Wat is het belang van een correct gedimensioneerde elektrische installatie?

Wat is het belang van een correct gedimensioneerde elektrische installatie?

Vraag en antwoord - Vitech

Elektriciteit met inbegrip van al haar toepassingen, wordt steeds belangrijker in het dagelijks leven. Elektrische installaties dienen dan ook correct ontworpen en afgestemd te worden op de behoeften van de bouwheer.

Een elektrische installatie omvat veel meer dan gewoon maar een aantal stopcontacten en lampen. Een greep uit de mogelijke systemen waaruit een elektrische installatie kan bestaan: de hoogspanning- en middenspanningsinstallatie, verlichting, telecommunicatie (zoals telefonie, geluidsdistributie, alarmverdeling, radio- en TV), branddetectie, inbraakbeveiliging, toegangscontrole, bliksemafleiding en aarding, data­verdeling, gebouwenbeheerssysteem, liften, enz.. Het speelveld is de laatste jaren dus zo uitgebreid en complex geworden dat het Studiebureau Vitech bewust gekozen heeft om het ontwerpen van elektrische installaties als haar core-business te beschouwen.

Risicoanalyse verplicht

Al deze systemen dienen uiteraard goed op elkaar afgestemd te worden, zowel qua dimensionering als qua werking. In het verleden werd daar niet zoveel belang aan gehecht waardoor bepaalde bestaande installaties nu als “gevaarlijk” kunnen worden beschouwd.

Om deze bestaande installaties terug naar een veilige situatie te brengen, heeft de overheid een wet (KB van 04/12/1012) uitgevaardigd die iedere werkgever verplicht om een risico­analyse te laten uitvoeren op haar elektrische installatie. Eveneens dient er een risicoanalyse uitgevoerd te worden met betrekking tot de bliksem­installatie voor nieuwe gebouwen. 

Rationeel energieverbuik

Bij een goede dimensionering van elektrische installaties dient er best ook rekening gehouden te worden met het Rationeel Energiegebruik (REG) waardoor het elektriciteitsverbruik tot een minimum worden herleid. Voorbeelden van REG zijn bijvoorbeeld relightingprojecten, gebruik van alternatieve energieën zoals fotovoltaische zonnepanelen of WKK, enz.

Conclusie

Een correct gedimensioneerde elektrische installatie dient dus een veilige en economische installatie te zijn die daarenboven beantwoord aan de eisen van de bouwheer.

Bert van Itterbeeck Bert van Itterbeeck is zaakvoerder van Vitech en pleit ervoor dat elektrische installaties absoluut correct dienen gedimensioneerd te worden.

 

 

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels