De visibiliteit van flexibiliteit
Anita Van Looveren & Marc Scherens

De visibiliteit van flexibiliteit

Sterck Verhaal: OM Partners

De afgelopen jaren hebben veel bedrijven hardnekkige ­inspanningen geleverd om hun productieproces aan te scherpen en rendabeler te maken. Op een bepaald moment kun je als onderneming echter niet nog dieper snijden. Wie overeind wil blijven in de harde concurrentieslag moet andere wapens in de strijd gooien. ‘Supply chain planning’ bijvoorbeeld. OM Partners uit Wommelgem ontwikkelt voor internationale klanten ­gespecialiseerde software waarmee ze de lange keten van grondstoffen tot eindproducten efficiënter en flexibeler kunnen organiseren. De software van OM Partners moet er bijvoorbeeld op toezien dat de stock aan grondstoffen perfect afgesteld blijft op de bestellingen van de eindklanten.

Anita Van Looveren, managing director van het bedrijf, heeft de opgang van OM Partners helemaal meegemaakt. Van in de villa in Brasschaat, waar in 1985 de eerste ­softwareontwikkelingen uitgedacht werden, tot vandaag in Wommelgem van waaruit 350 hooggespecialiseerde business consultants en IT-specialisten aangestuurd worden over nagenoeg de hele wereld. Stichter professor emeritus Georges Schepens wierf Anita Van Looveren aan als de eerste consultant voor het nieuw opgerichte bedrijf. Ze mocht het meemaken hoe OM Partners al die jaren verder groeide tot een onder­neming die dit jaar allicht de kaap van 40 miljoen euro omzet zal passeren.

De eerste softwareoplossing van OM Partners was niet veel meer dan een mathematische tool om planningen te optimaliseren. Het ging er toen nog voornamelijk om de productie te verbeteren. In al die jaren is de software uitgebreid naar andere toepassingen zoals forecasting, logistieke planning, transport, voorraadbeheer enzovoort.  Vandaag is het aanbod verruimd tot een totaalpakket waarmee je als ondernemer zowel operationele, tactische als strategische planningsbeslissingen kunt nemen. Operationele beslissingen in functie van het lopende productieproces, tactische beslis­­singen om bijvoorbeeld de capaciteits­bezetting van de fabriek aan te passen aan de marktontwikkelingen en strategische beslissingen waarmee op lange termijn kan gewerkt worden. Op die manier wordt de hele functionele keten van een onderneming afgedekt. STERCK. sprak met Anita Van Looveren en Marc Scherens, één van de directors customer solutions."

OM Partners

Van villa in Brasschaat tot IT-complex in Wommelgem

Het gaat ontzettend hard bij OM Partners in Wommelgem. Het bedrijf langs de E313 werd in 1985 opgericht door professor emeritus Georges Schepens, een expert in ‘Operations Management’, en opereerde aanvankelijk vanuit een villa in Brasschaat. Georges Schepens doopte zijn start-up in 1996 om tot ‘Operations Management Partners’ (OM Partners). Bart De Decker, Luc Schepens, Jan Geuens, Anita Van Looveren en Luc Van hamme stapten mee in het kapitaal van de vennootschap. Vandaag de dag is het aandeelhoudersschap uitgebreid met leden van het managementteam. OM Partners tekende verleden jaar voor een omzet van zowat 38,5 miljoen euro. Voor het lopende boekjaar is 40 miljoen euro gebudgetteerd. Volgens de eerste aanduidingen moet die kaap haalbaar zijn.

 

STERCK. Ondernemingen die zelf nog geen supply chain planning ingevoerd hebben lopen het risico op een concurrentiële handicap. Maar niet iedereen is zo happig om zich te laten 'opsluiten' door IT-specialisten?

Anita Van Looveren: “Wij zijn er ons best van bewust dat nogal wat ondernemers eerder argwanend staan tegenover de versterkte inbreng van IT. Het is voor velen onder hen een vrij ontoegankelijke wereld. Wij willen hen evenwel niet overvallen. Bij de implementatie van onze technologie laten wij hen dan ook niet in de kou staan. Wij zorgen voor een goede coaching en begeleiden het bedrijf zodat het onze software op termijn zelfstandig kan beheren. Wij proberen de ondernemers niet te gijzelen met ons vakjargon. Het gaat ons erom om onze klanten te laten begrijpen hoe onze planningsoftware OMP Plus in elkaar steekt.”

Marc Scherens: “Onze producten staan intussen ook in de cloud. Dat betekent dat onze klanten niet langer zelf alle investeringen moeten doen in servers, database-infrastuctuur of computers. Op die manier hebben wij ons aanbod aan software ook verruimd tot een heuse service waarop de bedrijven kunnen intekenen. Desnoods voor een abonnement op beperkte termijn. Wij monitoren dan de ­volledige plannings­omgeving inclusief infrastructuur vanuit OM Partners. Daardoor is ons zakenmodel in vergelijking met enkele jaren geleden ook helemaal veranderd.”

STERCK. Jullie beloven een sterke productiviteitsverbetering. Hoe moet ik mij dat als ondernemer concreet voorstellen?

Van Looveren: “Wij hebben onze klanten daarover bevraagd. Het grote voordeel van 'supply chain management' ligt volgens hen vooral in verbeterde visibiliteit. Het komt erop neer dat de onderneming een betere kijk krijgt op de verschillende factoren die het productieproces beïnvloeden. Het gaat dan onder meer over de voorraadvorming, de grondstoffenaanvoer, de rentabiliteit van het ingezette kapitaal, risicobeheer, kwaliteits­beheer enzovoort. Onze klanten hebben dankzij onze software een totaalbeeld van hun activiteiten. Vandaag is het ‘hot’ om het als ondernemer over ‘response planning’ te hebben. Het gaat erom dat de bedrijfsleider heel snel moet kunnen reageren op veranderende marktomstandigheden. In het geval van een extra klantenorder bijvoorbeeld, moet men zeer snel kunnen beslissen vanuit welke ’warehouse’ geleverd kan worden. En, indien dit order niet voorradig is en dus geproduceerd moet worden, moet men meteen kunnen nagaan of de nodige grondstoffen ter beschikking zijn. Met onze software kun je die flexibiliteit onmiddellijk inbouwen in de hele logistieke keten.”

OM Partners

STERCK. OM Partners heeft als bedrijf een razendsnelle evolutie doorgemaakt. Maar uiteraard staan ook de concurrenten niet stil. Hoe positioneert OM Partners zich internationaal?

Van Looveren: “Wij hebben een sterke internationale reputatie. Dat zeggen wij niet zelf, maar dat besloot onderzoeksbureau Gartner dat een marktoverzicht maakte van onze ­sector. Wij werden daarbij in het ­‘leader’ segment van het ‘Magic Quadrant’ geplaatst op basis van een analyse die kijkt naar zowel de concrete realisaties als de lange­termijnvisie.”

STERCK. Het is indrukwekkend dat een onderneming met Belgische roots die internationale quoteringen meekreeg?

Van Looveren: “Eén en ander heeft volgens mij te maken met het feit dat we onze software helemaal zelf schreven. Wij zijn destijds begonnen in de productiesfeer maar hebben onze technologie geleidelijk aan verder uitgebreid. Stap voor stap. De meeste grote internationale concurrenten van hun kant hebben een doelgerichte overnamepolitiek gevoerd. Ze kochten zich systematisch in maar weefden op die manier een lappendeken bijeen van allerlei uiteenlopende softwareproducten. Wij hebben daarentegen met onze eigen mensen een geïntegreerde globale oplossing uitgewerkt waar we best trots op zijn.”

Scherens: “We hebben bovendien systematisch gewerkt op onze sector­ervaring. Onze mensen spitsen zich al jaren individueel toe op bepaalde sectoren zoals de papierindustrie, de farma, de staalindustrie, de voedingssector enzovoort. Ze kennen hun sector door en door en kunnen zich als een heuse 'sparring partner' opwerpen en samen met de klant in een project stappen. Neem nu een opdracht bij BASF. Onze specialisten weten hoe een katalysator hoort te functioneren. Zij kunnen op die manier meedenken met de mensen van BASF en samen de 'supply chain' uittekenen. In de voedingssector zijn onze mensen bekend met de vereisten van een afgewogen ‘shelf life’ in de winkel zodat ze mee de cyclus van een voedingsproduct kunnen bepalen.”

Groot Chinees order van Suzhou Licheng

Het Chinese verpakkingsbedrijf Suzhou Licheng gaat technologie van OM Partners implementeren in zijn nieuwe fabriek in Lingbi. Daarmee bevestigt de firma uit Wommelgem haar positie op de Chinese markt. OM Partners heeft een eigen vestiging in Shanghai van waaruit de Chinese markt bewerkt wordt. Niet zonder succes want China is vandaag een sterke groeimarkt voor OM Partners. Suzhou Licheng bouwt een hooggeautomatiseerde fabriek. Het bedrijf zocht daarvoor contact met ­westerse leveranciers. “Het is de Chinezen niet enkel om een ‘software vendor’ te doen, maar om een heuse partner die mee de toekomstige ontwikkelingen van de installaties kan aansturen.” Jan Geuens, partner, is gelukkig met de vorderingen die de firma in China maakt. “Wij waren in het recente verleden vertegenwoordigd op belangrijke handelsbeurzen in het land en kunnen alleen maar bevestigen dat China vandaag gigantische veranderingen doormaakt op industrieel vlak. De Chinese industrie is sterk geïnteresseerd in geavanceerde planning tools.”

 

Multinationals

STERCK. OM Partners is vandaag een mondiale speler die verschillende multinationals tot zijn klantenbestand mag rekenen. Hoe komt OM Partners bij een grote klant als ArcelorMittal terecht?

Van Looveren: “Wij zijn lokaal begonnen op geïsoleerde projecten. Meestal in de productie van één fabrieks­installatie en dan vooral in de Benelux. In de loop der jaren zijn we evenwel meegegroeid met klanten die zelf een internationaal netwerk uitbouwden. Wij trokken op die manier met de multinationals mee naar de Verenigde Staten, naar de Verenigde Arabische Emiraten of naar China. Dat is niet enkel voor ArcelorMittal in Gent zo geweest. Wij werden op die manier ook een vaste leverancier voor bedrijven als Procter and Gamble, Danone, Mohawk, Umicore, VPK Packaging Group enzovoort. De globalisering heeft zich sterk doorgezet. In die mate dat een aantal kleinere nichespelers niet langer konden volgen en uit de markt gereden werden. Het is dan ook veelbetekenend dat onze omzet vandaag nog maar voor de helft uit Europa komt.”

STERCK. Is dit dan niet het moment om zelf een overname te doen?

Van Looveren: “Wij volgen alle marktontwikkelingen van dichtbij op, maar hebben tot nog toe geen plannen in die richting. Indien zich ergens opportuniteiten aandienen, zullen wij die ongetwijfeld analyseren en een conclusie trekken. Onze groei was tot nog toe evenwel helemaal organisch, gefinancierd met eigen middelen uit onze cashflow.”

Personeel

STERCK. Op het hoofdkwartier in Wommelgem werken zo’n 200 mensen. En nog eens 150 medewerkers in de buitenlandse vestigingen. In drie jaar tijd is het personeelsbestand nagenoeg verdubbeld. Kan je in de IT-wereld nog mensen vinden?

Van Looveren: “De IT-markt is een hard bevochten sector. Dat is ongetwijfeld zo. Goede mensen vinden is zeker niet evident. We doen er alles aan om ons personeelsbestand op niveau te houden. Zo investeren we onafgebroken in opleiding en motivatie. Elk nieuw aangeworven personeelslid krijgt een eigen coach mee. Wij zijn bovendien telkens aanwezig op jobbeurzen in de brede omgeving en organiseren ook eigen jobdagen. Maar het blijft een moeizame tocht. Daarom trekken we ook zelf naar de mensen toe. Zo hebben we een bijkomend kantoor geopend in Drongen. Op die manier omzeilen we niet alleen de wurgende mobiliteits­problematiek in het Antwerpse, maar zitten we ook dichter bij de universiteit van Gent en de klanten in Oost- en West-Vlaanderen. 

OM Partners

En uiteraard moeten we ons ook posteren in het buitenland. Zo hebben we ontwikkelingscentra in de Verenigde Staten en Oekraïne. Vandaag werken we bij OM Partners maar liefst 30 verschillende nationaliteiten. We spreken meer Engels dan Nederlands omdat we nu eenmaal ook in de drie belangrijkste tijdszones van Europa, de Verenigde Staten en het Verre Oosten werken.”

Stijlvol headquarters langs de autoweg

OM Partners verhuisde al in 2004 naar Wommelgem, de expansie ging onverminderd verder en het hoofdkwartier werd al snel veel te klein. Daarom werd de beschikbare ruimte onlangs verdubbeld met een stijlvol tweede nieuw gebouw, een investering van maar liefst 8 miljoen euro. Ondanks de drukte van de nabijgelegen autoweg ademen de kantoren van OM Partners absolute rust en licht uit. Het geheel werd omkaderd met een heerlijke binnentuin en een verfrissende vijver. Sportieve medewerkers kunnen tijdens hun pauze een partijtje voetballen of volleyballen op een perfect onderhouden terrein.  

Research

STERCK. Hoe ziet u de nabije toekomst?

Van Looveren: “De klanten verwachten almaar meer diensten van ons. Ze besteden vandaag zelfs delen van hun eigen planningsactiviteiten uit aan derden zoals ons. Het gaat erom dat de planning vandaag voor een groot stuk geautomatiseerd wordt. Liefst 80% van de voorbereiding wordt vandaag uitgewerkt via systemen van 'supply chain planning'.  De ondernemers kunnen zich dan concentreren op hun eigen 'core business', de aanmaak van hun producten. Onze markt wordt op die manier onafgebroken verruimd. Vandaar dat we ook sterk investeren in research en ontwikkeling. Tot 25% van ons omzetcijfer. Indien we onze positie willen aanhouden, moeten we doorduwen. Elke dag.”.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels