Recupereer het voordeel van alle aard
Philippe Maes Praktijck - Tuerlinckx

Recupereer het voordeel van alle aard

Praktijck - Tuerlinckx

Zit uw woning in een vennootschap? Dan is de kans groot dat u de helft van het voordeel van alle aard dat u betaalde terug kan recupereren van de fiscus. Het verschil in voordeel van alle aard indien uw woning ter beschikking wordt gesteld door een ­rechtspersoon of een natuurlijke persoon werd recent ongedaan gemaakt door het Hof van Beroep. Daarmee komt een einde aan de discriminatoire maatregel die destijds door Di Rupo werd ingevoerd. 

Het heeft u waarschijnlijk pijn gedaan. Indien u als zaakvoerder of bestuurder gratis mag wonen in een onroerend goed van uw vennootschap, betaalt u daarvoor belastingen wegens het verkrijgen van een voordeel van alle aard. Omdat de terbeschikkingstelling van een gratis woonst geen geldelijke verloning is, moet de waarde daarvan worden vastgesteld ter bepaling van de belastbare grondslag. De fiscale ­wetgever voorziet dat die grondslag gelijk is aan de werkelijke waarde en in hoofde van de belastingplichtige. Het is maar indien die werkelijke waarde niet eenduidig vastgesteld kan worden dat de Koning bevoegd is om die voordelen forfaitair te waarderen. Die waarderingen hebben in het verleden reeds kwaad bloed gezet bij belastingplichtigen. Naar de mening van de belastingplichtigen zijn die voordelen vaak veel hoger dan de werkelijke waarde.

Ongelijkheid

Voor de gratis woonst moet een forfaitaire waardering gehanteerd worden. De berekening gebeurt op basis van het geïndexeerd kadastraal inkomen. Maar om een onbegrijpelijke reden wordt er een onderscheid gemaakt tussen enerzijds een woning die door een rechtspersoon, en anderzijds door een natuurlijke persoon ter beschikking wordt gesteld. In het eerste geval bedraagt het voordeel 3,8 keer meer. De fiscus vond dat normaal, aangezien zaakvoerders zich toch in een positie ­bevinden om zichzelf de kosteloze beschikking van een ­luxueuze woning toe te kennen. 

Jarenlang hebben belastingplichtigen hun frustratie geuit over deze discriminatoire berekening. En zij worden hier nu in gevolgd. Na een lange procedureslag bevestigde het Hof van Beroep dat het voordeel van alle aard voor gratis woonst moet worden berekend volgens de algemene gunstigere regeling waardoor het voordeel van alle aard nu evenveel bedraagt, ongeacht of de terbeschikkingstelling gebeurt door een natuurlijke persoon of een vennootschap.

Bezwaar indienen

Minister Van Overtveldt en de fiscus hebben zich neergelegd bij dit standpunt. Indien u in 2016 kon genieten van een gratis woonst van uw vennootschap, betaalde u voor het jaar 2016 te veel belasting. Een belasting die u kan aanvechten door een bezwaar in te dienen tegen de belastingaanslag. Uw bezwaar luidt dan dat het voordeel van alle aard moet worden berekend volgens de algemene gunstigere formule, zijnde het geïndexeerd kadastraal inkomen vermenigvuldigd met 100/60. Let op: de bezwaar­termijn verstrijkt na 6 maanden vanaf de datum van verzending van het aanslagbiljet. Haast u dus om dit voor inkomstenjaar 2016, aanslagjaar 2017 na te kijken. En ook voor het inkomstenjaar 2017, aanslagjaar 2018, waarvoor u in de zomer of de nazomer een belastingaangifte moet ­indienen, kan u deze belasting recupereren.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels