Duurzame gemeente
Ward Kennes, Patrick Geuens & Koen Claessens REGIO - Retie - Kasterlee - Burgemeester

Duurzame gemeente

REGIO - Retie - Kasterlee - Burgemeester

Bij de recente gemeenteraadsverkiezingen werden de zittende burgemeesters Patrick Geuens (Retie) en Ward Kennes (Kasterlee) beloond met een mooie score. De komende zes jaar zullen ze hun beleid verder waarmaken. De belangrijkste tendens: beide gemeenten zetten meer dan ooit in op duurzaamheid en groene initiatieven.

Retie is een ­landelijke gemeente met beperkte opportuniteiten voor industriële activiteiten. Enkel op de ambachtszone Beemdekens zijn een vijfendertigtal kmo’s gevestigd. "Op het vlak van ruimtelijke ordening hebben wij geen verdere mogelijkheden om een nieuw bedrijventerrein aan te snijden. In samenwerking met de ondernemersraad en IOK loopt er een bedrijventerreinmanagement", vertelt Patrick Geuens, burgemeester van Retie. "Eén van de initiatieven is om havennummers toe te kennen. Nummering maakt het eenvoudiger om bedrijven sneller te vinden, zeker voor buitenlandse chauffeurs.”

Ward Kennes: “Kasterlee is een welvarende gemeente met een lage werkloosheidsgraad. Bos en natuur beslaan iets meer dan 30% van de oppervlakte van onze gemeente. In deelgemeente Tielen beschikken wij met roomijsproducent IJsboerke over een sympathiek en nationaal bekend bedrijf. Momenteel wordt de nieuwe kmo-zone Kemelbeek verder uitgebouwd in ­samenwerking met IOK. Er is een enorme vraag, zowel van zonevreemde bedrijven als van ondernemingen die op zoek zijn naar uitbreiding of een nieuwe vestiging.”

Retie_Kasterlee_Burgemeester_Ward_Kennes_Patrick_Geuens_Koen_Claessens

STERCK. Welke sectoren maken nog deel uit van het economisch landschap?

Koen Claessens (schepen lokale economie Retie): “Ondernemen is voor ons ook landbouw, toerisme en horeca. We streven naar een veilige combinatie van landbouwverkeer en recreatief gebruik van landbouwwegen. Omwille van de grote landbouwvoertuigen ontstaan er regelmatig conflicten, uitwijkstroken voor fietsers kunnen daarbij soelaas bieden.”

Ward Kennes: “Kasterlee is vooral een toeristische gemeente. Na Antwerpen en Mol staan wij op de derde plaats in de provincie wat betreft het aantal toeristische overnachtingen. We beschikken over diverse hotels, vijf campings, jeugdcentrum de Hoge Rielen, B&B’s, vakantie­huizen, ... In Kasterlee kan je op meer dan 90 locaties uit eten gaan. Ook Bobbejaanland maakt deel uit van onze gemeente en trekt jaarlijks tussen de 700.000-800.000 bezoekers. Reken daarbij nog diverse andere actieve recreatieve mogelijkheden zoals minigolf, kajak, paardrijden, jogging en BMX. Het belang van de toeristische sector vertaalt zich uiteraard naar de werkgelegenheid. Een andere economische poot is de landbouw met meer 120 geregistreerde landbouwbedrijven.”

STERCK. Wat zijn de uitdagingen voor de lokale ondernemers?

Koen Claessens: “Lokale handelaars hebben het niet altijd even gemakkelijk. Via een Europees ondersteuningsfonds willen wij inzetten op lokaal kopen en produceren, onder de naam ‘helemaal van hier’. Dat is een concept dat al eerder succesvol werd toegepast in Wales, onder de noemer ‘totally locally’. Wij vertalen dat naar een Vlaamse aanpak. Concreet ontwikkelen we een instrumentarium - waaronder promo- en bewustwordingscampagnes - om bewoners vertrouwd te maken met het concept van lokaal kopen. Het concept werkt trouwens niet alleen naar burgers maar ook b2b, waarbij we bedrijven aanmoedigen om eerder lokaal aan te kopen.”

Kasterlee staat op de derde plaats in de provincie Antwerpen wat betreft het aantal toeristische overnachtingen.

Mobiliteit

STERCK. Wat zijn de belangrijkste knelpunten op het vlak van mobiliteit?

Ward Kennes: “Met de Noord-Zuidverbinding Kempen is er al een gigantische mobiliteitsknoop aangepakt. De verbinding houdt op jaarbasis 4,5 miljoen wagens uit de dorpskern van Kasterlee. Toch blijft de bekommernis dat er nog steeds teveel voertuigen en vrachtwagens doorheen dorpskernen rijden. In Lichtaart loopt de gewestweg N134 dwars doorheen het centrum.”

Patrick Geuens: “Op basis van ons masterplan blijven we aandacht geven aan een veilige en leefbare R18. Wij wensen een heraanleg van de R18, maar willen vermijden dat de afwikkeling van het volledige regionale verkeer langs deze weg loopt. Daarnaast moet het openbaar domein nog veiliger worden voor zwakke weggebruikers. Een uitgebreid geïntegreerd fietsbeleid moet fietsen meer ­stimuleren. We denken daarbij aan een fietsverbindingsplan, meer veilige en droge fietsstallingen en fietsencheques.”

In samenwerking met de ondernemers-raad en IOK startten we een bedrijventerrein-management op.

Groene energieprojecten

STERCK. Op welke manier geven jullie kansen aan duurzame projecten?

Ward Kennes: “Burgers kunnen participeren in groene energieprojecten. Het gaat niet alleen over ­windturbines, maar ook over eventuele opportuniteiten rond geothermie. Als gemeente hebben wij vooral een voorbeeldfunctie. Zo deden we een screening van alle gemeentelijke gebouwen naar de mogelijkheden van zonnepanelen. De verwarming van het gebouw van de brandweer, het Rode Kruis en de technische dienst gebeurt nu met eigen snoeihout dat voorheen werd gehakseld en vergist. Daarnaast zetten we in op de elektrificering van het wagenpark. We hebben bovendien ingetekend op de oproep van minister Schauvliege voor het leasen van elektrische fietsen voor het gemeentepersoneel.”

Patrick Geuens: “Wij blijven onze rol opnemen op het vlak van duurzame initiatieven en hernieuwbare energie. Op de gebouwen van de technische dienst plaatsten we zonnepanelen. We willen hierin ook de rol van de bevolking versterken en werken samen met IOK om ervaringen en inspiratie uit te wisselen.”

Ward Kennes: “Duurzaamheid gaat overigens niet alleen over energie. We opteren voor fair trade producten en koppelen dit aan de korte keten, onder meer door de organisatie van een lokale boerenmarkt. Wij hebben nu ook een schepen voor duurzaamheid. Onze doelstellingen voor het meerjarenbeleidsplan koppelen we aan de 17 duurzame doelstellingen van de Verenigde Naties. Concreet betekent dit dat we elk gemeentelijk initiatief zullen aftoetsen aan één van deze doelstellingen.”

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels