Ondernemers pioniers
Martine De Brucker & Karel Cardoen

Ondernemers pioniers

Regio: Wilrijk - Edegem - Berchem

In de brede omgeving van Antwerpen was HIW (Handel en Industrie Wilrijk) destijds een pionier. Ondernemingen die gegroepeerd zijn op een bedrijventerrein hebben ongetwijfeld een aantal gemeenschappelijke belangen. Zowel grote bedrijven als kleine kmo’s worden geregeld geconfronteerd met problemen waar ze niet direct raad mee weten. “HIW zette al in 1977 een organisatie op die voor interne samenwerking in en om het Ter Beke Hof zou zorgen”, zegt Karel Cardoen van Auto’s Cardoen, vandaag ook de voorzitter van HIW. “Martine De Brucker heeft zich van haar kant al zo’n 20 jaar ingezet samen met het bestuur en HIW, om doelgericht tot een krachtenbundeling tussen alle ondernemers te komen.”

Het zal je maar overkomen. Je hebt problemen met de riolering in de straat, leveranciers kunnen je in het ingewikkelde stratenplan niet vinden of je weet geen weg met je bedrijfs­afval. Om naderhand vast te stellen dat je college-ondernemers in de onmiddellijke buurt in feite dezelfde problemen hebben. Ze zouden allemaal een parking willen hebben waar de truckers in afwachting van de belading en de rit terug naar huis even kunnen uitrusten. Of ze zien allemaal uit naar een betere beveiliging tegen inbraak in de fabrieksinstallaties en op de bedrijfs­terreinen. “Waarom zouden we dan de handen niet in elkaar slaan en de problemen in en om het bedrijventerrein samen oplossen”, zegt Karel Cardoen.

 Waarom zouden we de handen niet in elkaar slaan? 

Auto’s Cardoen is een van de vele bedrijven die actief zijn in en om de industrieterreinen Terbekehof en Kernenergie. De onderneming is er uitgebouwd tot een heuse Autostad. Met een grote showroom, parkings en garages. In de onmiddellijke buurt huizen evenwel ook multinationals als Atlas Copco, Coca Cola Enterprises, de Groep H.Essers, de Dockx Groep, IKEA, Rizla, enzovoort. Verder ook kleinere bedrijven als DBP Plastics, Dejond, ECS Technics, ESAS, .... “In totaal zo’n 140 bedrijven die elk voor zich een heel eigen weg volgen”, zegt Martine De Brucker. 

“Dit neemt niet weg dat ze ook vaak geconfronteerd  worden met uitdagingen die de facto voor iedereen dezelfde zijn. Vandaar de idee om ze ook samen aan te pakken. Om samen naar een oplossing te zoeken waar iedereen zijn voordeel mee kan doen. Ondertussen zijn 125 van de 140 buurtbedrijven effectief aangesloten bij HIW.”

Martine De Brucker, mede-eigenaar van DBP Plastics NV, werd ertoe bereid gevonden om het dagelijks management van HIW op zich te nemen, een hele uitdaging waar ze flink wat van haar tijd voor investeert. Ze werd door het bestuur van HIW benoemd tot gedelegeerd bestuurder, een functie die ze uitoefent op vrijwillige basis. “Ze zal er later een standbeeld voor krijgen”, lacht voorzitter Karel Cardoen. 

STERCK. Waar is het HIW vandaag concreet om te doen?

Martine De Brucker: “Het gaat er ons vooral om te kunnen wegen op het beleid. Als individuele ondernemer sta je vaak hopeloos alleen. Zeker als kmo’er. Grote ondernemingen zullen allicht nog de middelen hebben om het beleid in een bepaalde richting bij te sturen maar kleine bedrijven kunnen geen gewicht in de schaal werpen. Zij hebben er ook de tijd niet voor. Wij willen vanuit Wilrijk samenwerken en met één stem spreken ten aanzien van de vele dossiers die op ons afkomen. We hebben in het recente verleden meer dan voldoende bewezen dat we dat hier in Wilrijk echt kunnen.”

STERCK. Hoe vinden jullie elkaar?

De Brucker: “We organiseren met de aangesloten bedrijven elk jaar zo’n tien meetings. Korte en krachtige bijeenkomsten. Niet iedereen is altijd aanwezig maar we zorgen naderhand ook voor een vlotte doorstroming van de informatie. Vandaag zijn we vooral bezig met de geplande heropwaardering van het industrieterrein. Dit project sleept al vele jaren aan maar begint nu toch geleidelijk vorm te krijgen. We hebben de nodige studies laten uitvoeren zodat de voorziene werken voldoen aan alle mogelijke wettelijke vereisten. We mogen ons ondertussen wél gelukkig prijzen dat we de steun gekregen hebben van de  Provinciale ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen, de Stad Antwerpen, Agentschap Ondernemen, Riolink, Eandis, district Wilrijk en Isvag. Die hebben ons alvast financiële perspectieven gegarandeerd. Zoals de zaken er nu voorstaan zullen de eigenlijke werken aangevat worden eind 2017. Een uitdaging die we overigens niet onderschatten. De heraanleg van de wegen, de herschikking van de riolen, de verplaatsing van de nutsleidingen - het zal ongetwijfeld veel geduld vergen van iedereen. “

Cardoen

District

STERCK. Jullie hebben daarbij ook contact met de politiek en andere bedrijvenkringen?

De Brucker: “Vanuit ons perspectief gaat het vooral om contacten met het district Wilrijk en zijn voorzitter Kristof Bossuyt (N-VA). Die is als politicus heel sterk geëngageerd en zetelt ook in onze raad van bestuur.  Op die manier hebben wij een persoonlijk aanspreekpunt. Daarnaast zijn er ook intensieve contacten met de stad Antwerpen en VOKA. Bovendien maken we als HIW ook deel uit van KOBRA, de Koepelorganisatie Bedrijven Regio Antwerpen, een geheel dat alle bedrijven­verenigingen uit het Antwerpse groepeert. KOBRA geeft ons de gelegenheid om te netwerken binnen andere bedrijfsfederaties. Wanneer ondernemers elkaar op dergelijk niveau kunnen ontmoeten komen, daar soms onvermoede dingen uit. De problemen liggen voor elk bedrijf anders. Maar wanneer er interessante contacten kunnen gelegd worden dient zich vaak ook een onverwachte oplossing aan. Op dat moment kunnen wij krachten bundelen om gemeenschappelijke belangen te verdedigen.”

STERCK. Worden binnen die netwerken ook commerciële contacten gelegd?

De Brucker: “Uiteraard. Het lijkt toch een economische logica dat bedrijven uit de onmiddellijke omgeving bij voorkeur zaken gaan doen met elkaar indien ze bepaalde aankopen plannen. De logistieke voordelen liggen zo voor de hand. Neem nu de compressoren­producent Atlas Copco. Die heeft in H.Essers een aangewezen transporteur gevonden. Softwareleverancier Organi is leverancier bij verschillende bedrijven uit onze buurt. Wij hebben in onze omgeving een distributeur in verlichtingsapparatuur, Geve. Die heeft zijn  producten al bij verschillende bedrijven op onze industriezone mogen installeren.” 

Veiligheid

STERCK. Toegevoegde waarde kan je als onderneming ook vinden in gezamenlijke projecten?

De Brucker: “Een concreet voorbeeld is ons veiligheidsbeleid. Onze industrie­zone is vrij groot en trekt uiteraard ook minder eerbare lieden aan. We hebben daarom een contract met het bewakingsbedrijf Securitas dat een agent uitstuurt naar onze bedrijven. Die doet ‘s nachts de ronde en controleert de omgeving. Wanneer er ergens een alarm afgaat intervenieert hij. Verschillende bedrijven hebben tegen heel gunstige voorwaarden mee ingetekend op het contract. Ook ons signalisatieproject is een goed voorbeeld. Veel chauffeurs hadden het moeilijk om op ons industrieterrein hun bestemming te vinden. We hebben daarom met z’n allen een degelijke signalisatie uitgewerkt met kleuren. Het is zo’n succes dat andere industriezones onze aanpak zelfs hebben overgenomen. Of nog: ons afvalbeleid. Tot voor kort pakte iedereen zijn afvalproblematiek afzonderlijk aan. We hebben daartoe het afvalverwerkingsbedrijf De Vocht geëngageerd om een contract met ons aan te gaan. Iedereen deed er uiteraard zijn voordeel bij. En mag ik nog even doorgaan? Wij plannen nu om een gezamenlijke parking voor vrachtwagens uit te bouwen. Heel wat internationale chauffeurs kunnen niet nog dezelfde dag terug naar huis. Ze blijven hier geregeld overnachten in hun truck. Die mensen hebben dan evenwel helemaal geen sanitaire voorzieningen of geen mogelijkheid om hun afval kwijt te geraken. Een eigen parking kan daartoe de oplossing zijn.”

STERCK. Jullie hadden ook plannen op het vlak van energie?

De Brucker: “Het is alvast de bedoeling om de nabijgelegen verbrandingsoven Isvag in te schakelen in de energietoevoer naar onze ondernemingen. We zouden de eerste industriezone kunnen worden die helemaal energie­neutraal is. We kregen al de volle steun van Vlaamse minister voor Energie, Annemie Turtelboom. Het is nu afwachten hoe het nu onder haar opvolger verder moet.

STERCK. HIW  heeft zelfs een eigen lokaal?

Karel Cardoen:  “Een van onze leden, het bedrijf Dejond heeft ons een vast lokaal ter beschikking gesteld. De leden van HIW hebben door hun bijdrage dit lokaal ingericht en uitgerust en tot een moderne ontmoetingsplaats gemaakt. Daar kunnen we onze bijeenkomsten organiseren en gasten ontvangen. Het is zowat onze eigen stek geworden waar we geregeld ook ontbijtsessies kunnen plannen. HIW wordt op die manier een echt trefpunt voor al wie als ondernemer in de brede regio van Wilrijk mee wil praten. We gaan overigens verder dan Wilrijk. We tellen onder de bij ons aangesloten bedrijven ook ondernemingen uit Hoboken, Edegem, Berchem en Aartselaar. Laat ons stellen dat onze vzw Handel en Industrie Wilrijk een aanspreekpunt is voor alle bedrijven langs de twee kanten van de A12. Ik mag me er als voorzitter bovendien over verheugen dat we hier in de onmiddellijke omgeving ook een eigen restaurant zullen krijgen. Het kasteel Ter Beke Hof staat al vele jaren te verkommeren maar het wordt sinds kort gerenoveerd en omgebouwd tot een culinaire tempel. Het zal de buurt ongetwijfeld nog verder opwaarderen.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels