Waardecreatie op lange termijn
Geert Verachtert Regio - Merksplas - Rijkevorsel - Groep Van Roey

Waardecreatie op lange termijn

Regio - Merksplas - Rijkevorsel - Groep Van Roey

Bedrijfscultuur, langetermijnvisie en duurzame groeistrategie: het zijn uitdagende topics die Geert Verachtert, directeur ­strategie en business development bij Groep Van Roey, nauw aan het hart liggen en die hij graag aftoetst met andere ondernemers. 

STERCK. Wat zijn voor u de belangrijkste voordelen van het familiale karakter van Groep Van Roey?

Geert Verachtert: “Ik ben goed geplaatst om een vergelijking te maken tussen een familiale onderneming en een beursgenoteerd bedrijf vermits ik 13 jaar actief was bij Philips, onder meer als CEO Philips België. Van Roey is ondertussen 278 jaar oud met nog steeds een 100% familiaal aandeelhouderschap, ­waarbij de familie Van Roey actief betrokken is via de raden van bestuur. Het familiale karakter met een vlakke bedrijfscultuur geeft ons de kans om duurzaam te ondernemen. We kunnen op lange termijn denken en hoeven niet te leven van kwartaal tot kwartaal. Dat biedt eveneens de mogelijkheid om in een concept te stappen als Sportoase, waar wij voor lange termijn een resultaatsverbintenis aangaan met onze stakeholders.”

STERCK. Welke waarden staan centraal in de bedrijfscultuur van Groep Van Roey?

Verachtert: “In onze cultuur staan vijf waarden centraal, gebundeld onder de ­noemer KOERS: Kwaliteit, ­Openheid, Engagement, ­Respect, Samenwerking. Bij de rekrutering van nieuwe mensen polsen wij of ze zich kunnen vinden in de waarden van onze bedrijfscultuur. Wij geven daarnaast heel wat opleidingen die te maken hebben met leadership en over hoe we omgaan met onze ­klanten. We verwachten van onze medewerkers een hoge mate van ondernemerschap en engagement. In een snel veranderende wereld en in een organisatie met bijna ­duizend medewerkers is ­samenwerking een must om met zijn allen de puzzel te leggen.”

STERCK. Wat zijn de synergievoordelen tussen de verschillende bedrijven in de groep?

Verachtert: “Met onze bedrijfsstructuur combineren wij ‘the best of both worlds’. De negen bedrijven (zie kader) in de groep hebben een hoge mate van lokale slagkracht en ondernemerschap, maar ze kunnen steeds terugvallen op de expertise van de volledige groep.”

STERCK. Op welke manier biedt Groep Van Roey een antwoord op de toenemende complexiteit in het bouwproces?

Verachtert: “We hebben diverse competentiecellen opgericht: specialisten met veel ­kennis over bijvoorbeeld DBFM management en BIM. De verschillende bedrijven van de groep kunnen ­gebruikmaken van hun expertise. Ook op afdelings­niveau – bv. HR, IT, Finance, sales & ­marketing – trachten we maximaal synergie te ­creëren met als primaire doel om een betere service te bieden.”

Holistische visie

STERCK. Groep Roey profileert zich met zijn holistische visie. Wat houdt dat concreet in?

Verachtert: “We zijn actief in een tiental sectoren en realiseren bouwprojecten voor diverse doelgroepen: ­cultuur, hotel, industrie, kantoor, onderwijs, parking, retail, sport, wonen, zorg en lokale besturen. Vertaald naar activiteitsdomeinen onderscheiden we bouw, toelevering, vastgoed­ontwikkeling, exploitatie van sportinfrastructuur en services. Wij bieden geïntegreerde totaaloplossingen op maat van de klant, gaande van Design, Build, Finance, Maintain tot en met Operate.

In het geval van een zwembad bijvoorbeeld gaat de discussie met onze klanten niet over de investeringskost van het gebouw. Die bedraagt immers slechts 25% van de levenscycluskost. 75% wordt immers uitgegeven tijdens de exploitatiefase. Vandaar het belang om steeds te vertrekken vanuit de lokale behoeften van de klant, en deze te vertalen in een slim ontwerp met de keuzes van duurzame materialen en technieken met de laagste operationale kost en exploitatiekost over een periode van 30 jaar. Daarnaast voeren we de discussie over hoe dit zwembad zich verhoudt tot zijn omgeving, zodat het gebouw deel uitmaakt van een leefbare, inclusieve en attractieve omgeving.

Met onze holistische aanpak trachten we lokale besturen steeds te overtuigen om vooral op lange ­termijn te denken. Ik kan me heel goed vinden in de filosofie van marketinggoeroe Simon Sinek die zegt: “Je moet niet alleen nadenken over wat je doet, maar vooral ook hoe en waarom je dat doet.”

STERCK. Wat is de plaats van de mens in een bouwtraject?

Verachtert: “Eigenlijk zijn we voortdurend bezig om de kwaliteit van het leven te verbeteren door de creatie van duurzame, leefbare omgevingen waar mensen graag wonen, werken, winkelen, leren en sporten. Dat kan een stadsdeel zijn, een buurt of een kantoor, maar het gaat steeds om levenskwaliteit. Die filosofie is enigszins geïnspireerd op de visie van Jan Gehl, stadsarchitect van ­Kopenhagen: je zet eerst de mensen ­centraal, dan ga je kijken naar de omgeving waarin ze moeten vertoeven en pas dan ga je kijken naar het gebouw.”

Innovatie in de bouwsector

STERCK. Hoe kan duurzame innovatie bijdragen tot een betere levenskwaliteit?

Verachtert: “Wij geloven sterk in innovatie als motor voor vooruitgang. Wij zien innovatie niet als een doel, maar als een middel om oplossingen te vinden voor maatschappelijk relevante uitdagingen. Wij onderscheiden vier types innovatie. In de eerste plaats innovatieve technologie waarbij we als groep onder meer focussen op aardwarmteopslag. Wij geven zelf het goede voorbeeld: in ons hoofdkantoor bedraagt de ­primaire energiekost per vierkante meter slechts 1 euro op jaarbasis. Voorts zetten we in op sensortechnologie waarbij we een gebouw nog intelligenter kunnen maken door het verzamelen van data.

We kijken eveneens naar innovatieve concepten. Een voorbeeld hiervan is de participatie in de start-up BAO Living. In de hoog geautomatiseerde interieurafdeling van vanhout.pro configureren en preassembleren zij een slimme en modulaire kern (met integratie van de technieken en meubilair van de bakkamer en keuken) waardoor de totale kostprijs daalt en de doorlooptijd en de faalkosten drastisch verminderen. Een mooi voorbeeld van een duurzaam en innovatief concept die een gunstige impact heeft op de betaalbaarheid van wonen.

Voorts geloven wij in innovatieve business modellen. Aanbestedende overheden beschikken vaak niet over de initiële middelen om zelf te investeren in duurzame technologie, en daarom stellen wij deze technologie ter beschikking inclusief een onderhouds- en energievolume garantiecontract. Tenslotte zijn er nog een reeks innovatieve processen waarin wij geloven, zoals LEAN management en BIM. Wij zijn ook co-sponsor van een EFRO project rond 3D printing in de bouw en één van de 6 pilootprojecten van BAMB (Building as Material Banks) rond transformeerbaar bouwen.”

STERCK. Wat is de verantwoordelijkheid van de bouwsector in het licht van toekomstige uitdagingen?

Verachtert: “Uitdagingen liggen er onder meer op het vlak van demografie, duurzaamheid, technologie en regelgeving. We kunnen niet om de cijfers heen: in de EU is de bouwsector verantwoordelijk voor 40% van het energie­gebruik, 35% van de CO2-uitstoot, 31% van het materiaalgebruik en 33% van het afval.”

STERCK. Hoe zet Groep Van Roey die uitdagingen om naar opportuniteiten?

Verachtert: “Wij geloven sterk in inclusieve, leefbare kernen. Daarnaast zijn wij ervan overtuigd dat betaalbaar wonen voor iedereen mogelijk moet zijn. Voor ons gaan leefbaarheid en betaalbaarheid hand in hand met duurzaamheid. Samenwerking is voor ons de sleutel om complexe problemen op te lossen.”

 

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels