Een kwart eeuw vertrouwen
Koen D'haluin & Carl Reyns Testimonial - Leo Stevens & Cie

Een kwart eeuw vertrouwen

Testimonial - Leo Stevens & Cie

Carl Reyns heeft al sinds 1993 een bijzondere band met Leo Stevens & Cie, Puur en persoonlijk vermogensbeheer. Als lid van de beleggingscommissie adviseerde de toenmalige bestuurder financiën en latere rector van UFSIA om een deel van de beleggingsportefeuille van de universitaire faculteiten toe te vertrouwen aan Leo Stevens & Cie. Saillant detail: zaakvoerders Ingrid en Marc Stevens en Koen D’haluin waren student bij Carl Reyns …

Het vermogen van UFSIA werd lange tijd beheerd door een ­financieel directeur. Voor ­beleggingen werd voornamelijk een beroep gedaan op grootbanken. Na de oprichting van een ­beleggingscommissie binnen de UFSIA ontstond de behoefte aan de spreiding van ­mandaathouders en kwam er een vraag naar een onafhankelijk klankbord met een kritische blik. Leo Stevens & Cie stond op de shortlist en werd uitgekozen als raadgevende expert. Tot op vandaag is dat nog steeds het geval, ook nadat UFSIA na de fusie met RUCA en UIA opging in de UAntwerpen.

Heldere keuzes

Carl Reyns verduidelijkt de keuze: “In een complexe wereld was er nood aan een bank die heldere ­keuzes maakte. Met zijn ­hoogopgeleide medewerkers en brede kennis en ervaring beantwoordde Leo Stevens & Cie aan het profiel dat wij zochten.” ­Zaakvoerder Koen D’­­haluin: “Dat wij UFSIA raad mochten geven inzake hun ­beleggingen betekende een stap vooruit in ons groeiproces. Wij vonden het fijn om uitgedaagd te worden. Door een veelvoud aan klanten uit alle sectoren hadden wij een ruime expertise ­opgebouwd zodat wij voor UFSIA een ­meerwaarde betekenden.”

Juiste uitleg en omkadering

Ook voor de belegging van zijn privévermogen vertrouwt Carl Reyns op de expertise en het gefundeerde advies van Leo Stevens & Cie. “Ook als privépersoon krijg ik de service van de ervaren medewerkers. Tweemaandelijks hebben wij een overlegmoment. Omdat niemand een glazen bol heeft, telt voor mij vooral een juiste uitleg, omkadering en visie. Ik heb geen nood aan uitleg over een algemeen beursfonds maar wel aan bedrijfsspecifieke zaken, zowel wat betreft aandelen als obligaties. Op dat vlak spreken wij dezelfde taal. Door hun specialisatie in beleggingen heeft Leo Stevens & Cie toegang tot actuele analyses met betrekking tot nieuwe emissies. Dat is voor mij zeer interessant.”

Carl Reyns neemt ook regelmatig deel aan de cliëntenevenementen. De inhoud en onderwerpkeuze is de afgelopen jaren ­grondig ­gewijzigd. Koen D’haluin: “­Voorheen spraken we vooral over de beurs en de markten, heel praktisch gericht. Nu komen financieel ­gelieerde ­thema’s aan bod: duurzaam beleggen, de pensioenproblematiek, politiek en beleggingen, … Cliënten hebben behoefte aan duidelijkheid over fiscaliteit en successie, overdracht naar de volgende generatie. Met de eigen LS Academy trachten wij hen op dat vlak deskundig te ­informeren.”

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels