De ABR-verzekering
Glenn Nuytemans Vraag & Antwoord - KMO Assur

De ABR-verzekering

Vraag & Antwoord - KMO Assur

Het valt me op dat elke aannemer wel de term “ABR” of “alle bouwplaatsrisico’s” kent, maar slechts zelden weet wat deze verzekering inhoudt. Als gespecialiseerd makelaar in de bouw willen we dit graag verduidelijken.

Tip 1 : vraag de ABR-polis op

Soms zit een ABR-polis mee in de prijs bijvoorbeeld via de bouwpromotor. Vraag die polis dan op. Lees hem even door aan de hand van dit artikel, of stuur hem door naar je makelaar. Je zou toch zeker moeten weten wanneer je bij schadegeval beroep kan doen op de polis. Kijk vooral ook na of je vermeld wordt als verzekerde in de polis.
In de polis zal je steeds afdeling 1 “schade aan het bouwwerk” terugvinden. Onder bouwwerk wordt verstaan de bouwelementen, de uitrusting, het materieel, de werfkeet, de bouwtoestellen. Schade aan het bouwwerk is verzekerd. Enkele voorbeelden: storm, verzakking, brand, val van een kraan op het bouwwerk, ontwerpfout, rekenfout, uitvoeringsfout, schade door onvoorzichtigheid, diefstal, …

Kijk vooral of er ook uitbreidingen zijn :

 • Is het bestaand goed verzekerd (bv. bij verbouwing)?
 • Wordt de dekking uitgebreid tijdens de onderhoudsperiode?
 • Wordt ook de “faulty part” verzekerd, of de schade veroorzaakt door gebrekkig materieel?
 • Werden installaties zoals lift, HVAC, … verzekerd?

Optioneel in de ABR is ­afdeling 2 “aansprakelijkheid”. Deze optie is zeker aan te ­bevelen in volgende gevallen :

 • Er zijn meerdere aannemers op de werf en men riskeert naar elkaar te wijzen bij schade.
 • Er is een strak tijdschema van toepassing en een schadegeval riskeert de werken lang stil te leggen.
 • Er is een risico op schade aan de buren.
 • Mogelijke ­uitbreidingen zijn er voor :
 • Schade aan leidingen.
 • Schade ten gevolge van trillingen, verlaging grondwaterpeil, problemen veroorzaakt door steunen.

Lichamelijke en ­immateriële schade (bv. ­gebruiksderving), alsook de schade voor de onderbreking van de ­werken zijn altijd uitgesloten. De beschadiging van elkaars ­goederen wordt ook uitgesloten. Een voorbeeld: de ene aannemer beschadigt de kraan van een andere aannemer.

Tip 2 : denk zelf na of een ABR-polis nuttig kan zijn

Dit is bijvoorbeeld het geval bij risico op diefstal op de werf of mogelijke schade aan derden.

Tip 3 : stel je vragen via onze website
www.kmo-assur.be

Beantwoord door KMO Assur

Top5 meest gelezen
  Top5 gedeelde artikels