Inzetten op ontwikkeling
Philippe de Bruyne HR - Tips

Inzetten op ontwikkeling

HR - Tips

Zorgbedrijf Antwerpen heeft een stevige reputatie op HR-vlak en is de grootste rusthuisbeheerder in het Antwerpse. In 2013 behaalde ZBA de onderscheiding van “HR Ambassadeur”, een prijs die tot op vandaag een unicum blijft in de zorgsector. Philippe De Bruyne, directeur HR, zet de krachtlijnen van het HR-beleid uiteen.

STERCK. Welke instrumenten, kanalen of incentives gebruikt ZBA bij het aantrekken van moeilijk te vinden profielen?

“ZBA is actief in de Antwerpse regio in de ouderenzorg: woonzorgcentra, thuiszorg, thuisverpleging, assistentiewoningen en dienstencentra. Er is ook een kleine tak jeugdzorg waaronder de CKG’s en Bijzondere Jeugdzorg vallen. Onze moeilijk te vinden profielen laten zich dan ook raden: verpleeg- en zorgkundigen. Door de aanwezigheid van een aantal grote ziekenhuizen in de regio is het een behoorlijke uitdaging om aan het vereiste aantal verpleegkundigen te komen.

Vissen in een overbeviste vijver is geen lachertje, maar onze aanpak laat ons toe om jaarlijks het aantal verpleegkundigen licht te laten stijgen. Het gebruik van ­sociale media neemt zeer snel toe. Onze medewerkers uit de kuisploegen krijgen bijvoorbeeld allen een bedrijfsgsm waarop ze hun planning binnenkrijgen en feedback kunnen geven over hun prestaties. Het analfabetisme op ICT-vlak gaat er snel uit. Een goede ondersteuning op de werkvloer doet natuurlijk veel.”

TIP: Sleutel tot succes in de instroom van jonge krachten is een goed uitgebouwd stagebeleid waarvoor een fulltime kracht, zelf hoofdverpleegkundige, de lijnen uittekent.

STERCK. Welke opleidingskansen biedt het ZBA?

“ZBA is tot op vandaag nog steeds een publieke entiteit met als moeder het OCMW van Antwerpen, wat inhoudt dat zij zelf dient te zorgen voor allerlei opleidingsinitiatieven. Ons Leercenter telt maar liefst twaalf medewerkers die samen met de mensen op de werkvloer opleidingen opzetten. Dit Leercenter is het kloppend hart van onze ontwikkel­mogelijkheden. Samen met ons Talentcenter zetten we voor laaggeschoolde profielen opleidingsprojecten op, zodat zij kunnen doorgroeien naar een zorgfunctie als zorgkundige en zelfs verpleegkundige.”

TIP: Elke vier jaar krijgt iedereen de mogelijkheid om via een loopbaangesprek na te denken over zijn carrière. Dat gaat zowel over de vraag “hoe word ik sterker?” als “wat kan ik nog doen?”

STERCK. Hoe blijven werknemers gemotiveerd en betrokken bij ZBA?

“In de zorgsector hebben veel medewerkers ervoor gekozen om andere mensen te helpen. Hun motivatie is dus intrinsiek aanwezig. Doordat de zorg­sector evenwel sterk blijft groeien, wordt het ook een aantrekkingspool voor ­mensen die in de eerste plaats werk zoeken. De motivatie verwatert en er zal moeten ingezet worden op een goede werkomgeving met ondersteunde leidinggevenden. Zij zorgen meestal voor een uitstekende sfeer op het werk. Niet eenvoudig als je weet dat in de ouderenzorg een eenvoudige verpleegkundige meer verantwoordelijkheid heeft dan in een ziekenhuis waar het 'wit' ziet van de collega’s en er doorgaans een arts in de buurt is.”

TIP: Elke euro die je inzet op ontwikkeling, haal je er gegarandeerd drie keer uit, onder meer dankzij ­sterkere medewerkers, betere ­­motivatie en hogere retentie.

STERCK. Hoe staat het ZBA tegenover loopbaansparen waarbij werknemers uren kunnen opsparen voor verlof en het vroeger beëindigen van de loopbaan?

“In de zorgsector worden nogal wat ‘overuren’ geklopt, vooral in de knelpuntberoepen. De meeste medewerkers wensen die overuren te compenseren en klagen bij uitbetaling over de hoge belastingtarieven die afgehouden worden op premies. Ze vergeten daarbij dat de bedrijfsvoorheffing slechts een voorschot op belasting is die zich bij de jaarafrekening opnieuw rechtzet. De regeringen hebben hier trouwens al eens aan gesleuteld. Het project van ­loopbaansparen ben ik wel genegen, mits men een oplossing vindt voor ontwaarding van het geld en de overdrachten bij verandering van werkgever. Stopt men dan een jaar vroeger, dan heeft men er ten minste ook voor gewerkt. En dus niet zoals nu alle mogelijke systemen van afwezigheden (STW, loopbaanonderbreking, enz.) zonder enige fundering.”

TIP: Staar je niet blind op bedrijfsvoorheffing. In de belastingaangifte is het maar een deel van de inkomsten, zoals opslagen of indexatie.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels