Polyvalente centrumstad
Jan Bertels Regio - Herentals - Herenthout - Burgemeester

Polyvalente centrumstad

Regio - Herentals - Herenthout - Burgemeester

Volgens een onderzoek van Het Nieuwsblad is Herentals (28.000 inwoners) de vijfde beste gemeente in Vlaanderen om te wonen. Dat besluit de krant na twee jaar onderzoek op twintig onderdelen bij de inwoners van de 308 Vlaamse gemeenten. Burgemeester Jan Bertels zoomt in op de mooie resultaten en op de lacunes waarmee Herentals te kampen heeft.

STERCK. Gefeliciteerd met de mooie score, op welke domeinen doet uw stad het goed?

Jan Bertels: “In het onderzoek uit 2016 scoren wij prima op de bibliotheek, de website, het ondernemersklimaat, de toegankelijkheid van het stads­loket en de bereikbaarheid van de burgemeester. Vooral wat betreft sportinfrastructuur, de prachtige natuur en het scholenaanbod scoren we hoog. Ook op het vlak van betaalbaar wonen en openbaar vervoer krijgen we schitterende cijfers.”

STERCK. Kan u een korte schets geven van het economisch landschap in Herentals?

Bertels: “Wij beschikken over zeven kmo-zones. Op het industriegebied Klein Gent & Wolfstee is er een waaier aan bedrijven uit uiteenlopende sectoren. De jongste jaren zien we vooral een toename van logistieke ­ondernemingen. Maar ook Nike koos voor Herentals als locatie voor zijn verdeelcentrum. Voorts investeert ventilatie- en verwarmingsgroothandel Van ­Oirschot tegen eind 2018 ruim 15 miljoen euro in de bouw van een distributiecentrum in de zone Zavelheyde. We beschikken eveneens over een bloeiende kmo-sector op de zones Dikberd en Hannekenshoek.”

Opportuniteiten voor watergebonden bedrijven

STERCK. Herentals ligt op het kruispunt van het Albertkanaal en het Kempisch Kanaal. Vertaalt zich dat ook in een reeks watergebonden bedrijven?

Bertels: “Er zijn een ­aantal watergebonden bedrijven, maar op dat vlak liggen er nog opportuniteiten. Wij zijn al langer vragende partij voor de verdere ontwikkeling van industriezone Heirenbroek aan het Albertkanaal. De Vlaamse Waterweg investeert hier voorlopig nog niet in kaaimuren in het kader van het economisch ontwikkelingsplan Albertkanaal.”

STERCK. Is er nog vraag naar nieuwe ­kmo-zones in Herentals?

Bertels: “Zeker en vast. Samen met het IOK (Intercommunale van de Ontwikkeling Kempen) werken we aan een verdichtingsoperatie aan de Hannekenshoek-Vennen. Begin februari worden een aantal PRUPS (Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen) voorgesteld en komen deze in openbaar onderzoek. Hetzelfde vindt plaats voor de kmo-zone Klein Gent. De ruimtelijke indeling van Herentals zal dan zo goed als afgerond zijn. Lokale ondernemers, nu nog gevestigd in woongebied, zijn vragende partij voor herlocalisatie op de kleinere percelen.”

STERCK. Wat zijn de voornaamste ­wensen en verzuchtingen van de ondernemingen in Herentals?

Bertels: “Ondernemers vragen om fiscale stabiliteit. Mobiliteit is een ander belangrijk issue, maar dat kunnen we uiteraard niet alleen organiseren. Voorts worden wij als stad betrokken bij veiligheidsprojecten op de industrieterreinen, wat vooral te maken heeft met inbraken. Daarvoor ­werken we samen met de politiezone en bewakingsdiensten.”

Jan Bertels

Effecten van de files

STERCK. Herentals komt dagelijks in het nieuws door de files op de E313. Wat zijn daarvan de effecten?

Bertels: “Eigenlijk gaat het om twee effecten. Er is een beweging dat sommige bedrijven Herentals niet meer aantrekkelijk vinden omwille van de files en verder richting Limburg trekken. Anderzijds stellen we ook vast dat industrieterreinen een ander karakter krijgen en meer polyvalente dienstenbedrijven aantrekken. LINK 21 en Frame zijn hiervan voorbeelden.”

STERCK. Is er al een invulling voor de voormalige Henrad-site?

Bertels: “De 9 hectare grond is ingekleurd als industriezone. Een ontwikkelaar heeft er een optie op en er zijn ondertussen attesten afgeleverd voor de sanering van de gronden. Er is plaats voor verschillende bedrijven. De ontwikkeling zal de werkgelegenheid in de regio een verdere boost geven.”

STERCK. Herentals heeft altijd al te kampen gehad met een relatieve hoge werkloosheidsgraad. Brengt de huidige hoogconjunctuur daar verandering in?

Bertels: “Onze stad is een netto-tewerksteller met een jobratio van 109%. 18.659 jobs in Herentals ten opzichte van 17.063 inwoners op een beroepsactieve leeftijd tussen 20-64 jaar. Maar het is inderdaad frappant dat er ondanks de hoge tewerkstelling in de private sector heel wat mensen moeilijk aan werk geraken in de reguliere sector. Herentals kent een iets hoger gemiddelde werkloosheidsgraad dan de twee andere Kempense ­steden Turnhout en Geel. Dat heeft onder meer te maken met onze centrumfunctie, waarbij kansarme groepen kiezen voor huisvesting in onze stad. Niettemin zetten wij in op een heel sterke dienstverlening, onder meer met een uitgebreid net van sociale tewerkstelling waarin wij als stad of OCMW participeren.”

De industrieterreinen trekken nu meer polyvalente dienstenbedrijven aan, LINK 21 en Frame zijn daar voorbeelden van.

Kernwinkelgebied

STERCK. Welke initiatieven neemt de stad Herentals voor de handelaars?

Bertels: “Wij hebben in overleg met de detailhandelcoach van de provincie Antwerpen een kernwinkelgebied afgebakend, waardoor wij in overleg met de ondernemers actieplannen kunnen opstellen. In dit gebied bevinden zich meer dan 190 handelspanden. We trachten de lokale handelaars maximaal te beschermen. In dat kader hebben we onder meer protest aangetekend tegen de komst van een schoenenwinkel in Olen Shopping Park. Voorts geven wij subsidies, deels met Vlaamse ­middelen, voor gevel­afwerking en ‘wonen boven winkels’. Wij zijn heel streng in de toekenning van vergunningen in het kernwinkel­gebied. Wij streven vooral naar beleving met onder andere verfraaiing van etalages of pop-ups. We moeten eerlijk zijn: er is nog verloop en leegstand, maar ondertussen zijn we er wel in geslaagd om een Action-­vestiging naar ­Herentals te halen. Dat zorgt steeds voor een aantal positieve neveneffecten.”

STERCK. Floreert de horeca in Herentals?

Bertels: “In samenwerking met HOMAHE, een vereniging van Herentalse cafébazen, zetten we acties op om leven in de brouwerij te krijgen. We hebben dan wel geen sterrenrestaurant, maar we beschikken over een mooi aantal horeca- en eetgelegenheden.”

STERCK. Hoe verloopt het overleg met de Herentalse middenstand?

Bertels: “Net als vele andere steden is er een middenstandsraad die nauw overleg pleegt met Thals vzw, een overkoepelende organisatie van centrumhandelaars. De vzw is actief op het vlak van promotie en het organiseren van allerhande activiteiten in en rond het centrum van de stad.”

STERCK. Hoe beoordeelt u de bestuurskracht van Herentals?

Bertels: “Als centrumstad vervullen we heel wat functies op het vlak van cultuur, scholen, sport, ziekenhuizen, ... Objectief gezien is onze stad daar eigenlijk te klein voor. De bestuurskracht is voldoende; ook dankzij het intergemeentelijk samenwerkingsverband Neteland dat samenvalt met de politiezones van Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar. Door de samenbundeling van de krachten van de vijf gemeenten is er geen behoefte aan fusies."

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels