Welke voor- en nadelen van de IOS-procedure?
Steven Van Loon Advocatenkantoor Van Loon

Welke voor- en nadelen van de IOS-procedure?

Advocatenkantoor Van Loon

Naar aanleiding van de Potpourri I-wet is de IOS-procedure ­(procedure invordering van onbetwiste geldschulden) in werking getreden als alternatief voor de klassieke procedure voor de rechtbank middels een dagvaarding. Deze alternatieve ­procedure geldt enkel voor onbetwiste geldschulden tussen handelaars (b2b), ongeacht het bedrag. Drie jaar na haar inwerkingtreding is het tijd voor een evaluatie.

De doelstelling van deze wet was de invordering van onbetwiste geldschulden tussen professionelen sneller en goedkoper te laten verlopen, en de werklast van de ondernemingsrechtbanken te verminderen.

Wat zijn de voorwaarden om op deze procedure een beroep te kunnen doen?

  • De schuld moet voortvloeien uit een contractuele verbintenis die een geldsom tot voorwerp heeft.
  • Er is geen minimum of maximaal bedrag vereist om op deze procedure beroep te doen.
  • De vordering moet onbetwist zijn en vaststaand en opeisbaar.
  • Het kan enkel in een b2b-context (tussen handelaars).
  • De schuldenaar mag geen consument of een publieke overheid zijn.

Wat zijn de voor- en nadelen van de procedure?

Indien er geen betwisting wordt gevoerd, verloopt deze procedure effectief sneller dan de klassieke procedure. Het nadeel is wel dat de schuldenaar lopende gans het traject en zelfs nog na de uitvoerbaarheidsverklaring betwisting kan voeren (zelfs een inhoudsloze betwisting is voldoende) waardoor de gerechtsdeurwaarder de volledige procedure dient te staken. De zaak dient dan alsnog nog verder beslecht te worden voor een rechtbank. 

Zijn er nog nadelen verbonden aan de IOS-procedure?

Een ander nadeel van deze IOS-procedure is dat men, ongeacht uw contractvoorwaarden, slechts 10% boven de hoofdsom kan vragen. Kortom: in deze procedure heeft u geen recht op afzonderlijke intresten (meestal ­worden deze wel herleid naar 8%), een schadebeding (meestal wordt 10% aanvaard) en een rechtsplegingvergoeding.

Hoe kan de IOS-procedure meer effect ressorteren?

Deze procedure zal nog meer succes kunnen krijgen als men het systeem van de intresten en het schadebeding zal aanpassen, zodat de schuldeiser toepassing kan maken van haar contractvoorwaarden en wanneer er een einddatum wordt voorzien waarna er geen betwisting meer mogelijk is.

Deze expertise werd aangeboden door  Advocatenkantoor Van Loon

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels