De meerwaarde van technische controles
Praktijck - BTV

De meerwaarde van technische controles

Praktijck - BTV

Het spreekt voor zich dat veilig werken en de wettelijk opgelegde technische controles op de werf hand in hand gaan. Toch ervaren aannemers deze controles wel eens als een last. Nochtans zijn ze noodzakelijk en ­bieden ze ook op andere terreinen een grote meerwaarde. 

Aan de slag gaan met bijvoorbeeld een torenkraan is geen kinderspel. Wie dit doet, moet rekening houden met een reeks van veiligheidsvoorschriften. Daarnaast is het essentieel dat de torenkraan zich in topconditie bevindt. Het is dan ook noodzakelijk dat deze elke drie maanden gecontroleerd wordt. Niet alleen de kraan, maar ook de toebehoren om te hijsen en te heffen - het aanslagmateriaal - en de persoonlijke beschermingsmiddelen die de werknemers moeten beschermen tegen een val, worden aan een grondige controle onderworpen. 

Die controles vormen een noodzakelijke bouwsteen voor een veilige werf en zijn vereist voor de VCA-certificatie. Daarnaast wordt meteen duidelijk of de machines en de uitrusting nog in goede staat ­verkeren of aan vervanging toe zijn. 

Correcte afhandeling en opvolging

Als controleorganisme draagt BTV veiligheid hoog in het vaandel. Met de controles wil BTV aannemers helpen om op een zo veilig mogelijke manier aan de slag te gaan en zo hun werknemers te beschermen. Een correcte afhandeling van de controles en verdere opvolging is dan ook heel belangrijk, net als het persoonlijk contact met de mensen op de werf. Voor bijna de helft van de controles wordt het controle­verslag digitaal opgemaakt met de tablet en meteen doorgestuurd naar de aannemer. Zo kan er bij eventuele problemen zeer snel en doeltreffend gereageerd worden. 

Om aan te geven dat een toestel of installatie gecontroleerd is, brengt BTV een gekleurd bandje aan. Dit bandje wisselt per kwartaal van kleur: geel, groen, wit en blauw. Zo kan men in één oogopslag zien of een toestel of apparaat al dan niet gecontroleerd is. 

Agenten die controles uitvoeren moeten over de nodige kennis en kunde beschikken. Zij krijgen een interne opleiding en worden voortdurend bijgeschoold, zowel op technisch vlak als op het vlak van wetgeving. Naast de technische kwaliteiten moeten zij ook over de nodige administratieve en communicatieve vaardigheden beschikken.

Vermijden van ongevallen 

De bouwsector is een sector die voortdurend in verandering is en regelmatig zijn er wetswijzigingen die ook een invloed op de keuringen hebben. Als controleorganisme vormen wij dan ook een belangrijke bron van informatie naar aannemers toe. 

BTV is door BELAC geaccrediteerd om keuringen uit te voeren. BELAC auditeert het interne kwaliteitssysteem van BTV en doet ook steekproeven te velde. Als door de overheid erkend controleorganisme moet BTV onafhankelijk zijn en zich aan een strenge deontologie houden. 

Het vermijden van ongevallen is zowel voor de aannemers, de overheid en de controleorganismen de belangrijkste doelstelling. In een sector waar alles steeds sneller moet gaan is dat een hele uitdaging. 

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels