Samenwerken is een must
Paul Fornoville Regio - Ranst - Wommelgem - Bewora

Samenwerken is een must

Regio - Ranst - Wommelgem - Bewora

Steeds meer bedrijven uit industriezones bundelen hun krachten. Daarbij kunnen ze inspiratie opdoen bij BeWoRa (Bedrijvenvereniging Wommelgem Ranst), dat dit jaar 10 jaar bestaat. STERCK blikt met voor­zitter Paul Fornoville, zaakvoerder van Life Plan pensioenplanners, terug op de talrijke verwezenlijkingen én kijkt vooruit naar de toekomst. De centrale vraag: hoe zorg je voor meer samenhorigheid tussen bedrijven?

BeWoRa vertegenwoordigt de bedrijven die gevestigd zijn in Wommelgem en Ranst en heeft als doelstelling ze te groeperen en als motor te fungeren voor een optimale onderlinge samenwerking. Paul Fornoville: “Wij ­willen de samenwerkingsgeest behartigen op het vlak van leefbaarheid van het industriegebied, met respect voor milieu en omgeving, verbetering van de mobiliteit en de ontsluiting van de beide industriezones. Onze ambities liggen hoog en het blijft bij ons niet bij woorden alleen. POM Antwerpen beschouwt ons als een voorbeeld van hoe een ­bedrijvenvereniging kan functioneren.”

STERCK. Op welke manier is BeWoRa gestructureerd?

Paul Fornoville: “Met ons bestuur - dat 9 leden telt - hebben wij diverse werkgroepen rond uiteenlopende thema’s: samenaankoop, mobiliteit, communicatie en events, subsidies, ledenwerving, goede doelen, financiering.”

STERCK. Hoeveel leden telt BeWoRa?

Fornoville: “Momenteel zijn er 183 bedrijven aangesloten. Dat aantal blijft de jongste jaren vrij stabiel, rekening houdend met faillissementen en de verhuis van ondernemingen. Maar we zijn er ons van bewust dat we lang niet het volledige potentieel van alle 700 bedrijven uit de beide zones bereiken. Wij maken ons dan ook sterk om daar de komende periode werk van te maken.”

STERCK. Hoeveel bedraagt het lidgeld voor bedrijven?

Fornoville: “Bedrijven uit de zones betalen jaarlijks 210 euro. Voor bedrijven buiten de zones (een beperkt aantal) bedraagt het lidgeld 310 euro.”

Paul_Fornoville_BeWora

STERCK. Wordt BeWoRa erkend als gesprekspartner bij de gemeentebesturen van Wommelgem en Ranst?

Fornoville: “Met beide ­gemeentebesturen ­hebben wij een uitstekende ­samen­­­werking. Op hun vraag hebben wij onze statuten gewijzigd: niet alleen bedrijven in een industriezone kunnen lid worden van BeWoRa, maar ook alle andere ­ondernemingen uit de twee gemeenten zijn van harte welkom. Een concrete actie die daaruit voortvloeide - in samenwerking met nog een aantal lokale partijen - is de realisatie van een rotonde aan de hoek van de Ternesselei en de Nijverheidsstraat aan het begin van de industriezone Wommelgem-Noord.”

Samenaankoop werkt verbindend

STERCK. Welke voordelen hebben bedrijven als ze lid worden?

Fornoville: “Eigenlijk gaat het om tal van voordelen. Samenaankoop is een heel belangrijke. We hebben een partnerschap met diverse leveranciers waardoor we in staat zijn om leden een forse korting aan te bieden. Zeven jaar ­geleden waren wij de ­eerste bedrijvenvereniging in Vlaanderen die erin slaagde om een samenaankoop van zonnepanelen te realiseren, goed voor een equivalent van 45 tennisterreinen. Momenteel organiseren wij een tweede ronde voor de aankoop van zonnepanelen. Ook de samenaankoop van 39 ton strooizout behoort tot onze realisaties. Voorts kunnen leden samen energie (gas en elektriciteit) aankopen bij een partner en genieten ze daarbij van een korting. Ook papier- en karton­ophaling wordt georganiseerd door BeWoRa, naast samenaankoop van kantoorbenodigdheden. Voorts is er de mogelijkheid tot samenaankoop van groenbeheer. Ten slotte bieden wij samen­aankoop van preventie- en brandwerende middelen aan. Zoals u ziet: er zijn meer dan voldoende redenen om aan te sluiten bij BeWoRa.”

POM Antwerpen beschouwt ons als een voorbeeld van hoe een bedrijvenvereniging kan functioneren.

STERCK. Julie faciliteren ook opleidingen bij bedrijven?

Fornoville: “Wij bieden inderdaad opleidingen ‘permanente vorming code 95 voor vrachtwagenchauffeurs’ aan, die plaatsvinden in de zone. Onze leden hoeven zo geen onnodige verplaatsingen te maken. Reeds meer dan 130 chauffeurs hebben diverse cursussen gevolgd rond rij- en rusttijden, preventie van ongevallen, ladingzekering en rationeel rijgedrag.”

STERCK. De beveiliging van de bedrijfsterreinen was één van jullie eerste realisaties?

Fornoville: “Dat klopt. In feite is BeWoRa eigenlijk zo ontstaan. Elke bedrijfsleider streeft ernaar om zijn risico’s te beperken. Daarom besteden we er veel aandacht aan om onze krachten te bundelen en proactief te handelen in het kader van inbraak, brand en alarmmeldingen. Securitas is preventief sterk aanwezig in de industriezones van Wommelgem en Ranst en kan dankzij de aangesloten leden van de consortiumbewaking elke nacht patrouilleren in deze zones. Toch merken we dat bedrijven vaak pas na een negatieve ervaring lid ­worden van de ­consortiumbewaking. We kunnen niet genoeg aandringen om de handen in elkaar te slaan. Elk lid van het consortium krijgt bovendien korting op zijn lidgeld.”

Intelligente bewegwijzering

STERCK. Dankzij jullie is de bewegwijzering op de industriezones ook sterk verbeterd?

Fornoville: “Wij streven naar een verbetering van de mobiliteit en de ontsluiting van beide zones. Zo hebben wij onze schouders gezet onder een bewegwijzeringsproject samen met POM Antwerpen, Maps4Industry en het gemeentebestuur. Na het bedrijventerrein van Ranst kreeg de kmo-zone van Wommelgem op die manier een intelligente bewegwijzering. Alle ­straten hebben een naambord in een eigen kleur, ook elk huisnummerbordje draagt dezelfde kleur om de herkenning voor bezoekers praktisch te maken. Dat werkt de verkeersstroom en -veiligheid in de hand.”

Paul_Fornoville_BeWora

STERCK. Hoe polsen jullie welke noden ­jullie leden hebben?

Fornoville: “Op ­regelmatige basis bevragen wij onze leden via mail. Er was onder meer een enquête omtrent de verkeersstromen in de industrie­zones en over de manier waarop mensen naar het werk komen. Heel wat leden reageerden daarop. Zo zijn we vragende partij om de bus van Antwerpen naar Wommelgem ook om te laten rijden langs de industriezone van Wommelgem. Voor heel wat werknemers zou dat een goed alternatief zijn.”

STERCK. In hoeverre is het milieu een hot issue bij BeWoRa?

Fornoville: “Wij willen duurzaam ondernemen met oog voor energiebesparing en vermindering van de CO2-uitstoot. Als bedrijven samen kantoorbenodigdheden aankopen hoeft er maar één vrachtwagen een levering uit te voeren in de industriezone. Vanzelfsprekend kunnen wij niemand verplichten, maar wij doen er alles aan om de voordelen van samenaankoop in de verf te zetten en zo de CO2-uitstoot te beperken. Enkele jaren geleden plantten wij zelfs een eigen bos van 3 hectare aan.”

STERCK. Bedrijven kreunen onder een tekort aan personeel. Kan BeWoRa op dat vlak een rol spelen voor zijn leden?

Fornoville: “Leden kunnen vacatures op onze ­website plaatsen. Voorts zullen we vanaf 2019 vacatures online plaatsen via ­sociale media zoals LinkedIn.”

Business meets business

STERCK. In het bestuur van BeWoRa zitten voornamelijk bedrijfsleiders en medewerkers met een drukke zakelijke agenda. Hoe slagen jullie erin om de werking van BeWoRa levendig te houden?

Fornoville: “Tot 1 oktober 2018 konden we rekenen op de deskundigheid en inzet van een parkmanager. Helaas is er een eind gekomen aan die samenwerking. Dat zorgt ervoor dat wij als bestuur een tandje moeten bijsteken. Op afroep en naargelang specifieke projecten doen wij een beroep op de deskundigheid van leden om dossiers tot een goed einde te brengen.”

Samenaankoop is een heel belangrijk voordeel voor onze leden.

STERCK. Hoe belangrijk is netwerking voor jullie?

Fornoville: “Sinds kort beschikken we terug over een event­locatie met alle horecafaciliteiten. De bedoeling is om elke maand een netwerkbijeenkomst te organiseren onder de slogan ‘Business meets business’. Events zijn voor ons een ideale manier om elkaar beter te leren kennen en te netwerken. Wij trachten steeds het aangename aan het nuttige te koppelen en nodigen regelmatig spraakmakende sprekers uit. We trachten ook zoveel mogelijk in te spelen op actuele vraagstukken rond bijvoorbeeld timemanagement en het wettelijk pensioen.”

STERCK. Ten slotte: BeWoRa is een gulle partner voor goede doelen. Kan u hiervan enkele voorbeelden geven?

Fornoville: “Jaarlijks organiseren wij een quiz waarvan de opbrengst hoofdzakelijk naar Kom op tegen kanker gaat. Samen met giften van de leden verzamelden wij 10.000 euro voor de vierdaagse fietstocht tijdens de 1.000 km tegen kanker. En met de steun van onze leden konden we ook 2.600 euro doneren aan het brandwondenfonds Oscare. Zo ­slagen we er dus in om niet alleen lokale, maar ook brede maatschappelijke uitdagingen te ondersteunen.”

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels