Engagement is het sleutelwoord
Sonja Kuypers & Jan Panis HR-tips - Ebema

Engagement is het sleutelwoord

HR-tips - Ebema

De hr-award van Voka – Kamer van Koophandel Limburg ging in 2018 naar Ebema (Zutendaal/Rijkevorsel). De specialist in prefabbeton werd zo beloond voor de vernieuwende manier waarop het familiebedrijf haar 230 medewerkers bij haar werking betrekt. Vooral de actieve participatie in het Ebema Toekomstplan 2020 maakte indruk. CEO’s Sonja Kuypers en Jan Panis geven een inkijk in het hr-beleid van Ebema.

STERCK. Ebema heeft haar visie op hr ingebed in het Ebema-manifest. Wat zijn hiervan de krijtlijnen?

“De familiale waarden en de mensen zijn steeds heel belangrijk geweest bij Ebema. Om onze toekomst te verzekeren willen we blijven groeien mét behoud van de familiale waarden en met een persoonlijke aanpak. Dat is een uitdaging met 230 personen in twee vestigingen. Daarom hebben we in 2016 het Toekomstplan 2020 uitgerold en een manifest geschreven van én met de medewerkers.

Ebema wil ruimte ­verbeteren. Voor iedereen: klanten én medewerkers. In ons ­manifest hebben we vijf waarden opgenomen die belangrijk zijn voor ons bedrijf en waaraan ook medewerkers getoetst worden. Dankzij een intense samenwerking met collega’s, klanten en partners bundelen wij ervaring, talent en kennis. Wij zijn één grote familie en zorgen voor elkaar, we staan klaar voor wie het even moeilijk heeft en nemen allemaal onze verantwoordelijkheid: aandeelhouders, directie én medewerkers. We vernieuwen continu op het vlak van producten en diensten. We excelleren dankzij de beste materialen, de sterkste producten en de slimste processen. Ook respect is voor ons belangrijk; voor elkaar, voor natuur en milieu, voor onze omgeving, cultuur en identiteit. Zo bouwen we aan een mooi bedrijf waar we fier op zijn.”

TIP: Een manifest moet gedragen zijn. Geef iedereen uit het bedrijf de mogelijkheid om feedback te geven en kritische vragen te stellen. En doe ook daadwerkelijk iets met die input.

STERCK. In het Toekomstplan 2020 stelt Ebema zich tot doel om in vijf jaar te groeien van 40 naar 50 miljoen euro. Wat betekent dit voor het hr-­beleid van de organisatie?

“Wij kunnen onze ambitie enkel waarmaken door op veel aspecten, en niet in het minste op vlak van hr, te verbeteren en te vernieuwen. Wij willen daarbij niet klakkeloos hypes volgen, maar vasthouden aan onze basiswaarden en goede gewoonten. Met onze standvastige, doorgedreven strategie maken wij het verschil: wij halen talent binnen én wij hebben een hoge retentiegraad. De betrokkenheid van onze teams is groot. Wie hier werkt, mag veel van ons vragen en krijgt ook veel van ons terug. We blijven verder evolueren met een helder kompas en een hr-toetssteen, beiden gebaseerd op en deel uitmakend van het DNA van ons bedrijf.”

TIP: In elke beslissing die je neemt, blijf vasthouden aan je waarden als bedrijf.

STERCK. In hoeverre is er één inspirator van jullie vernieuwend hr-beleid? Of is het duidelijk teamwork?

“De inspirator is het hele bedrijf. De continue wisselwerking tussen management en medewerkers levert input die we structureel integreren in ons beleid. Op die manier past het zich continu aan: aan de nieuwe verwachtingen, de veranderende samenleving, de groei van het bedrijf, … Het nieuwe elan voor ons hr-­beleid is dan ook het resultaat van een teaminspanning die bottom-up wordt gerealiseerd vanuit het Toekomstplan 2020. Via interne online bevragingen en werkgroepen geven we alle medewerkers inspraak in de toekomst van de organisatie. Wij willen binnen 14 domeinen (productie, marketing, innovatie, enz.) verbetering en vernieuwing realiseren. Vanuit zowat elk domein komen er suggesties met betrekking tot personeelsbeleid, talentontwikkeling en opleidingen.” 

TIP: Zorg dat er iemand de taak krijgt om je masterplan te coördineren. Iemand die dit steeds op de agenda plaatst, ervoor zorgt dat elke afdeling hiervoor voldoende aandacht heeft en overleg blijft faciliteren.

STERCK. Hoe speelt Ebema in op de toenemende complexiteit en onzekerheid in het hr-beleid?

“Onze medewerkers inspireren ons om richting te geven aan de toekomst van ons bedrijf. Engagement is het sleutelwoord. Een betrokkenheid die van levensbelang is voor de organisatie. Leidinggevenden spelen een cruciale rol en wij ondersteunen hen met een intensief leiderschapstraject om uit te groeien tot sterke people managers. Naast dit ‘engagement’ verhogen we de betrokkenheid bij onze medewerkers door een compleet hr-aanbod dat inspeelt op de aanwezige noden en verwachtingen: van een competitieve verloning tot aandacht voor duurzaamheid, jobmutaties en Happy@work-initiatieven. Het Ebema hr-pallet is veelzijdig!”

TIP: Geef ruimte aan iedereen, investeer in je leidinggevenden en heb voldoende aandacht voor interne communicatie.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels