Aankoopbeleid binnen de kmo
Stijn & Mieke Van De Velde Praktijck - Jan De Velde

Aankoopbeleid binnen de kmo

Praktijck - Jan De Velde

Tot voor enige tijd hadden projectleiders grote vrijheid om leveranciers te motiveren, juiste oplossingen te zoeken voor een probleem en samen een win-winrelatie op te ­bouwen. Tegenwoordig wordt die verantwoordelijkheid meer en meer doorgeschoven naar aankoopdiensten.

Kennis en ervaring die verworven werden door onderaan de ladder te starten, met inzet en verantwoordelijkheid die vleugels gaven tot een veelbelovende carrière, gaan nu steeds vaker verloren in procedures en richtlijnen die van bovenaf worden opgelegd. Dat beleid biedt nauwelijks ruimte voor flexibiliteit, kwaliteit en duurzaamheid; laat staan voor kennis en ­ervaring van mensen in het veld.

Fingerspitzengefühl?

Technische noden en haalbaarheid worden te weinig afgestemd op de realiteit. De voeling is soms zoek. Dat blijkt ook uit bestekvoorschriften. Men baseert zich op bestaande voorschriften die worden samengevoegd, zonder rekening te houden met de essentie, de uiteindelijke doelstelling of toepassing. De voorschriften zijn streng en soms technisch niet de beste oplossing.

De Atex-codering bij camera-­onderzoek in explosierijke zones wordt vaak fout geïnterpreteerd en toch streng opgelegd. Atex-materie is best veelzijdig en specifiek, maar niet altijd gekend door de aanvrager. Opnieuw hangt er veel af van de doelstelling en de toepassing.

Het gebruik van linertechnieken, met betrekking tot ondergrondse leidingrenovaties, is een mooie oplossing om schade in een riolering zonder breekwerken te herstellen. Al worden deze te pas en te onpas aangewend. De herstelmethode wordt onder meer bepaald door een correcte interpretatie van de resultaten uit het camera-onderzoek, die vertaald moeten worden naar de meest aangewezen renovatietechniek. Uiteraard valt of staat alles bij de uitvoering. Binnen de reinigingssector kan men zich tevens vragen stellen bij absurd lage meterprijzen voor rioolreiniging. Wat kost een reinigingswagen? Vele prijszettingen zijn mogelijk. Waar ligt het verschil, vergelijkt men niet appelen met peren?

Er bestaan vele kwaliteits­labels, maar er is niet zoiets als een algemene controle. Hoe weet u welke bedrijven kwaliteit bieden? Er wordt nauwelijks onderscheid gemaakt tussen gedreven professionals die investeren in VCA, ISO-certificatie, keuringen, opleidingen, innovatieve oplossingen, dan wel de ‘doorsneebedrijven’ die spelen op de laagste prijs.

ROI

Louter commercieel onderhandelen, zonder gedegen voorbereiding, controle, beoordeling en evaluatie van de uitgevoerde activiteiten, leidt tot verkeerde oplossingen waarvan de uiteindelijke kosten niet te overzien zijn.

Aankoopdiensten moeten een eigen visie ontwikkelen. Dat wil zeggen: behoeften definiëren, deze vertalen in duidelijke doelstellingen en daaraan een correcte prijszetting koppelen. Belangrijke pijlers zoals kwaliteit, onafhankelijkheid, veiligheid, gezondheid, milieu zouden daarvan moeten deel uitmaken.

Een aankoopproces bestaat uit diverse fasen. De focus ligt voornamelijk op de offerte, omdat aankopers denken dat hier de grootste marges zijn te halen. Deze multiverantwoordelijkheid vormt een belangrijke basis voor optimalisatie en leidt tot gerichter ­aankopen met verbazingwekkende (goedkopere) resultaten.

“If you think it's expensive to hire a professional to do the job, wait until you hire an amateur.”- Red Adair; World famous oil firefighter.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels