Economische knooppunten in de Vlaamse ruit
Kristof Joos & Koen Van Den Heuvel REGIO - Bornem - Puurs-Sint-Amands

Economische knooppunten in de Vlaamse ruit

REGIO - Bornem - Puurs-Sint-Amands

Het is goed leven in Bornem en Puurs-Sint-Amands. Met zijn centrale ligging is de Klein-Brabantse regio een tewerkstellingspool en een economisch knooppunt in de Vlaamse ruit. Zowel Kristof Joos (burgemeester Bornem) als Koen Van den Heuvel (burgemeester Puurs-Sint-Amands) trachten de uitdagingen van hun gemeente om te zetten in troeven. Een dag na het interview werd Koen Van den Heuvel aangeduid als Vlaams minister voor Omgeving, Natuur, Landbouw en Klimaat in opvolging van Joke Schauvliege.

Bornem, met 21.000 inwoners, beschikt over iets meer dan 200 hectaren industrie- en kmo-terreinen gelegen in diverse zones. Kristof Joos: “Naast de farmaceutische industrie tellen wij heel wat logistieke bedrijven langs de N16. Ondanks de grote vraag zijn er geen mogelijkheden meer om een nieuwe industriezone aan te snijden. Door het ontbreken van een draagvlak onder de bevolking werd de realisatie van een nieuwe kmo-zone enkele jaren geleden afgevoerd. Wij trachten wel bijkomende percelen op de huidige zones zo creatief mogelijk te ontwikkelen. Dankzij de grote bedrijvigheid ligt de werkloosheidsgraad in Bornem op circa 4,6 %.”

Koen Van den Heuvel: “Wij hebben een stevig uitgebouwd industrie- en kmo-weefsel met drie pijlers: farma, voeding en logistiek. In totaal zorgen alle bedrijven op ons grondgebied voor een tewerkstelling van meer dan 13.000 personen. Enkele grote ­spelers springen in het oog. Pfizer telt meer dan 2.500 ­medewerkers en groeit nog steeds door. Alcon kan een beroep doen op 1.700 personeelsleden. Purna is dan weer een voorbeeld van een mooie Vlaamse kmo met meer dan 100 medewerkers. In de voedingssector is Duvel Moortgat een internationaal bekend bedrijf met meer dan 300 medewerkers en ook Continental Foods en Mouterij Albert zorgen voor een forse tewerkstelling. Ten slotte kiezen veel grote logistieke bedrijven zoals DHL en Fiege voor Puurs-Sint-Amands als uitvalsbasis.”

Kristof Joos: “Met de Boomstraat, die tot ver buiten de regio bekend is, beschikken we over een mooie handelskern waarin zowel winkels als horeca goed vertegenwoordigd zijn. Vanuit onze regisseursrol zetten we vooral in op beleving. Eén van de pijnpunten is de leegstand in de handelskern. Daarnaast maken hoge huurprijzen het moeilijk om als starter een nieuwe zaak te beginnen.”

STERCK. Puurs-Sint-Amands is één van de nieuwe fusiegemeenten in Vlaanderen. Wat zijn de belangrijkste gevolgen hiervan?

Koen Van den Heuvel: “Met de recente fusie telt Puurs-Sint-Amands meer dan 26.000 inwoners. Sint-Amands kent weinig industrie en de mogelijkheden om te investeren zijn beperkt. De bestuurskracht is dankzij de fusie gestegen. Bovendien nam de Vlaamse overheid een schuldenlast over van bijna 13 miljoen euro, waardoor we de komende jaren telkens 1 miljoen euro extra beleidsruimte krijgen.”

De totale werkgelegenheid in Puurs-Sint-Amands bedraagt meer dan 13.000 eenheden.

Toeristische troeven

STERCK. Op welke manier spelen jullie de vele toeristische ­troeven van de regio uit?

Kristof Joos: “Bornem en Puurs-Sint-Amands ­participeren in het ­bovenlokaal samenwerkingsverband ‘Toerisme Klein Brabant Scheldeland’. De verschillende activiteiten in de regio ­brengen vele toeristen naar onze streek. Naast zijn ­prachtige natuur beschikt Bornem nog over heel wat andere ­troeven. In de nabije toekomst staat zowel de restauratie van de Sint-Bernardusabdij als de opwaardering van het kasteel van Marnix de Saint-Aldegonde op stapel.”

Koen Van den Heuvel: “Naast vele andere toeristische trekpleisters wil ik ook graag het succes vermelden van het spektakel-musical ’40-45’ met zijn locatie in Puurs. Op het einde van de rit zullen de organisatoren wellicht kunnen afklokken op meer dan 1 miljoen bezoekers.”

Bornem_Puurs_Sint_AmandsBurgemeester_Kristof_Joos_Koen_Van_Den_Heuvel

Mobiliteit

STERCK. Wat zijn de knelpunten op het vlak van mobiliteit in jullie gemeente?

Kristof Joos: “Onze ligging aan de N16 - die de verbinding vormt tussen de E17 en de A12 - is een enorme meerwaarde, maar tegelijkertijd ook een bron van dagelijks fileleed. Eén ongeval kan al leiden tot heel wat vertraging en sluipverkeer in de dorpskernen. Een streefbeeld­studie over de N16 ligt overigens al sinds 2006 op tafel.”

Koen Van den Heuvel: “Mobiliteit is ook voor ons een enorme uitdaging. De streefbeeldstudie wordt mondjesmaat uitgevoerd door het Agentschap Wegen en Verkeer: de verdubbeling van de Scheldebrug is voltooid evenals de ontsluiting van Puurs-Industrie, twee kruispunten met verkeerslichten zijn weggewerkt en er werd een ovonde gerealiseerd. Een volgende project is de omvorming tot één kruispunt van de huidige kruispunten aan de brandweerkazerne en aan McDonalds. Uiteindelijk zouden er dan vier kruispunten op de N16 vervangen worden door twee niet-gelijkvloerse kruispunten. Daarnaast vind ik de ontsluiting van de A12-N16 cruciaal. Binnenkort wordt er alvast een quick-win gerealiseerd: richting Brussel komen er twee voorsorteerrijstroken. De definitieve oplossing zal echter een volwaardig verkeersknooppunt moeten worden.”

Bornem beschikt over iets meer dan 200 hectare industrie- en kmo-terreinen met een groot aandeel voor farmaceutische en logistieke bedrijven.

Sneltram

STERCK. Hoever staat het met de plannen van een sneltram vanuit Brussel?

Koen Van den Heuvel: “De sneltram vanuit de Heizel - als onderdeel van het Brabantnet - zal een terminushalte krijgen ter hoogte van het Fort Breendonk. Het tracé loopt ten westen van de A12 tot Londerzeel, van daar wordt Willebroek bereikt via de oostkant van de A12. Dit betekent dat de tramlijn in Willebroek tussen de A12 en het Fort van Breendonk zal liggen. In de gemeenten Willebroek, Londerzeel en Meise krijgt de tram telkens twee haltes. Voor dit project van de Vlaamse overheid en De Lijn zijn de budgetten beschikbaar. De concrete start en uitvoering hebben uiteraard te maken met de ­procedures en de nodige ­onteigeningen die moeten gebeuren.”

Kristof Joos: “De sneltram creëert nieuwe perspectieven voor wat betreft het woon-werk­verkeer. Lokale bedrijven zullen daarenboven gemakkelijker nieuwe werknemers kunnen aantrekken.”

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels