog aparte gemeenschapsregeringen ook, met nog eens zeven Franstalige ministers en vier Duitstalige. En tot slot heeft men in het Brusselse gewest nog de gemeenschapscolleges, al zetelen hier grotendeels dezelfde Brusselse ministers in. Die laatste colleges buiten beschouwing gelaten telt ons land dus 47 ministers en 7 staatssecretarissen. Vierenvijftig excellenties in totaal. 

U kent ze ongetwijfeld allemaal. Ik daag u uit. Wie is de Waalse minister van tewerkstelling? Of van begroting? Wie is de Brusselse excellentie van economie, tewerkstelling en buitenlandse handel? Of de Franstalige minister van sport? Of zijn Duitstalige collega van cultuur, tewerkstelling en toerisme? U moet het antwoord schuldig blijven? Ik geef de namen even cadeau: Eliane Tillieux, Christophe Lacroix, Didier Gosuin, René Collin, Isabelle Eykmans. Met een beetje hulp van mijnentwege doen hun namen bij u zeker en vast een luide bel weerklinken. 

Omgekeerd kan ook: als ik Paasch, Antoniadis, Di Antonio, Furlan, Madrane, Simonis en Mollers noem, dan heb ik niet over de nieuwe lichting Rode Duivels, maar wel degelijk om verkozenen des volks. Kan u hun bevoegdheden aanvullen?  

U vindt, beste ondernemer, mits goed zoeken de volledige lijst op het internet. Lees- en quizplezier gegarandeerd.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels