Een landschaps- en tuinarchitect?
Herman Claes & Wouter Bervoets Vraag & Antwoord - Claes en Humblet tuinarchitecten

Een landschaps- en tuinarchitect?

Vraag & Antwoord - Claes en Humblet tuinarchitecten

De landschaps- en tuin­architect schetst, ontwerpt, modereert, verbindt. Het is een specialist die werkt aan een groene kwalitatieve omgeving om in te wonen, te werken, te recreëren, … om te genieten, te inspireren of tot rust te komen.

Landschaps- en tuinarchitecten werken op verschillende schaalniveaus. Op macroschaal is hun rol vaak strategisch en beleidsmatig in functie van landschaps- en beheersplannen. Op microschaal veelal concreet en coördinerend. De opdrachten zijn heel divers. Daktuinen, stadstuinen, bedrijfstuinen, zorgtuinen, collectieve ­tuinen, ... zowel openbaar, strikt privaat als gedeeld behoren tot het takenpakket.

Landschaps- en tuinarchitecten onderzoeken condities die een kwalitatieve standplaats voor duurzame plantengroei mogelijk maken. Ze maken gebruik van een grote diversiteit levende en niet-levende bouwstenen zoals verhardingen, diverse beplantingen tot zelfs gerecycleerde materialen.
Voor de uitvoering en het beheer wordt beroep gedaan op een team van tuinaanleggers, aannemers en tal van specialisten in steen-, hout-, metaalbewerking, … De landschaps- en tuinarchitect zorgt voor de afstemming tussen de diverse onderdelen. Na de realisatie volgt de monitoring en de bijsturing van het beheer.

Wat?

Aan de hand van een programma en de specifieke situatie ter plekke wordt een toekomstvisie op de buitenruimte gevormd. De gewenste samenhang wordt ruimtelijk vertaald naar achtereenvolgens een voorontwerp, een ontwerp en een beplantingsplan.

In het planningsproces wordt steeds rekening gehouden met de aanwezige vegetatie, bodemsoort, oriëntatie, waterhuishouding, historiek van de plek en dat binnen een ecologische, economische, steden­bouwkundige context.

Waarom?

Het scheppen van een groene kwalitatieve ruimte is ­complex geworden. De klimatologische veranderingen zorgen voor een extra uitdaging. Vaak is het beschikbare budget beperkt en is de beschikbare ruimte schaars, waardoor landschaps- en tuinarchitecten een onmisbare partner zijn.

De vroege inschakeling van landschaps- en ­tuinarchitecten bij een project is raadzaam. Dat biedt meerdere voordelen. Reeds in het ontwerpstadium kan samen met de bouwheer, de architect en andere bouwprofessionals de architectuur en landschapsarchitectuur volledig op elkaar afgestemd worden waardoor de ­relatie binnen-buiten optimaal is. Bij een vroege afstemming beschikt de bouwheer over het volledige technische en financiële plaatje waardoor prioriteiten makkelijk ingeschat kunnen worden.

Een goede planning vooraf is cruciaal voor een goede uitvoering en het beheer nadien. Het werk is echter nooit gedaan. Groene ruimten veranderen en hernieuwen constant en net als hun gebruikers evolueren ze samen in de loop der tijd.

Beantwoord door Claes en Humblet tuinarchitecten

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels