Waarom bedrijfsartsen anders moeten werken
Gretel Schrijvers Praktijck - Mensura

Waarom bedrijfsartsen anders moeten werken

Praktijck - Mensura

Ondanks de grote werkzekerheid en maatschappelijke relevantie is de instroom van nieuwe bedrijfsartsen klein. Dat plaatst externe diensten ­organisatorisch voor aanzienlijke problemen. Een aantal noodzakelijke ingrepen kan daar verandering in brengen én tegelijk de impact op het preventie- en welzijnsbeleid van organisaties nog vergroten. Enkele aanbevelingen.

1. Zet expertise gericht in via taakdelegatie

In het huidige systeem schakelen we hoogopgeleide artsen in om overwegend gezonde werknemers te onderzoeken. Nochtans kan een goed opgeleide bedrijfsverpleegkundige dergelijke routineonderzoeken gemakkelijk overnemen. De tijd die zo vrijkomt, kan de arts aanwenden voor taken die specifieke expertise vergen, zoals re-integratieonderzoeken of werkhervattingsonderzoeken.

Tegelijk ontstaan er op die manier mogelijkheden en ruimte om welzijn op het werk in bredere zin aan te pakken. Als verpleegkundigen en andere deskundigen een grotere rol kunnen spelen, kan ook gezondheidsbevordering meer aan bod komen. Terzijde: als het ­routinewerk uit het takenpakket van de bedrijfsarts gefilterd wordt, zal de aantrekkingskracht van het beroep zonder twijfel opnieuw toenemen.

2.Technologie maakt sneller en gerichter werken mogelijk

Daarnaast zal steeds vaker een beroep worden gedaan op nieuwe technologieën. Videoconsultatie zou bepaalde ­standaardonderzoeken een stuk sneller en gemakkelijker kunnen laten verlopen. Ook het gebruik van wearables om data te capteren is geen science fiction meer. Die data zouden dan weer toelaten om nog gerichter onderzoeken uit te voeren.

3. Het wettelijk kader is aan herziening toe

Vandaag hinkt het ­wettelijk kader achterop. Om te kunnen voldoen aan onze verplichtingen als externe diensten verrichten verpleegkundigen nu al bepaalde onderzoeken onder de radar. Het is hoog tijd dat de wetgever inziet dat de huidige manier van werken ­contraproductief is en maatregelen neemt.

Ook moet de jaarlijkse periodiciteit volgens mij op de schop; die is niet meer van deze tijd. Een eenvoudige maatregel die meteen zuurstof brengt in de overvolle agenda van de bedrijfsarts. In één adem laat ik ook een ballonnetje op: als we meer verantwoordelijkheden leggen bij verpleegkundigen, zou een opleiding bedrijfsverpleegkundige dan geen goed idee zijn?

4. Met de bedrijfsarts als coach wint de hele onderneming

Nu worden bedrijfsartsen willens nillens in het kabinet geduwd en is er soms onvoldoende ruimte om mee te werken aan het preventie- en welzijnsbeleid. Idealiter evolueert de rol van de bedrijfsarts naar een coach die een vast team aanstuurt binnen een bedrijf. Hij kent de noden van de organisatie door en door. Voor specifieke problematieken kan hij gericht experten inschakelen.

En uiteindelijk wint uw organisatie daarbij. De flexibiliteit neemt immers toe: afspraken raken sneller ingepland, er kan korter op de bal worden gespeeld en elke problematiek wordt met de juiste expertise behandeld. Tijd om de mouwen op te stropen!

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels