Een draagvlak voor verandering?
An Vermeulen Vraag & Antwoord - Yarlini

Een draagvlak voor verandering?

Vraag & Antwoord - Yarlini

In elke onderneming is transformatie en verandering de orde van de dag. De grootste driver voor deze veranderingen zijn disrupties, technologische ontwikkelingen en voornamelijk de snelheid waarmee dit alles gebeurt. Iedereen betrekken én meekrijgen is essentieel voor elke succesvolle verandering. En net hier knelt vaak het schoentje. Een gemiddeld verandertraject kent een faalpercentage van 70 tot 80%.

Met meer dan 20 jaar ­ervaring op de teller met teams van enkele tot meer dan 800 mensen merk ik dat verandering vaak wordt opgelegd aan het personeel. Verandering lijkt dikwijls wel een project van managementleden of experten, die afgezonderd tussen de bureaumuren, gaan ­bedenken wat goed is voor iedereen. Zonder overleg, raadpleging of betrokkenheid van de mensen op de werkvloer. Het is net deze top-down houding die maakt dat weerstand ontstaat en dat heel wat verandertrajecten falen. Met een goed doordachte en inclusieve aanpak kan deze weerstand vermeden worden.

Creëer een gezamenlijk verhaal

Laat het duidelijk zijn. Welke aanpak je ook verkiest, je zal nooit voor iedereen goed kunnen doen. Er zal hoe dan ook enige vorm van weerstand ontstaan. Omgaan met weerstand begint in de eerste plaats met het besef dat weerstand normaal is. Een nieuwe werkwijze, nieuw systeem, tools of processen doen bij je medewerkers heel wat vragen rijzen. Kan ik dat wel? Word ik hier beter van? Wat zullen de gevolgen zijn voor onze organisatie?”

Een open onderbouwde communicatiestrategie is dé sleutel om weerstand of ­ongenoegen te vermijden. Schep eerst en vooral duidelijkheid. Leg concreet uit waarom deze verandering nodig is, wat deze verandering zal inhouden en wat de voordelen zullen zijn. Een vaak voorkomend probleem is dat enkel bij aanvang over het verandertraject wordt gecommuniceerd. Je medewerkers ervaren dit dan als een mededeling en geen raadpleging, waardoor de weerstand opnieuw verhoogt.

Communiceer daarom op regelmatige basis. Vertel inhoudelijk waar het verandertraject staat en geef zicht op het verdere verloop en planning. Benoem reeds gerealiseerde successen. Kortom: creëer een gezamenlijk verhaal en breng het project tot leven zodat je een draagvlak en betrokkenheid krijgt.

Betrek je medewerkers

Breng eerst en vooral de ­stakeholders in kaart. “Op wie zal de verandering invloed hebben en hoe?” Breng deze mensen samen en organiseer collegiale uitwisselingen of samenwerkingsverbanden. Uit deze denktanks komen vaak zeer interessante initiatieven of oplossingen naar voor, waar je als ondernemer/­leidinggevende vaak nog niet bij stilstond. Bovendien worden veranderinitiatieven van peers veel sneller aanvaard op de werkvloer.

Opgelet: participatie staat niet gelijk aan beslissingsrecht. Je medewerkers laten participeren aan de verandering is goed. Maar als ­ondernemer of leidinggevende heb je de verantwoordelijkheid om te beslissen en te doen wat nodig is voor een succesvolle toekomst van je bedrijf.

Samen succesvol veranderen is een proces van denken, durven, doen én communiceren.


Beantwoord door Yarlini

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels