7 motors van verandering voor de bouwsector

7 motors van verandering voor de bouwsector

Sector: Bouw Trends

De snelle evolutie van de technieken, de internationale concurrentie en de veranderende woonnoden vergen een innovatieve transformatie van de bouwbedrijven. Terwijl de bouwsector op technologisch vlak enigszins achterliep, wordt het duidelijk dat nieuwe technologieën zoals robotica, 3D printing en big data de volgende jaren wél ingang zullen vinden op de Belgische bouwwerven. We zetten de belangrijks innovaties op een rijtje. 

Vaak wordt gewezen naar de traditionele, behoudsgezinde cultuur in de bouwsector om te verklaren waarom ingrijpende technologische innovaties zo moeilijk ingang vinden. Het is echter de structuur van de markt die er voor zorgt dat veel bestaande (oude) technologieën die massaproductie mogelijk maken, niet geschikt zijn om in de bouw te dienen. Plaatsgebonden productie (op de bouwwerf zelf), steeds iets anders moeten bouwen en een volatiele markt noodzaakt bouwbedrijven om flexibel te blijven. Hoge investeringen voor massaproductie zijn daarom geen optie. 

In verschillende rapporten zoals dat van ING Bank ‘Hightech meets business’ worden een aantal belangrijke technologieën geïdentificeerd die richting 2025 voor innovatie zullen zorgen en het vermogen hebben om de sector flink te veranderen. Ze bieden bouwbedrijven de mogelijkheid om het bouwproces efficiënter te maken mét behoud van de nodige flexibiliteit.

De sterke toename van prefabricatie stimuleert het gebruik van robotica.

De bouwsector kan met deze nieuwe technologische ontwikkelingen de stap maken van de huidige stukfabricage naar mass customization. Bij mass customization kunnen klant-specifieke wensen in serie geproduceerde producten worden verwerkt. Technologie kan bouwbedrijven de benodigde flexibiliteit opleveren om dit te realiseren.

1 Robotica verschillende taken uitvoeren

Robots komen nog nauwelijks voor in de bouw. Veel werkzaamheden zijn echter geschikt voor uitvoering door robots. Waar eerdere mechanisering in de bouw nog geen uitkomst bracht doordat iedere bouwopdracht toch weer net anders was, kunnen robots hier juist wel mee omgaan en verschillende taken uitvoeren. Een robot kan bijvoorbeeld eenvoudig verschillende bouwdelen produceren. De sterke toename van prefabricatie stimuleert ook de uitbreiding van het aantal robots. In de fabriek is het eenvoudiger (industriële) robots te laten functioneren dan buiten op de bouwplaats bij wisselende omstandigheden. 

2 3D Printing potentiële revolutie

3D printen heeft de potentie om het bouwproces op lange termijn op z’n kop te zetten. De ontwerpfase wordt bij  3D printen nog veel belangrijker en het logistieke proces rondom de bouwplaats veel minder. De trend naar prefab en standaardisering kan uiteindelijk door 3D printen ingehaald worden. 3D printen biedt net als robotica de flexibiliteit waar in het bouwproces om gevraagd wordt en die massaproductie niet bood. Ieder bouwwerk met steeds weer andere vormen kan door 3D printers relatief eenvoudig gemaakt worden. 3D printen is dan ook vooral voordelig bij maatwerk. Vooral bij ronde hoeken en of ronde wanden neemt het kostenvoordeel toe.

Ook in de renovatiesector kan 3D printen grote voordelen opleveren. Een defect onderdeel dat vervangen moet worden, kan ter plekke geprint worden. Hierdoor hoeft de bouwvakker niet het product ergens op te halen of te bestellen en later weer terug te komen. De onderhoudsman kan de 3D-tekening van het te vervangen onderdeel downloaden maar hij kan ook het oude product 3D scannen waardoor grote efficiëntiewinsten worden behaald.

Chris Slaets

“In tal van restauratieprojecten worden 3D-modellen al gebruikt om te zeggen hoe iets er moet uitzien”, zegt Chris Slaets van Confederatie Bouw Limburg. “Dat wordt vervolgens meegenomen in het bouw­project. Zo worden bij een renovatie armaturen uit de 17e eeuw bijvoorbeeld nagetekend, geprint en gebruikt in het gebouw. Maar het gaat nog veel verder. Binnen afzienbare tijd gaan fabrieken volledige 3D-elementen printen.”

3 Computing power & big data

Grote bouwbedrijven met veel bouwprojecten beschikken over veel data die zij ordenen en analyseren. Meer informatisering maakt het mogelijk dit te laten doen door computers.

Door de toenemende rekenkracht van chips kunnen traditionele bouwtekeningen gedigitaliseerd worden. Met 3D-beeld kan digitaal in een drie dimensionaal Bouw Informatie Model (BIM) worden samengewerkt met alle disciplines in het bouwproces (architect, (onder)aannemers, installateurs enz.). Fouten in het ontwerp, constructie, bouwlogistiek, afwerking, planning en werkvolgorde zijn snel op te sporen en de gevolgen van wijzingen zijn direct duidelijk voor alle partijen. BIM leidt tot minder kosten en fouten. Zo bieden computing power en big data de mogelijkheid iedere keer weer andere bouwprocessen te stroomlijnen waardoor efficiëntiewinst behaald kan worden. Bij mass customization is een efficiënt ontwerpproces extra belangrijk omdat dit voor ieder afzonderlijk product moet gebeuren. Dit in tegenstelling tot mass production waar dit proces slechts één keer gedaan wordt voor een hele serie producten.

“Viloc uit Zandhoven werkte een unieke oplossing uit voor geautomatiseerd gereedschapsbeheer en tool tracking. Via kleine, low-cost zendertjes die minstens 5 jaar meegaan op een batterijtje, volgen ze gereedschappen bij grote bouwbedrijven, vaak in combinatie en geïntegreerd met traditionele track&trace in grote machines en voertuigen. Dit alles is geïntegreerd in één totaaloplossing voor materiaalbeheer waar eveneens de materiaaladministratie, keuringen, gebruik en onderhoud kunnen worden opgevolgd. Bij grote bedrijven is dit vaak zelfs geïntegreerd met ERP. Viloc helpt zo bedrijven om hun administratieve processen sluitend te maken, te weten welke toestellen er binnen het bedrijf aanwezig zijn en waar deze zich bevinden, keuringen en periodiek onderhoud 100% onder controle te krijgen, diefstal tegen te gaan, ongebruikt materiaal in kaart te brengen, de juiste gereedschappen bij de juiste teams te houden, administratie te verlichten/automatiseren, werfleiders op de hoogte te houden van de gereedschappen op hun project, preventief onderhoud... Viloc volgt ondertussen al meer dan 25.000 gereedschappen in België en Nederland.”

4 Internet of Things maakt predictief onderhoud mogelijk

De verwachting is dat richting 2025 gebouwen en installaties door het Internet of Things (IoT) zich op grote schaal met elkaar verbinden. De combinatie van connectiviteit met meer rekenkracht en sensortechnologie resulteert in installaties in gebouwen die gigantische hoeveelheden data genereren. Naast nieuwe functionaliteiten voor gebruikers levert deze data een schat aan informatie voor efficiënter onderhoud van gebouwen. Hierdoor wordt predictief onderhoud (condition monitoring) mogelijk waardoor de planning en het gebruik geoptimaliseerd wordt. Er wordt bij predictief onderhoud geen onderhoud uitgevoerd op basis van het aantal draaiuren of op basis van een budget.  Bij predictief onderhoud gaat het om data en ‘meten is weten’. Onderdelen worden vervangen als uit metingen blijkt dat ze daadwerkelijk aan vervanging toe zijn. Big data is hierbij essentieel.

Tom Hoogmartens

Hoogmartens Wegenbouw uit Opglabbeek is gespecialiseerd in het onderhoud en de aanleg van buitenverhardingen. Tom Hoogmartens getuigde op de Drone Convention 2016 over het inzetten van drones voor inspectie van het wegdek. “Een regelmatig onderhoud kost uiteindelijk minder dan een wegdek in slechte staat helemaal te moeten vernieuwen. Daarom laten we drones het terrein scannen met speciale meetapparatuur die een zeer gedetailleerd beeld geven van de toestand van het terrein. Zo kunnen we bepalen waar onderhoud noodzakelijk is en waar niet.”

5 Drones ongekende mogelijkheden 

De opkomst van de drone biedt enorme mogelijkheden voor de bouw, bijvoorbeeld bij de inspectie van hoge bouwwerken, zonnepanelen, zendmasten, pijpleidingen of hoogspanningsleidingen kunnen drones van toegevoegde waarde zijn. Ook bij landmeting en het monitoren van de voortgang van het bouwproces op een bouwplaats kunnen drones ingezet worden. De flexibiliteit van drones sluit goed aan bij de steeds weer veranderende omstandigheden van het bouwproces. De kosten zijn daarbij veel lager dan bij het gebruik van een helikopter. Wetgeving en veiligheid zijn echter nog een struikelblok. 

6 Nieuwe materialen & toepassingen

De ontwikkeling van nieuwe materialen zoals carbon en het toevoegen van nieuwe eigenschappen aan bestaande producten opent nieuwe mogelijkheden in het gebruik en de toepassing ervan. Zo worden er tegenwoordig al volledige witte gevelstenen geproduceerd, waarbij er - indien gewenst - nog een speciale kleur opgespoten wordt. Zoiets was tot voor enkele jaren compleet ondenkbaar. De samenwerking tussen de bouw en andere sectoren leidt tot nieuwe materialen. Zo is het bijvoorbeeld niet ondenkbaar dat er binnen afzienbare tijd bakstenen op de markt komen die met behulp van elektronica zonne-energie kunnen capteren en eventueel opslaan.

ETIB/Concrete House bouwt niet alleen kelders in beton maar sinds 2004 bouwt het ook lage energie- en energieneutrale woningen in glad beton. Daarbij worden de wanden van de bovenbouw gemaakt met dubbelwandige gladde betonplaten, die ter plaatse worden opgevuld met beton. Dit gaat veel sneller, de wanden zijn perfect glad, en alle voorzieningen voor electriciteit e.a. worden ingebetonneerd. Dus is er achteraf geen kapwerk meer nodig en zijn bepleisteringswerken overbodig. Met het wandsysteem Iso Concrete haalde ETIB verschillende nominaties binnen. Hierbij wordt het buitenschild, dat normaal ook in beton is, vervangen door een isolatieschild dat aan de betondruk voldoet. Het innovatieve zit hem vooral in de verbinding tussen de twee schilden, zonder enige thermische brug. Dit geeft een besparing op beton, transport- en montagekosten, verkort sterk de uitvoeringstermijn en verhoogt de isolatie met liefst 25 %. Het past volledig binnen het BEN-verhaal.

7 Alternatieve energie

Om de voorgestelde doelstellingen op vlak van e-peil en CO2-uitstoot te halen zijn bij nieuwbouwprojecten al de nodige verplichtingen opgelegd op vlak van duurzame energie. Naar verwachting worden deze nog uitgebreid naar de gigantische renovatiemarkt. Vooral zonne- en windenergie zijn de dominante groene energievormen.  Sinds 2000 is de hoeveelheid elektriciteit opgewekt uit zonnepanelen maar liefst zeven keer verdubbeld. De indrukwekkende groei zal doorzetten, omdat de kosten van zonne- en windenergie blijven dalen. Daarbij zal vooral de markt voor de energieopslag een zeer belangrijke rol gaan spelen. Toch leveren zon en wind globaal nog maar twee procent van alle energie die we wereldwijd consumeren. Ze zijn dus nog piepklein in vergelijking met olie, kolen en gas.

INNOVATIECENTRUM

INNOVATIECENTRUM Het Innovatiecentrum ondersteunt bedrijven die innovatieve projecten willen realiseren. In elke Vlaamse provincie zijn enkele innovatieadviseurs actief die één-op-één bedrijven begeleiden bij hun innovatieplannen. Efficiënt en duurzaam innoveren leidt tot groeiende bedrijven die een stevigere marktpositie bekleden. Dankzij de steun van de Vlaamse Overheid zijn de diensten van het Innovatiecentrum gratis toegankelijk. Als centrale spil in het Vlaams innovatienetwerk brengt het Innovatiecentrum bedrijven in contact met andere bedrijven en kenniscentra om innovatieprojecten samen uit te werken. Het begeleidt de bedrijven in hun zoektocht naar financiële partners, zowel overheid als privaat. Als strategische partner van het Agentschap Innoveren en Ondernemen ondersteunt het ook bedrijven die bij de overheid willen aankloppen voor subsidies om hun groeiambities te realiseren. Daarnaast adviseert het Innovatiecentrum ondernemers hoe ze hun innovatief idee kunnen uitwerken, beschermen en succesvol valoriseren.

www.innovatiecentrum.be 

Bronvermelding: ING Economisch Bureau, Februari 2016, Technologie in de bouw. Mass customization wordt mogelijk.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels