Sloopopvolgings-plan volgens nieuwe wet
Joris Breugelmans Vraag & Antwoord - BTV

Sloopopvolgings-plan volgens nieuwe wet

Vraag & Antwoord - BTV

Eind augustus 2018 treedt er een nieuwe wetgeving in werking die van toepassing is ­wanneer u sloopwerken uitvoert. Tracimat, de sloopbeheer­organisatie, zal nagaan wat er gebeurt met de vrijgekomen afvalstoffen tijdens de werken. Doel hiervan is de milieurisico’s en verspreiding van gevaarlijke afvalstoffen te vermijden. De overheid legt aan de brekers de verplichting op om vanaf dat moment een onderscheid te maken tussen:

 • laagmilieurisicoprofiel (LMRP): dit puin heeft een tracimat-attest en kan goedkoper afgeleverd worden bij de breker;
 • hoogmilieurisicoprofiel (HMRP): dit puin moet per 1.000 m3 gekeurd worden, en is duurder om te verwerken.

Hoe werkt de tracimatprocedure?

 1. De bouwheer laat een sloopvolgingsplan opstellen door een BTV-deskundige. 
 2. Tracimat kijkt het BTV-sloopopvolgingsplan na en levert een conformiteitsverklaring af.
 3. De aannemer meldt de start van de sloop-en afbraakwerken aan Tracimat. 
 4. Het einde van de sloop-en afbraakwerken wordt ook gemeld aan Tracimat.
 5. Tracimat bezorgt u het sloopattest.


Wat met de sloop­(inventaris) – het sloopopvolgingsplan ?

Het sloopopvolgingsplan komt in de plaats van de sloop­inventaris en het toepassingsgebied wordt uitgebreid.

Voor welke activiteiten is het sloopopvolgingsplan verplicht?
Dit plan is verplicht voor volgende activiteiten:

 • sloop-, renovatie- of ontmantelingswerken van niet-residentiële gebouwen met een totaal volume van > 1000 m3;
 • sloop-, renovatie- of ontmantelingswerken van residentiële gebouwen met een totaal volume van > 500 m3;
 • Sloop-, renovatie- of ontmantelingswerken van infrastructuurwerken met een totaal volume van > 250 m3.

Is het sloopopvolgingsplan verplicht?

Het sloopopvolgingsplan is enkel verplicht voor bovenstaande projecten, maar daarbuiten geeft het het sloop­bedrijf wel de mogelijkheid om via het systeem van ­Tracimat het puin als laag milieurisico­profiel af te voeren.

Is de procedure verplicht bij infrastructuurwerken?

Het volgen van de tracimat­procedure is niet altijd wettelijk verplicht voor infrastructuurwerken, maar heeft wel een belangrijk effect op de kostprijs van de werken en kan opgelegd worden in de bestekken.

BTV kan voor u de deskundige partner zijn die het sloopopvolgingsplan opstelt. Dit plan omvat de volgende informatie:

 • een inventaris van alle afvalstoffen die zullen vrijkomen bij de geplande sloop- of afbraakwerken;
 • de hergebruik- en recyclagemogelijkheden; 
 • uitvoeringsbepalingen en aandachtspunten voor de sloop-en afbraakwerken.

Beantwoord door BTV

Top5 meest gelezen
  Top5 gedeelde artikels