Een scherpe prijs moet je (samen) verdienen.
Stefaan Van de Vloed

Een scherpe prijs moet je (samen) verdienen.

Praktijck

Door de band tracht elke klant en elke onderneming steeds de beste prijs/kwaliteitsverhouding te bekomen bij haar toeleveranciers en onderaannemers. Klanten wensen maximaal waar voor hun geld. Een scherpe inkoopprijs stelt een onderneming immers in staat om zich concurrentieel en rendabel in de markt te plaatsen.

Om dit op lange termijn te kunnen volhouden, dienen hiervoor wel enkele voorwaarden in acht genomen te worden: 

Ken je klant

Men dient als uitvoerder de rechtstreekse klant/firma voldoende te kennen, in het bijzonder wat betreft de bedrijfsethiek. Is de klant ter goeder trouw? Wie beslist er en is hij/zij voldoende bereikbaar en betrokken? Wat zullen de voorwaarden ‘te velde’ zijn en in welke mate zullen de afspraken gerespecteerd worden? 

Deze zaken gaan ook op voor de positie van de rechtstreekse klant waarbij de hamvraag is of er na uitvoering ook nog sprake is van een scherpe prijs. Het is evident dat met bekende en/of bevoorrechte partners eventueel op basis van eerdere correcte samenwerkingen snel en efficiënt tot een akkoord en dus uitvoering kan worden overgegaan. Werken in gecontroleerd vertrouwen is immer de meest rendabele manier van samenwerken.  

Duidelijke afspraken

Beide partijen dienen duidelijke afspraken te maken die rekening houden met de effectieve kostenstructuur van beide partijen. Enkel op deze manier zijn beide partijen eraan gehouden om de andere niet nodeloos op kosten te jagen, moest dit vanuit deze laatste haar bedrijfsethiek al niet het geval zijn. Een echte zakenpartner behoedt immers niet enkel zijn klant maar ook zijn uitvoerders voor onnodige kosten. Zeker ook in zaken staat teamwork garant voor win-win!

Samen problemen oplossen

Vooral bij onverwachte uitdagingen dienen alle partijen snel en met toewijding kostenbeperkend op te treden. Dit betekent dat de beslissers van beide partijen zonder taboes samen op zeer korte termijn de meest gunstigste oplossing zoeken, overeenkomen en onmiddellijk tot uitvoering brengen. De impact van problemen in de bouw kunnen immers aanzienlijk zijn voor alle betrokkenen (van bouwheer tot producent) aangezien zij invloed hebben op een combinatie van kwaliteit, planning en budget. Ook in zaken leert men bij problemen een goede partner kennen. 

Sogiaf is een familiale onderneming die met haar correcte houding ten opzichte van haar klanten en partners inzet op een lange termijnvisie. Dankzij haar proactieve en toegankelijke bedrijfscultuur staat zij open voor haar bestaande en voor nieuwe bevoorrechte partners. Hiermee kan Sogiaf haar klanten steeds voorzien van de beste service en kwaliteit aan de scherpste prijs. 

Deze expertise werd aangeboden door Sogiaf

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels