Authentieke IT-strateeg
Michel Schrijvers Verhaal - First IT

Authentieke IT-strateeg

Verhaal - First IT

Eén van de opvallende groeiers in het Antwerpse IT-landschap is het Mechelse First IT. Ondernemer Michel Schrijvers startte tien jaar geleden vanuit het niets en heeft vandaag 150 medewerkers actief in detachering en managed services. Hij wil de volgende jaren zelfs naar 250 mensen doorgroeien. Een doorgedreven focus op mensgericht ondernemen is voor hem één van de sleutels om dat waar te maken.

Wie het grote landschapsbureel van First IT in Mechelen binnenstapt waant zich meteen in Silicon Valley. Geen klassieke vergadertafel, maar een ouderwetse toog om even te overleggen. Een tafelvoetbal en pooltafel staan centraal in de ruimte, want de boog moet niet altijd gespannen zijn. Aan een lange tafel zit een klant geconcentreerd te werken. Het bureau van ­eigenaar-CEO Michel Schrijvers staat gewoon tussen dat van zijn medewerkers. “De openheid die onze kantoorinrichting uitstraalt, is eigenlijk een afspiegeling van het dna van ons bedrijf”, zegt Michel Schrijvers. “We verkopen dan ook geen gas of potloden, maar oplossingen. Informatica voor kmo’s is - in tegenstelling tot wat mensen vaak denken - geen exacte wetenschap. Het is mayonaise die moet ­pakken. En dan is gevoel, passie en gedrevenheid minstens zo belangrijk als het zuiver rationele. Goede medewerkers zijn voor ons de belangrijkste sleutel tot succes. Onze mensen delen hetzelfde dna, dezelfde waarden en normen.”

Michel Schrijvers startte tien jaar geleden, na een lange loopbaan in sales en management binnen de IT-sector met zijn eigen bedrijf. Vandaag telt First IT 150 medewerkers. En daar kunnen er de volgende jaren nog flink wat bijkomen. De zaken gaan goed aan de Motstraat in Mechelen. “Uiteraard is het technische aspect in IT erg belangrijk en cruciaal. Maar het moet in evenwicht zijn met het menselijke. Informatica wordt gemaakt voor en door mensen en het zijn die mensen die de drijvende factor zijn. Vanuit die basisfilosofie ben ik mijn bedrijf begonnen.”

Bedrijfs-leiders moeten begrijpen dat informatica vandaag steeds meer een strategische keuze is.

STERCK. First IT bestaat uit twee belangrijke poten: outsourcing en managed services?

Michel Schrijvers: “Dat klopt. In outsourcing of detachering stellen we een IT-specialist met bepaalde skills ter beschikking van een klant. Hij of zij voert het werk uit onder toezicht en verantwoordelijkheid van die klant. Onze taak bestaat er vooral in om te zorgen voor mensen met de juiste skills die het werk goed kunnen uitvoeren. Vergelijk het met iemand die zijn huis openstelt en alle poetsmateriaal voorziet terwijl wij voor iemand zorgen die efficiënt kan kuisen.

Bij managed services zeggen we dan weer ‘wij houden uw huis proper, maar hoe en wanneer we dat doen is onze verantwoordelijkheid.’ De klant hoeft zich nooit meer zorgen te maken of zijn huis al dan niet proper is. In een managed service model nemen we dus de informatica van onze klant deels of volledig over in functie van zijn behoeften. De klant betaalt een vaste maandelijkse vergoeding en wij zorgen dat de informatica perfect blijft functioneren. De verantwoordelijkheid ligt bij ons. We fungeren dan als de externe of een deel van de externe IT-afdeling van een bedrijf.”
Infrastructuur basis van alles

Michel_Schrijvers_First_IT

STERCK. Jullie focus ligt op IT-infrastructuur?

Schrijvers: “Alle applicaties en software draaien op infrastructuur, op een netwerk met clients. Of dat nu in de cloud is of niet, je moet die infrastructuur hebben om een applicatie te kunnen draaien. Dat is onze corebusiness. We zijn geen verdeler van software. Uiteraard ondersteunen we wel toepassingen zoals Office of Microsoft 365 die in de meeste kmo’s in gebruik zijn. We gaan die zoveel mogelijk consolideren door bijvoorbeeld een Sharepoint te implementeren die deel uitmaakt van Microsoft 365. In plaats van op één tablet individueel met een Exceldocument te werken, kan je dat document dan vertalen naar een aantal werkprocessen in het bedrijf om zo flink aan efficiëntie te winnen. De basis blijft echter steeds dat er een vlot werkende infrastructuur moet zijn waarop dat geheel draait. De meeste vragen in IT gaan enkel over wat je ziet. Het grootste werk schuilt echter achter de schermen. Achter de eenvoud van een applicatie zit heel wat basisinfrastructuur om die applicatie überhaupt mogelijk te maken. Zonder netwerk heb je vanop afstand bijvoorbeeld geen toegang tot jouw data, om maar iets eenvoudigs te noemen.

We treden voor sommige klanten ook op als SPOC (Single Point Of Contact). Dan gaan we in naam van de klant vragen en problemen centraliseren en contact opnemen met de verschillende leveranciers van de applicaties, toestellen, componenten, … Verder staan we in voor zaken zoals security, GDPR, first line support, … En dan is er nog heel het cloud-gegeven, hybride toepassingen, …”

Strategische keuze

STERCK. IT wordt steeds complexer?

Schrijvers: “Bedrijven willen tegenwoordig grote hoeveelheden informatie correct, snel en op een transparante manier uitwisselen met hun klanten, onderaannemers, chauffeurs over heel Europa, en noem maar op. Die datacommunicatie moet ook goed beveiligd zijn. Dat kan alleen met een geïntegreerde aanpak. Om een doorsnee-architectuur te onderhouden heb je vijf à zes verschillende profielen van ingenieurs nodig. Voor een kmo is dat vrijwel onmogelijk om zelf te doen. Bovendien weten veel leveranciers van applicaties niet altijd wat er nodig is om deze goed te doen draaien in een specifieke bedrijfscontext.

Bedrijfsleiders moeten begrijpen dat informatica vandaag steeds meer een strategische keuze is. Alles wat een bedrijf vandaag doet, is met informatica verbonden. Je moet de uitvoering dan ook leggen bij een partner die weet wat strategie is en wat informatica kan betekenen op strategisch niveau. Een partner die je kan vertrouwen. Dat is ontzettend belangrijk. IT wordt van de ene kant een commodity en van de andere kant een strategische succesfactor. Welke keuzes in architectuur moet een bedrijfsleider maken zodat hij verder kan bouwen aan de groei van zijn bedrijf? Klanten en stakeholders willen steeds sneller communiceren, medewerkers zijn vaak op de baan of werken thuis. Maar iedereen wil op elk moment aan alle data kunnen. In veel bedrijven is de infrastructuur er nog niet op aangepast om dat allemaal mogelijk te maken. Wij hebben die kennis in huis.”

FIRST IT in cijfers
  • 12 medewerkers in 2009
  • 152 medewerkers in 2018
  • 1,1 miljoen euro omzet in 2009
  • 12,5 miljoen euro omzet in 2018

IT als investering

STERCK. Wat zijn de grootste uitdagingen die jullie tegenkomen?

Schrijvers: “Onwetendheid over informatica. Men weet vaak hoeveel potloden er in het bedrijf aanwezig zijn én welke de beste zijn, maar informatica kent men vaak veel minder. Toch is die strategisch bepalend. Al is er wel een evolutie in bewustwording. Kmo’s blijven IT ook nog te veel als een kost zien. Het is een investering! De enige echte kost is de BMW X5 van de zaakvoerder, maar die wordt vaak wel als een investering gezien. Dat is toch te zot om los te lopen (lacht).

We trachten altijd eerst te begrijpen waar de klant naartoe wil met zijn bedrijf. Pas dan kunnen we een advies geven en een stappenplan opstellen om daar te geraken. En zonder investering lukt dat natuurlijk niet. Het probleem is dat men soms eerst ziek moet worden om iets te begrijpen of in te zien. Een back-up is zo’n klassieker. Men denkt een dagelijkse back-up van alle gegevens te hebben terwijl deze al zes maanden niet meer uitgevoerd wordt. Pas op het moment dat hij echt nodig is, komt het probleem naar boven.”

STERCK. De IT-sector gaat nog een bloeiende toekomst tegemoet?

Schrijvers: “De grootste uitdaging gaat niet zijn om klanten te vinden, maar om mensen te vinden die de kennis en knowhow hebben om alle problemen te tackelen. Je kan een IT-probleem niet ‘even regelen’. Bij een pc die niet werkt kan de oorzaak in ­duizend-en-een-dingen liggen. Die complexiteit wordt vaak onderschat.”

Michel_Schrijvers_First_IT

Authenticiteit

STERCK. Jullie zijn gegroeid van 1 naar 150 mensen. De ambitie is om naar 250 te gaan. Hoe vinden jullie die witte raven?

Schrijvers: “Door onszelf te zijn. We zijn wie we zijn en doen niet alsof we iets of iemand anders zijn. Authenticiteit is enorm belangrijk. What you see is what you get. We zijn daar heel transparant in. Er wordt hier keihard gewerkt, maar er moet ook tijd zijn om te zeveren, een pint te drinken of plezier te maken. Sollicitanten willen hier komen werken. Er heerst een bepaalde vrijheid van zijn. Een warme, open sfeer zonder hokjes. Maar niet iedereen past hier. Ofwel klikt het, ofwel niet. We gaan onszelf niet verloochenen.

Er is hier niemand die op onze medewerkers hun vingers staat te kijken. Heb je een offday, dan ga je naar huis. Het is natuurlijk niet vrijblijvend, we blijven in een zakelijke context. Kan je niet met die vrijheid om, dan blijf je hier niet werken. Door onze aanpak zijn er veel zaken bespreekbaar en presteren mensen beter. Ze kunnen rekenen op elkaar. Een team functioneert pas als iedereen als team functioneert. Dat is misschien meer filosofie dan wetenschap. Over hr zijn honderden boeken geschreven, sommige mensen hebben er 25 jaar op gestudeerd. Werkt dat beter? Neen? Werkt mijn manier? Ja.”

STERCK. Je hanteert bijna een holistische benadering?

Schrijvers: “Je moet niet alleen in de vlakte maar ook in het rond kijken. Vanuit verschillende standpunten de zaken bekijken en dan aanpakken. Vandaag moet je eerder een aantal zaken parallel doen, dan serieel. Uiteraard is er een kader waarbinnen mensen werken, maar iedereen mag daarin zichzelf zijn. We ondersteunen dat als organisatie met processen en structuren. De manier waarop je daarmee omgaat is bepalend voor je succes.”

Klant als deel van het team

STERCK. Gaan jullie op dezelfde manier met klanten om?

Schrijvers: “Dat geldt inderdaad evengoed naar onze klanten toe. Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat onze service aan de klant top is. Maar we blijven met mensen werken. Soms gebeurt er een stommiteit aan onze kant, soms aan de kant van de klant. Dat is elders niet anders. Die problemen los je op en je neemt maatregelen om een herhaling te vermijden.
Binnen onze organisatie neem ik de verantwoordelijkheid op mij als er iets gebeurt. We hebben een hecht team van mensen die erin geloven wat we samen doen. Een klant die erbij komt, maakt deel uit van dat team. Onze klanten die hier binnenkomen, hebben letterlijk het gevoel dat ze hier thuis komen. Dat zijn hun woorden hé.”

STERCK. Hoe breng je dat gevoel over bij 150 mensen die hier lang niet altijd aanwezig zijn?

Schrijvers: “Dat is een gigantische uitdaging op zich. Om je verhaal te brengen moet je een vertaalslag maken naar je publiek intern en extern. We hebben daar al in gefaald ook, maar we worden er wel beter en beter in omdat we er ook heel veel tijd en energie aan besteden. We nodigen bijvoorbeeld gepassioneerde sprekers uit over onderwerpen zoals de toekomst van IT. Medewerkers kunnen dat live of vanop afstand volgen. Er gebeuren heel wat activiteiten. Tegelijk zijn we ook veel met zaken als innovatie en artificiële intelligentie bezig. Zoiets moet de volgende jaren nog tastbaarder worden. Je kan ook maar een bepaalde hoeveelheid vernieuwing tegelijk in een organisatie duwen.

4 cruciale IT-trends volgens Michel Schrijvers(First IT)
  • Strategie. ICT meenemen als onderdeel in het uitstippelen van de bedrijfsvisie wint nog steeds aan belang, ook voor de kmo, ongeacht de grootte van de organisatie.
  • Authenticiteit. Bedrijven gaan slechts overleven als ze zichzelf zijn. Je moet de waarden uitstralen waar je zelf voor staat. Die zitten in het dna van je bedrijf. ICT-oplossingen waar jouw medewerkers mee in contact komen, moeten die manier van zijn ondersteunen. Anders worden ze niet gebruikt en de voordelen ervan niet benut.
  • Automatisatie en standaar­disatie. Alles wordt software­gedreven en gaat de cloud in. Ook voor jouw ICT-infrastructuur geldt dit principe. Automatisatie en standaardisatie liggen aan de basis van het bevorderen van operationele efficiëntie en snelheid in het lanceren van nieuwe go-to-­market initiatieven.
  • Service. ICT-diensten evolueren naar een servicemodel gebaseerd op gebruik. Zo kan er met een transparantere operationele ICT-kost, meer toegevoegde waarde gegenereerd worden. De focus ligt dan voornamelijk op het opleveren van functionaliteit, niet van technologie.

We trachten om een vertrouwensrelatie op te bouwen met elke stakeholder. Van de aandeelhouder tot de klant en alles ertussen. Waarom zie je in een relatie je partner graag? Omdat ze mooi is? Omdat er een klik is? De basis is meestal niet rationeel, maar gevoelsmatig. In een zakelijke context willen klanten dat je hun business begrijpt en verstaat wat hun probleem is. Als je daarin slaagt, ben je vertrokken. Natuurlijk hebben wij kennis en ervaring opgebouwd in bepaalde tools, maar welke dat precies moeten zijn, daar ligt de klant meestal niet wakker van. Als zijn IT maar supervlot en veilig werkt.”

STERCK. Waarin schuilt jullie groei voor de volgende jaren?

Schrijvers: “Die groei naar 250 medewerkers is een inschatting. Het helpt om voldoende kritische massa te hebben. Zo kan je van elke discipline specialisten in huis hebben en voor nog meer continuïteit zorgen. Door meer domeinen te dekken kan je je ­klanten beter ontzorgen. Maar kritische massa helpt ook intern. Het stelt je in staat om voldoende sexy zaken aan te bieden aan je personeel. Onze medewerkers kiezen voor die sfeer, maar willen intellectueel ook uitgedaagd worden en kansen krijgen om hun professionele carrière uit te bouwen op welke manier dan ook. Met een bepaald volume kan je op dat vlak meer waarmaken dan in een kleinere groep. De naamsbekendheid is ook meegenomen als je wat groter bent. Er rijden intussen meer dan 100 auto’s met de naam First rond. En tegelijkertijd blijft bij een volume van 250 mensen de menselijkheid van het bedrijf tastbaar. Het is voor ons een goed streefdoel.”

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels