Facilitator voor Bedrijvenpark Malle
Kris Huysmans & Fons Van Den Bergh REGIO - Bedrijvenpark Malle

Facilitator voor Bedrijvenpark Malle

REGIO - Bedrijvenpark Malle

Met concrete acties op het vlak van hr, mobiliteit, duurzaam ondernemen en veiligheid bewijst Bedrijvenpark Malle vzw zijn meerwaarde. Een actief vijfkoppig bestuur trekt de kar. Voorzitter Kris Huysmans en manager Fons Van den Bergh verklaren het succes van de vzw.

Tien jaar geleden werd de vereniging opgericht. “Bij aanvang stelden wij ons vier concrete doelstellingen. In de ­eerste plaats het aanmoedigen, ondersteunen en ­bevorderen van samenwerking tussen ondernemingen in het bedrijvenpark. Daarnaast organiseren we netwerkmomenten, niet alleen tussen bedrijven, maar ook met externe partners, overheid en andere instanties. Voorts vormen wij de ­schakel tussen het bedrijvenpark en overheden. Enerzijds om het bedrijvenpark te vertegenwoordigen en zaken te realiseren, anderzijds om te zorgen voor een duidelijke communicatie van en naar de bedrijven. Tenslotte begeleiden en realiseren we concrete projecten op het terrein om het bedrijvenpark te verduurzamen en kwaliteiten te behouden of verder uit te bouwen”, vertelt Kris Huysmans.

STERCK. Welke soort bedrijven zijn aanwezig in Bedrijvenpark Malle?

Kris Huysmans: “Het zijn in hoofdzaak maakbedrijven die een echte toegevoegde waarde bieden aan de economie. In totaal zijn er een 120-tal bedrijven gevestigd met een gezonde mix van voeding tot metaal en hout. Alle bedrijven op en rond het bedrijventerrein kunnen zich aansluiten. Tachtig procent van de bedrijven is ook effectief lid.”

In totaal zijn er een ­120-tal bedrijven gevestigd met een gezonde mix van voeding tot metaal en hout.

Nachtbewaking

STERCK. Kunnen jullie een aantal concrete acties van de vzw toelichten?

Huysmans: “In 2013 zijn we gestart met het project nachtbewaking. Nachtbewaking voor één bedrijf is quasi onbetaalbaar, met heel veel bedrijven samen is het wel haalbaar.”

Fons Van den Bergh: “Daarnaast zijn we actief op het vlak van human resources. Bij één van de ondernemingen in het bedrijvenpark is er een intentieverklaring tot herstructurering waardoor binnenkort 107 arbeidsplaatsen zullen verdwijnen. In de mate van het mogelijke trachten wij mee te zoeken naar jobs. Ondertussen krijgen de ‘bedreigde’ werknemers diverse opleidingen die hen nog beter kunnen ­wapenen. Voor technisch geschoolden is het wellicht makkelijker een nieuwe baan te vinden dan voor bedienden.”

Huysmans: “Samen met de gemeente Malle, Zoersel en Zandhoven en de VDAB organiseren we ook een jaarlijkse jobbeurs.”

STERCK. Jullie organiseren eveneens op regelmatige basis netwerkmomenten?

Huysmans: “Een vast onderdeel van de netwerkmomenten is de nieuwjaarsreceptie, telkens in een ander bedrijf en liefst op een ­‘speciale’ locatie. In het bedrijvenpark Malle zijn in totaal circa 2.500 werknemers actief, een ­nieuwjaarsreceptie is een perfecte gelegenheid om elkaar te ontmoeten.”

STERCK. Welke ­thema’s komen aan bod op infovergaderingen?

Van den Berg: “Een zeer druk bijgewoonde infovergadering was de GPDR-wetgeving waarbij een advocatenkantoor informatie gaf. Ook organiseerden we een netwerkmoment rond innovatie­subsidie en e-commerce. We trachten steeds zo ­concreet mogelijk te zijn en in te spelen op actuele noden.”

Kris_Huysmans_Bedrijvenpark_Malle_VZW_Fons_Van_Den_Bergh

Samenwerking plaatselijke overheid

STERCK. Hoe verloopt de samenwerking met de plaatselijke overheden?

Huysmans: “Het regelmatige overleg en de goede samenwerking met het gemeentebestuur van Malle is één van sterke punten van de vzw. Vanuit het gemeentebestuur van Malle krijgen we heel wat ondersteuning op juridisch vlak en bij het aanvragen van subsidies. Zonder de steun van de gemeente zou de werking van onze vzw veel moeilijker verlopen. Vorig jaar organiseerden we een debat met de burgemeesters van de omliggende gemeenten met economie als centraal thema.”

STERCK. Wat zijn de belangrijkste ­hangijzers voor de leden van Bedrijvenpark Malle vzw?

Van den Bergh: “Het gebrek aan voldoende ruimte speelt de bedrijven hier toch wel parten. Zonder namen te noemen: een aantal grote bedrijven maakt aanstalten om te vertrekken als ze niet binnen afzienbare tijd over extra ruimte kunnen beschikken. Het aansnijden van een nieuw zone van vijftien hectare aansluitend aan de site Mintjens geeft ­ondertussen wat meer ademruimte. De beslissing hieromtrent is definitief, studiebureaus maken momenteel ontwerpen rond de infrastructuur. De bedoeling is om een zeer ecologisch uitgebouwde zone te realiseren.”

Huysmans: “Specifiek zouden we ook het probleem van het kamperen van vrachtwagenchauffeurs tijdens het weekend willen aanpakken. Op het industrieterrein - waar ook mensen wonen - zorgt het lawaai van de vrachtwagens wel eens voor overlast.”

Van den Bergh: “Op het vlak van infrastructuur hebben wij vier jaar geleden gezorgd voor een compleet nieuwe bewegwijzering, met subsidies van de POM Antwerpen. Dat was een zeer succesvol project: chauffeurs vinden niet alleen de weg naar het industrieterrein, maar ook naar de autostrade.”

Nachtbewaking is voor één bedrijf quasi onbetaalbaar, met heel veel bedrijven samen is het wel haalbaar.

STERCK. Wat doen jullie op het vlak van opleidingen?

Huysmans: “Wij faciliteren bedrijven bij de organisatie van opleidingen op het vlak van EHBO, heftrucks en kleine blusmiddelen. Een extern opleidingsbedrijf komt hier ter plaatse en verzorgt de cursus in één van de bedrijven. In de beginfase was de ­respons matig, de jongste jaren zien we dat vooral kleinere ondernemingen gretig ingaan op het opleidingsaanbod.”

STERCK. Jullie zijn ook zeer betrokken met de wisselwerking tussen scholen en bedrijven. Hoe pakken jullie dit aan?

Van den Bergh: “Malle heeft een breed aanbod voor zowel lagere als middelbare scholen met in totaal circa 5.000 leerlingen. Vanuit Bedrijvenpark Malle vzw geven wij 12-jarigen de kans om een drietal bedrijven te bezoeken op een voormiddag. Dat vergt een hele organisatie maar de respons, zowel van de jongeren als de bedrijven, is zeer positief. Voor jongeren is het goed om weten dat er ook in hun onmiddellijke omgeving werkkansen ­liggen in de toekomst.”

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels