Digitale strategen
Maarten Serneels Artcore Society NV

Digitale strategen

Artcore Society NV

Digital awareness creëren, het resultaat ervan in een concreet actieplan gieten en nadien het design en de uitvoering tot in de puntjes verzorgen. Het zijn vier elementen die Artcore Society maar al te graag tot één geheel vormt. Het Antwerpse bedrijf doet dat al jarenlang voor klanten zoals Bacardi, Studio 100, Katoen Natie en Toyota Material Handling. 

“We vervullen zowel strategische als uitvoerende opdrachten, maar gaan het liefst pas uitvoerend aan de slag als we ook aan de strategie hebben kunnen werken”, vertelt zaakvoerder Maarten Serneels. Artcore Society werd zeven jaar geleden opgericht. Het bedrijf was toen vooral actief rond consultancy, maar die focus werd al snel verlegd. “In het begin bestonden projecten voornamelijk uit het herstellen van fouten in een bestaand, digitaal concept. Iets wat niet voor de volle 100 procent werkte, moesten wij van extra levensjaren voorzien. We beseften echter dat we klanten meer konden bieden door niet alleen het uitvoerende, maar ook het strategische aspect voor onze rekening te nemen. Met onze huidige werkwijze kunnen we nu van bij de start de foutenmarge minimaal houden.”

Logisch en sterk

En die werkwijze bestaat grotendeels uit vier pijlers: strategie, innovatie, design en development. “De creatie van digital awareness is ons startpunt. We vertrekken vanuit een vraagstelling of houden zelf een discovery workshop. Daarbij nemen we alles onder de loep, schetsen we een doelstelling en klaren we uit welke digitale projecten daarvoor nodig zijn. Het resulteert in een concreet actieplan dat alle elementen in beschouwing neemt en bovendien over meerdere jaren kan lopen. Ook budgetmatig bieden we zo een realistisch beeld zodat niemand voor verrassingen komt te staan.”

Elke pijler kan daarbij rekenen op een aparte cel, bestaande uit een handvol medewerkers. Allen hebben ze een technische achtergrond en diepgaande kennis in hun vakgebied. “Door van elke unit één of meerdere medewerkers te nemen, bouwen we rond elk project een complementair team. Dat werkt efficiënt. Er ontstaat immers geen tijdsverlies wanneer het uitvoerende team de ideeën van het strategische team niet begrijpt of onmogelijk acht. Allen maakten ze deel uit van het denkproces, waardoor het strategische en het uitvoerende aspect naadloos in elkaar overvloeien.”

Wil bedrijf X doelstelling Y bereiken in een periode van 2 of 3 jaar, dan is er bijvoorbeeld een nieuwe website nodig, moet er een applicatie worden bedacht of kan virtual reality een interessante meerwaarde opleveren. “We zetten ons ook achter kleinere projecten, zolang we maar mogen meedenken om een logisch en sterk eindproduct te kunnen afleveren.”

Artcore Society NV

Ankerrui 2
2000 Antwerpen

T. 03 450 71 30

info@artcoresociety.com
www.artcoresociety.com

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels