Een vertrouwenspersoon aanstellen? Zo begint u eraan!
Verina Servranckx Mensura

Een vertrouwenspersoon aanstellen? Zo begint u eraan!

Praktijck

Stress, burn-out en andere psycho-­sociale aandoeningen zijn een groeiend probleem in bedrijven. Een vertrouwenspersoon kan u helpen om ze te voorkomen of snel aan te pakken. Maar hoe kiest u een goede vertrouwens­persoon? En hoe kan de externe dienst u daarbij helpen? Verina Servranckx, preventiedeskundige psycho­sociale risico’s bij Mensura, zet u op de goede weg. 

“Een vertrouwenspersoon vormt het eerste aanspreekpunt voor mede­werkers met een psychosociaal probleem op het werk. Denk daarbij aan issues zoals stress, burn-out, pesterijen, agressie, seksueel ongewenste intimiteiten, depressie … Hij of zij adviseert en begeleidt de medewerker, en mag ook bemiddelen wanneer die daarom vraagt.” 

Welke meerwaarde biedt de vertrouwenspersoon?

Servranckx: “Een vertrouwenspersoon verlaagt de drempel voor mede­werkers om problemen te signaleren of advies te vragen in het kader van interpersoonlijke relaties. Problemen komen daardoor sneller aan het licht, escaleren niet en geraken ook sneller opgelost. Veel medewerkers die met een probleem zitten, hebben aan een goed gesprek genoeg om zelf tot een oplossing te komen. Bovendien biedt de vertrouwenspersoon u als werkgever inzicht in het psychosociale welzijn op de werkvloer. Wanneer eenzelfde probleem vaak terugkeert, kan die dat anoniem signaleren.”

Hoe vul je de rol van vertrouwenspersoon het best in?

“De beste vertrouwenspersonen zijn medewerkers waar collega’s al naartoe stapten voor ze die rol officieel kregen. Het zijn personen met veel verantwoordelijkheidsgevoel en een gezonde dosis empathie. Kies vooral iemand die makkelijk toegankelijk is. 

Na de aanstelling is het belangrijk om uw vertrouwenspersoon een mandaat te geven waarmee die de rol optimaal kan vervullen. Voorzie bijvoorbeeld een ruimte om vertrouwelijke gesprekken te voeren en zorg dat hij of zij goed bekend is binnen de organisatie.” 

Hoe kan de externe dienst hierbij van dienst zijn?

“Een vertrouwenspersoon hoort uitstekend voorbereid te zijn op de taak. De externe dienst staat u daarin graag bij. Zo kan die kandidaat-­vertrouwenspersonen screenen op hun geschiktheid en aangestelde vertrouwenspersonen raad geven wanneer zij daarom vragen. 

De externe dienst bereidt vertrouwens­personen ook optimaal voor aan de hand van een vijfdaagse basis­opleiding. Daarin krijgen ze alle nodige theoretische en praktische kennis aangereikt. Tijdens de jaarlijkse supervisie schaven de vertrouwens­personen hun vaardigheden verder bij en kunnen ze dossiers anoniem bespreken.”.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels