Wanneer kan ik mijn aanvullend pensioen opvragen?

Wanneer kan ik mijn aanvullend pensioen opvragen?

Vraag & Antwoord: Life Plan bvba

De wettelijke pensioenleeftijd evolueert naar 67 jaar, maar wat gebeurt er met mijn aanvullend pensioen? 

De wet van 18 december 2015 stelt dat het aanvullend pensioen moet uitgekeerd worden van zodra de zelfstandige bedrijfsleider zijn wettelijk pensioen, al dan niet vervroegd, opneemt. Sinds 1/1/2016 valt de uitkering van uw aanvullend pensioen dus samen met de opname van uw wettelijk pensioen. De opnamedatum wettelijk pensioen is gelijk aan de opnamedatum aanvullend pensioen!

Heeft u een 2de pijler pensioenpolis die voorziet in de uitkering van een aanvullend pensioen op 60 jaar? Dan nog zal u moeten wachten op de uitkering, en zal het contract verlengd moeten worden en pas uitgekeerd worden op het moment dat u effectief met pensioen gaat.

Dit is van toepassing op alle individuele pensioentoezeggingen (IPT), groepsverzekeringen en VAPZ-contracten.

Voor verzekerden geboren vóór 1962 zijn er overgangsmaatregelen voorzien.  Indien de polis het voorziet, kan de uitkering vroeger gebeuren volgens volgende drempels:

. 60 jaar vóór wie geboren is voor 1959

. 61 jaar vóór wie geboren is in 1959

. 62 jaar vóór wie geboren is in 1960

. 63 jaar vóór wie geboren is in 1961 

Dit heeft voor gevolg dat nieuwe pensioenpolissen steeds moeten opgesteld worden tot 65 jaar.

Opgelet met interne pensioentoezegging

Bedrijfsleiders die nog een interne pensioentoezegging hebben, en die dus nog niet hebben geëxternaliseerd, kunnen in de problemen komen. De wettelijke pensioendatum komt in de meeste gevallen niet overeen met de moment van uitkering van de interne pensioenvoorziening die in veel gevallen op 60 jarige leeftijd is voorzien. Vervroegd pensioen kan maar na een loopbaan van 42 jaar.

We adviseren dan ook om deze situatie te vermijden en de interne pensioentoezegging te externaliseren bij een verzekeraar. Zo wordt uw interne voorziening een individuele pensioentoezegging of IPT en zal de verzekeraar zorgen dat de datums wel op elkaar kunnen afgestemd worden.

Paul Fornoville Paul Fornoville is zaakvoerder bij Life Plan bvba, een onafhankelijk pensioenplanner voor zelfstandigen en ondernemers.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels