Verkorting doorlooptijd
Lieven Van Nuffel Vraag & Antwoord - 3rd Wave

Verkorting doorlooptijd

Vraag & Antwoord - 3rd Wave

Sinds het begin van deze eeuw worden productiebedrijven in België niet in de eerste plaats geconfronteerd met de vraag of we het goedkoopst massaproductie kunnen leveren. Dat soort productie werd al in de vorige eeuw verhuisd naar de lageloonlanden in het Oosten. Onze kostenstructuur was op dat vlak niet concurrentieel. Meer en meer krijgt de maakindustrie de vraag hoe ze snel een product kunnen afleveren in kleine series of een eenmalige productie kunnen doen.

Onze huidige markt wordt gedreven door de vraag wie het snelst kan leveren. Het is niet meer de grootste (goedkoopste) die wint, maar degene die het snelst kan leveren met de hoogste kwaliteit. Onze maakbedrijven ervaren dagelijks de uitdaging van deze steeds sneller evoluerende markt, maar worstelen met het geven van de juiste antwoorden. Dat mag niet verbazen. Het paradigma ‘groter en meer is beter’ blijft het denken bepalen van machinebouwers. Het mag duidelijk zijn dat het hebben van de grootste en de snelste productiemachine in de fabriek niet de oplossing is van deze vraag.

Flow efficiency

Wanneer niet de kost maar de doorlooptijd de bepalende factor wordt, moet er een andere visie op produceren gehanteerd worden. Goede raad is duur. Traditioneel heeft in ons jargon het woord ‘efficiency’ de beperkte betekenis gekregen van ‘resource efficiency’. We zijn efficiënt wanneer we een resource zo maximaal mogelijk benutten. Toch ervaren we dagelijks in het verkeer waartoe maximale bezetting van een snelweg leidt: stilstand van de doorstroming. We moeten dus niet meer denken in termen van ‘resource efficiency’ maar beginnen denken in termen van ‘flow efficiency’.
LEAN-manufacturing zette de eerste stappen naar een vraaggestuurde flow efficiency. Maar dit blijft een antwoord in de wereld van massaproductie. Helaas blijkt dat het toepassen van deze technieken op bedrijven met een grote variatie aan productie in kleine series tot eenmalige productie, ook LEAN geen adequate oplossing is. Tijd dus voor iets nieuws!

Quick Response Manufacturing

Quick Response Manufacturing is zo een nieuwe procesverbeteringstechniek. In QRM leren we dat de focus op de verbetering moet liggen in de tijd dat een product wacht op de volgende stap in het productieproces en niet zozeer op het efficiënter maken van de handeling zelf.

Door deze totaal andere nadruk op doorlooptijd worden ogenschijnlijk onmogelijke resultaten verwezenlijkt. De levertijd wordt gereduceerd (tot 80%), de leverbetrouwbaarheid verhoogt (tot 97%), de kwaliteit verbetert (met 75%), de kosten dalen met gemiddeld 25% of beter: met dezelfde kosten wordt een meerproductie gerealiseerd van 25%. QRM is een methode die groei ondersteunt in een continu veranderende markt.


Beantwoord door 3rd Wave

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels