Samenwerken om meer te bieden
Renilde Craps & Jan Scheirs Regio - Herentals - Voka

Samenwerken om meer te bieden

Regio - Herentals - Voka

Sinds 1 januari 2018 zijn de twee laatste ‘kleine’ Kamers van Koophandel gefusioneerd. Jan Scheirs van VSE Technologies uit Heist-op-den-Berg is de eerste voorzitter van Voka-Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen, zoals de fusiekamer volledig genoemd wordt. De Raad van Bestuur benoemde Renilde Craps, tot eind vorig jaar aan het hoofd van Voka Kempen, als gedelegeerd bestuurder. Zij spreken van een positief verhaal voor de regio en de ondernemers.

STERCK. Waarom was een fusie tussen de Kempense en Mechelse Kamer noodzakelijk?

Jan Scheirs: “De fusie is er vooral gekomen voor de schaalgrootte. We moesten sterker zijn, want we waren de laatste twee regio’s met kleine Kamers. Ons DNA loopt trouwens behoorlijk gelijk. Vanaf het begin klikte het ook meteen tussen beide voorzitters.”

Renilde Craps: “Met deze fusie kunnen we onze ­ondernemers ook sterker vertegenwoordigen. We zijn nu een volwaardige zesde Kamer binnen het Voka-landschap. Samen staan we sterker, kunnen we ons beter organiseren, kunnen we middelen beter inzetten en onze leden beter ­servicen. Dit alles resulteert simpelweg in een betere en uitgebreidere dienstverlening voor onze ondernemers.”

STERCK. Die fusie komt niet uit het niets, jullie hadden al een goede samenwerking?

Craps: “We hadden al een aantal diensten samen in de markt gezet, bijvoorbeeld de businessclub. Ook het ­traject leading ladies - ­topvrouwen heeft deelneemsters uit beide regio’s. In het kader van duurzaam ondernemen, dat Mechelen trok, werden ook Kempense bedrijven begeleid. En ook de Family Business Happening was al een event van de twee regio’s samen.”

STERCK. Betekent dit ook een concrete verandering op het terrein?

Scheirs: “Belangrijk in het verhaal is dat beide zetels, in Geel en Mechelen, blijven bestaan. Met die nabijheid willen we kort bij de ondernemers blijven staan. Toen ik het business­plan zag, had ik echt een heel positief gevoel. De veranderingen zijn goed voor onze regio en onze ondernemers.”

Craps: “We zijn nu één team met één directie. Voor iedereen binnen onze organisatie is dat wel wat ­aanpassen, maar we gaan voor een positief verhaal met de neuzen in dezelfde richting.”

Scheirs: “In het hele proces hadden we heel snel een Wij-gevoel, op het niveau van de voorzitters, maar ook bij de directie.”

Craps: “De zaken die in het verleden anders waren, moeten we synchroniseren. EHBO, waarbij we ondernemers met vragen verder helpen onder de noemer Eerste Hulp Bij Ondernemen, was in Mechelen reeds sterk en rollen we nu over de hele regio uit. Zo weerhouden we in totaal het beste van beide kamers. In heel die aanpak staan onze leden centraal. We zijn een netwerk van ondernemers voor ondernemers.”

Renilde_Craps_Jan_Scheirs

Centraal en toch lokaal

STERCK. Bestaat het gevaar niet dat door deze fusie de afstand met de lokale ondernemer vergroot?

Scheirs: “We blijven in de toekomst ook met onze Lokale Ondernemers Netwerken, de zogenaamde LON’s, werken. We geloven immers sterk in lokale netwerken. Afstand is trouwens een typisch Vlaams probleem. In Amerika is 1.500 kilometer helemaal niet ver, terwijl dat bij ons onoverkomelijk is. Daarom ­blijven onze twee satelietkantoren ook zo belangrijk.”

Craps: “Het is een combinatie van een centrale aansturing met lokale ankers. We hebben in dit nieuwe verhaal 9 LON’s. Ze kunnen elkaar inspireren en gaan binnenkort ook samen het nieuwe LON-verhaal schrijven.”

STERCK. Waar brengen jullie de leden samen voor een activiteit?

Craps: “We geloven sterk in het lokale aanbod verspreid over de ruime regio. Als je iets centraal organiseert, dan moet je inhoud combineren met beleving. Zo organiseren we eind maart in de nieuwbouw van het AZ Sint-­Maarten een matchmakingevent. Op die manier spreken we de bouw- en zorgsector aan. De match­making maakt dit ook voor een bredere doelgroep van onze leden erg interessant.”

STERCK. Jan, met uw bedrijf in Heist-op-den-Berg zat u vroeger op de grens en nu centraal in de regio Mechelen-Kempen. Dat lijkt de ideale uitvalsbasis?

Scheirs: “Misschien heeft de raad van bestuur bewust een Heistenaar naar voren geschoven als bruggenbouwer. Ook al is dat niet echt nodig, want de ondernemers zijn mee in het verhaal van schaalgrootte. Ik hoor vele positieve ­reacties, en heb ook al ­felicitaties en woorden van dank in ontvangst mogen nemen. De trein is nu vertrokken en onze leden geloven erin.”

Jaardiner in nieuw kleedje

Het Jaardiner is samen met de Prijs Ondernemen al vele decennia een traditie bij de Kempense Kamer van Koophandel. Binnen het fusieverhaal zal het Jaardiner nu op hetzelfde moment op twee locaties, in Mechelen en Geel, worden georganiseerd. Er komt een live-streaming en één gezamenlijke Prijs Ondernemen, die wordt uitgereikt.

Uitdagende mobiliteit

STERCK. Mobiliteit was al een topic in beide regio’s. Maar het wordt nu zeker een uitdaging om jullie regio te doorkruisen.

Scheirs: “Netwerking, rechtszekerheid en mobiliteit zijn de drie hoofdpunten voor onze werking. Dat laatste is niet alleen voor ons een issue, maar in gans Vlaanderen. We moeten daar intelligent mee omspringen en kijken hoe we bepaalde dingen kunnen aanpakken. Historisch gezien is er altijd meer geïnvesteerd in Oost-Westverbindingen, dan in Noord-Zuidverbindingen.”

Craps: “Omwille van die mobiliteitsuitdagingen merk je ook dat de economische activiteit verschuift. Door de mobiliteitsknoop in Antwerpen ontstaan er bijvoorbeeld in Willebroek en Grobbendonk nieuwe logistieke hubs. Voor hen is mobiliteit een opportuniteit.”

Scheirs: “Mobiliteit daagt ons uit om te zien hoe we alles gaan organiseren met voldoende lokale verankering. Renilde heeft vroeger al vaak aangehaald dat gemeenten over de ­grenzen moeten kijken.”

Craps: “Je moet kijken naar het bovenlokale. Mobiliteit moet je op niveau van de vervoersregio’s aanpakken, aangezien het de gemeentegrenzen overstijgt.”

STERCK. Zijn dat zaken die jullie meenemen in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in oktober?

Craps: “Uit een recente bevraging van Voka blijkt dat ondernemers maar voor 40 procent tevreden zijn. Naast mobiliteit zijn ook ondernemerschap en fiscaliteit belangrijke aandachtspunten. En de uitdagingen zijn op dat vlak dezelfde voor alle ondernemers in onze regio. Mobiliteit is een zaak van de vervoersregio’s, ­terwijl fiscaliteit op elk niveau moet worden aangepakt. Op vlak van ondernemerschap verlangen ondernemers vooral meer overleg en communicatie met het beleid.”

Scheirs: “De algemene fiscaliteit is vaak een korte­termijngegeven, terwijl wij als ondernemers op lange termijn denken. We roepen burgemeesters dan ook op om verder te kijken dan enkel het moment om hun begroting op orde te brengen. Er moet rechtszekerheid, en dus beleid zijn op lange termijn.”

Renilde_Craps_Jan_Scheirs

Innoveren door samenwerking

STERCK. Is er een verschil tussen de bedrijven en de mentaliteit in beide regio’s?

Scheirs: “Wij kunnen anders zijn dan de anderen. Daarom gaan we nog sterker inzetten op innovatie, en daar moeten onze leden de vruchten van plukken. Ondernemers zitten in een regio waar hun Kamer inzet op innovatie.”

Craps: “Toen ik begon, was innovatie in de Kempen een vreemd woord. Ondernemers moeten vandaag continu vernieuwen, want stilstaan is achteruitgaan. Daar vinden ondernemers elkaar. We zetten daarom in op co-creatie met ondernemers. Daar zijn ook al een aantal grote bedrijven bij betrokken, zoals Tom Willemen van de Mechelse bouwgroep Willemen.”

STERCK. Bestaat hiervoor ook een sterke samenwerking met andere organisaties?

Craps: “We hebben een nauwe samenwerking met Thomas More en KULeuven, die in beide regio’s vertegenwoordigd zijn. Dat is perfect om de brug te maken tussen onderwijs en ondernemerschap, want de studenten zijn de ondernemers van morgen. Ik geloof ook sterk in ecosystemen, over de sectoren heen. Innovatie zit namelijk op het kruispunt van sectoren. Partnerships zijn op dat vlak dan ook een must.”

VOKAMATCH.

Op 29 maart gunt AZ Sint-Maarten de nieuwe fusiekamer de primeur om als eerste zijn imposante nieuwbouw te ontdekken. Het gevarieerde programma geeft de aanwezige ondernemers de kans om elkaar te ontmoeten. Tegelijk kunnen ze er heel wat opsteken over zowel de uitdagingen voor de zorgsector als het succesvol realiseren van een fusie en een nieuwbouw, met veel aandacht voor innovatie en duurzaamheid. Hiervoor zorgen respectievelijk voorzitter Inge Vervotte van Emmaüs vzw, algemeen directeur Jan Ennekens van AZ Sint-Maarten en een afgevaardigde van Cofely als sprekers.

Groeiverhaal voor de ondernemer

STERCK. Jullie hebben veel tijd en energie gestoken in de fusie, maar jullie blijven een organisatie ten dienste van de ondernemer?

Craps: “We geloven sterk in een groeiverhaal. Zowel van onze service en diensten, als van onze mensen. Er zijn zoveel zaken waar we onze ondernemers kunnen dienen. We vertrekken dikwijls van de actualiteit, zoals bijvoorbeeld een opleiding rond GDPR.” Scheirs: “Als ik het aanbod van onze opleidingen bekijk, dan scoren we hoog. Onze opleiding en academie omhelst een breed en divers pakket, waarmee we onze ondernemers naar een hoger niveau trekken. En dat alles op leest van de ondernemers.”

STERCK. Blijft groei ook een belangrijk punt voor de komende jaren?

Scheirs: “Groei is absoluut nodig voor gans Vlaanderen, want we hinken achterop, zelfs in vergelijking met de 1,8% in Italië. Het is een absolute prioriteit dat we kunnen ondernemen. Onze loonhandicap is dan wel kleiner, maar daar moet verder aan gewerkt worden. We moeten sterker inzetten op rechtszekerheid en verdere belastingverlagingen. Daarnaast is er onze uitdagende arbeidsmarkt. Er zijn in Nederland jobs die we in Vlaanderen niet willen, hoe komt dat? Er heerst een war for talent.”

Craps: “De opdracht van Voka is om de ondernemers te ondersteunen in hun ondernemerschap. We moeten zorgen dat ze zuurstof krijgen om te groeien. Daar gaan we samen met ons team ons steentje aan bijdragen.”

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels