Verlaging registratie-­­ belasting
Leo Stevens Verlaging registratie-­­ belasting gezinswoning: goed nieuws ... maar niet voor iedereen

Verlaging registratie-­­ belasting

Praktijck - Leo Stevens

Vanaf 1 juni wordt in Vlaanderen het verkooprecht hervormd en de registratiebelasting verlaagd bij de aankoop van een gezins­woning.Vandaag betaalt u bij aankoop van een gezinswoning, net zoals bij alle onroerend goed-transacties, een verkooprecht van 10%. Dit wordt verlaagd tot 5% indien de woning onder het ‘klein beschrijf’ valt. Daarnaast bestaan er een aantal ‘abattementen’, verminderingen. Deze bestaande regeling verdwijnt.

Hervorming

Er wordt een nieuw voordelig tarief van 7% voorzien bij aankoop van een woning die als enige gezinswoning zal dienen.

Er zijn echter wel heel wat voorwaarden om daaraan te voldoen:

 • De aankoop mag uitsluitend gebeuren door natuurlijke personen.
 • De woning moet liggen in het Vlaamse Gewest.  
 • De koper moet er (binnen twee jaar) zijn hoofdverblijfplaats vestigen. 
 • Voor de aankoop van een bouwgrond kan het nieuwe tarief van 7% niet worden toegepast en blijft het 10%-tarief van toepassing. Dat geldt ook voor grond die samen met nieuwbouw (onder btw-regime) wordt verkocht.
 • Het moet gaan om een woning in volle eigendom. 
 • Het moet gaan om een zuivere aankoop. Dat betekent dat bij ruil, afstand van onverdeelde rechten of onttrekking van een onroerend goed uit de vennootschap het tarief van 7% niet kan worden toegepast.
 • U mag niet reeds een woning of bouwgrond in volle eigendom hebben, ook niet in het buitenland. Enige uitzondering:  wanneer u een nieuwe woning koopt en uw bestaande woning daarvoor binnen het jaar verkoopt.

Andere gunsttarieven

 • Om de afschaffing van het klein beschrijf op te vangen, wordt toch nog een vermindering voorzien van 5.600 euro in zoverre de aankoopprijs van de gezinswoning 200.000 euro niet overschrijdt (220.000 euro voor gezinswoningen in ‘kernsteden’).
 • Indien men overgaat tot een ingrijpende energetische renovatie wordt het tarief verlaagd tot 6%. 
 • Wie een woning niet als gezinswoning aankoopt, maar binnen drie jaar na aankoop een huurovereenkomst afsluit met een erkend sociaal verhuurkantoor (SVK) voor een periode van minimum negen jaar, kan ook genieten van een tarief van 7%. 
 • Voor wie wil investeren in onroerend erfgoed en deze ook als gezinswoning zal gebruiken, wordt het verkooprecht nog verder verlaagd tot 1%. U moet dan wel een gelijkaardig bedrag, dat ­overeenstemt met dit bijkomend voordeel, investeren in de aangekochte woning. 
 • Andere verlaagde tarieven, zoals het tarief van 1,5% voor sociale woningen en 4% voor ­beroepspersonen, blijven ongewijzigd behouden.

Inwerkingtreding

De nieuwe regeling treedt in werking vanaf 1 juni 2018. Tot dan blijft de bestaande regeling van toepassing. Het is niet de datum van de notariële akte die daarbij van belang is, maar wel die van de onderhandse verkoop­overeenkomst (compromis).  

Meeneembaarheid registratierechten

Dit principe blijft behouden én zal cumuleerbaar zijn met de nieuwe gunstregeling. Als u een nieuwe gezinswoning koopt en uw huidige gezins­woning verkoopt, kan u de reeds betaalde registratiebelasting in mindering brengen tot een plafond van 12.500 euro. 

Top5 meest gelezen
  Top5 gedeelde artikels