Versterking van eigenheid en leefbaarheid
Walter Luyten, Bob Coppens & Kristof Hendrickx REGIO - Ravels - Arendonk - Oud-turnhout - Burgemeesters

Versterking van eigenheid en leefbaarheid

REGIO - Ravels - Arendonk - Oud-turnhout - Burgemeesters

Ravels, Arendonk en Oud-Turnhout: het zijn drie landelijke gemeenten in het noorden van de provincie Antwerpen met diverse raakvlakken. De gemeenschappelijke bekommernissen gaan onder meer over mobiliteit, eigenheid en versterking van de dorpskern. Met diverse duurzame initiatieven spelen de drie gemeentebesturen in op de leefbaarheid van hun gemeenten.

Ravels beschikt over bedrijventerreinen in Weelde Statie en de kanaalzone in Ravels, en een kleine ambachtelijke zone in Poppel.

Walter Luyten (burgemeester Ravels): “Wat betreft uitbreiding van de bedrijvenzones zijn we gelimiteerd. We kunnen slechts 8 hectare extra aansnijden. Momenteel is 4 hectare in ontwikkeling in de nijverheidszone Weelde Statie. Voorts loopt er een RUP voor 2 hectare aan de grens met Poppel. De overige 2 hectare zullen we later wellicht invullen aan het kanaal in Ravels. De ontwikkeling van de ambachtelijke zone in Weelde was een langdurig proces. Alle respect voor archeologisch onderzoek, maar het vertraagt een ontwikkelingstraject en drijft de kostprijs per vierkante meter op. Vlaanderen moet op dat vlak een ander beleid voeren.”

Archeologisch onderzoek vertraagt het ontwikkelingstraject van de bedrijvenzone en drijft de kostprijs per vierkante meter op.

Bob Coppens (burgemeester Oud-Turnhout): “Op het vlak van industrie is de activiteit eerder beperkt. Wij beschikken wel over een mooie kmo-zone Bentel. Eén van de ondernemingen hier is Brouwerij ‘Het Nest’. Naast Bentel ligt nog een kleine voorraad industriegrond waar we graag zouden inzetten op ‘groene’ bedrijven. We kijken er ook uit naar opportuniteiten op het vlak van geothermie.”

Kristof Hendrickx (burgemeester Arendonk): “De Hoge Mauw is het voornaamste industrie­terrein in Arendonk met zowel een regionale als lokale bedrijvenzone. Vooral de bouw, staal-, las- en transportsector zijn goed vertegenwoordigd. Het openbaar vervoer naar de Hoge Mauw zone is minimaal. Meer en meer mensen gebruiken de fiets voor hun woon-werkverkeer. Naast het kanaal Dessel-Schoten-Turnhout beschikken we nog over bedrijvensite De Brulen en voorts zorgen bedrijvenzones Ravago, Brug 4 en Brug 5 voor werkgelegenheid.”

Uitbreidingsplannen

STERCK. Arendonk heeft de mogelijkheid om bedrijventerrein Hoge Mauw uit te breiden met een oppervlakte van circa 60 hectare. Hoever staan die plannen?

Kristof Hendrickx: “De mogelijke uitbreiding staat dit jaar op de agenda van de provincie. Het is geen evident dossier. Het terrein is omgeven door een stuk natuur en een HAG (Herbevestigd Agrarisch Gebied). Wij zijn vragende partij en vanuit het bedrijfs­leven is er een grote interesse. Met onze ligging naast de E34 vormen wij immers de toegangspoort tot Vlaanderen.”

STERCK. Spelen landbouw en toerisme een rol in jullie gemeente?

Bob Coppens: “Op toeristisch vlak hebben we een mooie troef met Landschap De Liereman, jaarlijks goed voor 160.000 bezoekers. Het gebied van 439 hectare herbergt een grote verscheidenheid aan typisch Kempische vegetatie en is beschermd als cultuurhistorisch landschap. We missen wel nog de schakel tussen De Liereman en de lokale economie.”

Walter Luyten: “Landbouw is bij ons zeker een sterke economische poot met 246 actieve bedrijven, zowel kleine als grotere. In totaal beschikt onze gemeente over 4.500 hectare agrarisch gebied. In de toeristische sector zien we vooral een uitbreiding van het aantal B&B’s. Plattelandsgemeenten kennen de jongste jaren een hogere aantrekkingskracht. Vanuit de gemeente ondersteunen wij dat zoveel als mogelijk.”

Walter_Luyten_Bob_Coppens_Kristof_Hendrickx

STERCK. Wat zijn de uitdagingen op het vlak van de lokale handelskernen?

Walter Luyten: “Als fusiegemeente van drie dorpen kan je niet echt van een handelskern spreken. Het handelsweefsel is wel één van onze aandachtspunten. In Poppel zijn we bezig met een RUP om de dorpskern te hertekenen. Als investeerders onderaan een winkelpand realiseren mogen ze er één laag hoger bouwen.”

Bob Coppens: “Buiten een drietal cafés verdwijnt de horeca stilaan uit Oud-Turnhout. Het centrum telt nog een aantal (kleding)winkels en speciaal­zaken en ook bakkers en beenhouwers zijn er vertegenwoordigd. Grootwarenhuizen in de onmiddellijke omgeving vormen echter grote concurrentie voor de lokale handel.”

Kristof Hendrickx: “Omdat wij maar één kern hebben, is de situatie bij ons verschillend van Ravels en Oud-Turnhout. De voorbij twee jaar doorliepen wij een traject met een detailhandelscoach vanuit de provincie Antwerpen. We bakenden een kernwinkel­gebied af en reikten stimuli uit aan starters. Voorts zijn een aantal bestaande winkels verhuisd naar de handelskern en openden vier nieuwe kledingzaken hun deuren.”

Op toeristisch vlak hebben we een belangrijke troef met Landschap De Liereman, jaarlijks goed voor 160.000 bezoekers.

Mobiliteit

STERCK. Is mobiliteit een belangrijk issue in jullie gemeente?

Bob Coppens: “Het voornaamste mobiliteitsobstakel ­situeert zich in Oosthoven met zowel een aansluiting op de N12 als de N18. Het is enorm moeilijk voor de inwoners om hier op de weg te ­geraken, aanschuiven is elke dag weer de boodschap. Fietsers hebben onze volledige aandacht. Momenteel verdubbelen wij het fietspad op de N12; verkeerslichten verhogen de veiligheid voor fietsers.”

Walter Luyten: “Van oudsher scheidt de N12 onze dorpskernen in tweeën zowel in Poppel, Ravels als Weelde. Voorts worden we geconfronteerd met veel vrachtwagens met zowel een lokale als bovenlokale bestemming. We kunnen dat probleem enkel oplossen in overleg met Nederland. Dezelfde problemen stellen zich ook op de N119, de verbinding tussen Breda en Turnhout.”

Kristof Hendrickx: “Het fietspad richting Oud-Turnhout is een ‘moordstrookje’ met een quotering van 1,8 op de fietsbarometer. Wij willen in deze legislatuur een verbreding van het fietspad uitwerken, de nodige onteigeningen zijn gedaan. Ook het zware verkeer speelt ons parten. Vorig jaar startten we met mobiele vrachtwagensluizen om beter zicht te krijgen op de trafiek. Persoonlijk vind ik het jammer dat de tramlijn die van Arendonk naar Turnhout liep, afgebroken werd in de jaren '60. Die tram kon nu bijdragen om de verkeersdrukte te ontlasten.”

Duurzaamheid

STERCK. Duurzaamheid is wereldwijd een aandachtspunt. Welke initiatieven nemen jullie op dat vlak?

Bob Coppens: “Met onze coalitiepartner Groen hebben wij uitgesproken ambities. Onze duurzaamheidsambtenaar maakt voor elke bestuurlijke beslissing een afweging in het kader van de 17 klimaatdoelstellingen van de VN. Een voorbeeld is ledverlichting in de straten. In de nieuwe sporthal wensen wij maximaal in te zetten op isolatie en zuinige energie. Er ligt bovendien een plan om elektrische fietsen te leasen voor het gemeentepersoneel.”

De mogelijke uitbreiding van industriezone Hoge Mauw staat dit jaar op de agenda van de provincie. Het is geen evident dossier.

Walter Luyten: “Wij zijn volop bezig met ledverlichting, een aantal straten is er reeds mee uitgerust. Voor de nieuw te realiseren school zullen we onder meer werken met warmte­pompen. Het belangrijkste project dat wij verder ontwikkelen is ‘Weelde depot’, een militair domein van 48 ­hectare met zeventien hallen van telkens 5.000 m2. Het domein wordt nu al gebruikt door diverse verenigingen en organisatoren. Op het dak van zeven hallen ­willen we zonnepanelen plaatsen. Wij werken aan een studieproject rond groene stroom met lokale participatie van de inwoners van Ravels. In een latere fase bekijken we de opportuniteiten van windenergie en mogelijk ook geothermie.”

Kristof Hendrickx: “Als gemeente geven wij het goede voorbeeld met onze eigen gebouwen en het wagenpark. We kopen geen dieselwagens meer aan, maar enkel CNG- of elektrische voertuigen. Het zwembad renoveerden we met de nieuwste energietechnieken. We starten binnenkort met de bouw van een nieuwe basisschool waarin we technieken als betonkern­activering en warmtepompen installeren waardoor we de BEN-normering halen. Tot slot kijken we samen met rioolbeheerder Aquafin naar de mogelijkheden om hemel­water te bufferen.”

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels