Hoe is uw brandveiligheid?

Hoe is uw brandveiligheid?

Vraag & Antwoord

Sinds enkele jaren is de aandacht voor brandveiligheid en functie­behoud in gebouwen enorm gegroeid. In 2013 werd o.a. artikel 104 van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) omtrent de voorzorgsmaatregelen tegen brand vernieuwd. Het artikel stelt dat elektro­technische installaties de gevolgen van brand kunnen verergeren als men niet de juiste voorzorgsmaatregelen neemt en voerde daarom een reeks nieuwe verplichtingen in.

Verplichtingen in verband met vitale stroombanen

In gebouwen met een verhoogd veiligheidsrisico door de aanwezigheid van grote groepen mensen (vb. ziekenhuizen, kantoren, stations, …) moet in geval van brand de stroomvoorziening van noodverlichting, reddingsliften, brandmeldingsinstallaties, sprinklerinstallaties en lucht- en rookafzuiginginstallaties gedurende een periode van ten minste 1 uur in stand houden om ruimte te geven aan evacuatie en bluswerkzaamheden. 

Verplichtingen in verband met compartimentering

Brandwerende doorvoeren zijn verplicht in ruimten met bijzonder brandgevaar. Ze zorgen ervoor dat vuur en rook beperkt blijven tot de door de brand getroffen ruimte en beperken de opwarming van de kabels en draagsystemen langs de van de brand afgewende zijde. 

Verplichtingen in verband met kabels

Het gebruik van halogeenvrije kabels is verplicht in lokalen waarbij de ontruimingsmogelijkheden kleiner zijn dan normaal. Halogeenvrije systemen zijn qua chemische samenstelling zodanig geconstrueerd dat zij in geval van brand minder schadelijke gassen ontwikkelen waardoor persoonlijk letsel en materiële schade tot een minimum beperkt kan worden. Indien gebruik gemaakt wordt van halogeenvrije kabels, is het logisch om deze te combineren met halogeenvrije installatiematerialen.

content/antwerpen/images/magazines/2016/STERCK Antwerpen 10/MUGS/STERCK_BASIS_mugshots_0000_Bart _De_Bruyne_OBO_Bettermann.jpg Bart De Bruyne is algemeen directeur bij OBO Bettermann, producent van elektrotechnische installatiematerialen met jarenlange ervaring op gebied van functiebehoud en brandveiligheid. Ze beschikken over een ruim aanbod geattesteerde draagsystemen en brand­werende doorvoeren.

 

 

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels