Bouwspecialist in complexe projecten
Luc Stuyck MBG

Bouwspecialist in complexe projecten

Regiobedrijf MBG

MBG behoort tot de grootste bouwbedrijven in Vlaanderen en is actief in veel sectoren: kantoor en retail, zorg, onderwijs en overheden, residentieel, industrie, DBM. In opdracht van ontwikkelaar Extensa renoveert MBG momenteel de indrukwekkende hallen van het oude goederenstation Gare Maritime op de Tour & Taxis-site in Brussel.

Het wordt een ­hedendaagse, bruisende overdekte wijk. Algemeen directeur/Bestuurder Luc Stuyck leidt ons rond op Gare Maritime en schetst de manier waarop innovatieve technieken worden ingezet, hoe BIM een meerwaarde biedt en wat de voordelen zijn van lean-planning.

STERCK. In hoeverre is Gare Maritime een bijzonder project voor MBG?

Luc Stuyck: “Gare Maritime behoort tot één van de grotere opdrachten. Op de vernieuwde site komen kantoren, promenades en horeca- en shopfaciliteiten die de sfeer van de Spaanse Ramblas uitademen. Tijdens de eerste fase werd de buitenschil van de hallen gerenoveerd waarbij we in totaal meer dan 50.000 m² gevels en daken stripten. Het dak met een oppervlakte van 35.000 m² kreeg een nieuwe bekleding en ook de meer dan 5 kilometer lange goten werden gerenoveerd. Tijdens de 2e fase worden de binnenvolumes opgetrokken in hout­skeletbouw. Hier komen kantoren die we opleveren in een sleutel-op-de-deur formule klaar voor de huurders compleet met vloeren, tapijten en technische installaties. Voor de bouw van de 12 houten blokken met een totale vloeroppervlakte van circa 45.000 m² wordt 10.000m³ geprefabriceerd verlijmd hout aangevoerd. Hiermee vormt het project één van de grootste houtconstructies ooit in Europa. Het hout beschikt over een FSC-certificatie.”

MBG

STERCK. MBG houdt van uitdagende projecten. Op welke manier vinden we dit terug in het project Gare Maritime?

Stuyck: “Voor de realisatie doen we een beroep op innovatieve technieken en methoden, zoals het uittekenen van het volledige project in BIM. We passen de LEAN-planning toe voor het plannen van de werkzaamheden, de leveringen en het werken met ecologische elementen zoals warmtepompen (KWO), klimaatplafonds en fotovoltaïsche cellen in de gevelbeglazing. We kunnen echt wel spreken van een zeer duurzaam ontwerp.”

STERCK. Met hoeveel mensen zijn jullie actief op deze werf?

Stuyck: "We realiseerden de ruwbouw met eigen arbeiders. Een team van 15 medewerkers van MBG coördineert alle onderaannemers, in totaal zijn er dagelijks circa 340 arbeiders werkzaam op de bouwplaats. Per kantoorblok is er een deeloplevering waarna de huurders het gebouw onmiddellijk kunnen betrekken. Het geheel zal klaar zijn in april 2020.”

BIM als samenwerkingstool

STERCK. Gare Maritime wordt volledig uitgewerkt volgens de BIM-methode. Wat zijn de belangrijkste overwegingen om met BIM te werken?

Stuyck: “De voorbije jaren hebben we relevante BIM-ervaring opgedaan met het project AZ Sint-Maarten in Mechelen. Bij Gare Maritime trekken we het BIM-verhaal door, maar wel op een hoger niveau omwille van de complexiteit van het project. Bij AZ Sint-Maarten ging het om een complete nieuwbouw, hier betreft het een complexe renovatie, wat toch meer uitdagingen met zich meebrengt omdat alles moeten aansluiten op de bestaande staalstructuren van het meer dan honderd jaar oude spoorstation.”

STERCK. In hoeverre was AZ Sint-Maarten een leerproces voor jullie op het vlak van BIM?

Stuyck: “Bij het AZ Sint-Maarten verdween het BIM-model niet op een of andere harde schijf maar wordt het verder gebruikt en actief beheert om het ziekenhuis te runnen qua onderhoud. Alle technische fiches zijn in het BIM-model geïntegreerd zodat het ziekenhuis beschikt over informatie van de verschillende installaties. Op die manier kunnen vervangingen preventief ingepland worden en kan informatie over levensduur alsook over de vervangings­cycli van materialen zoals deurpompen of brandkleppen verzameld worden. Dankzij het BIM-model weet het ziekenhuis exact welke leidingen er in het plafond zitten, zonder dat men het plafond hoeft open te leggen. BIM gaat dus veel verder dan enkel het bouwproces en heeft ook een technische meerwaarde op langere termijn."

STERCK. Welke stappen hebben jullie gezet om het BIM-proces onder de knie te krijgen?

Stuyck: “Vanuit het project AZ Sint-Maarten hebben we een eigen interne BIM-cel opgericht die ingezet wordt op verschillende werven. Zo maken we standaard voor elk project een 3D-model van alle ondergrondse leidingen en vermijden we clashes en controleren we de hellingsgraden, iets wat vroeger op veel projecten een pijnpunt was en tot faalkosten leidde. Ook in alle D(esign) B(uild)-projecten die we volgen maken we steeds gebruik van BIM.”

STERCK. Gaan jullie bij alle bouwprojecten met BIM aan de slag?

Stuyck: “We zijn op dat vlak eerder selectief. BIM is voor ons een samenwerkingstool. Het komt er vooral op aan om in een zeer vroeg stadium te starten met BIM om de voordelen ervan ten volle te kunnen benutten. Eens een bouwproject is opgestart en we als aannemer laat in het proces komen, heeft het minder zin om het BIM-model nog op te voeren.
BIM heeft niet alleen spin-offs naar de ondergrondse leidingen maar ook naar steun voor de calculatiedienst, zeker bij complexe structuren en voor de bepaling van benodigde materialen. Helaas stellen we vast dat sommige ontwerpers het nut van BIM nog niet inzien of het BIM-proces nog niet onder de knie hebben.”

STERCK. Welke drempels zijn er nog om BIM op grotere schaal uit te rollen?

Stuyck: “Zelf een BIM-model opbouwen is een investering. Elke speler in het bouwproces moet een stukje van het werk doen; van ontwerper tot aannemer, onderaannemer en leverancier. Enkel als iedereen samenwerkt en alles geïntegreerd is, pluk je er de voordelen van. Architecten die in 3D-werken, tekenen tot een bepaald LOD (level of detail) waarmee wij als aannemer verder kunnen. Niet alle architecten zijn echter geneigd om hun data en knowhow ter beschikking te stellen omwille van juridische verantwoordelijkheden."

Digitalisatie is voor ons een zeer belangrijke tool om bouwprocessen te optimaliseren, faalkosten te vermijden en opleveringstermijnen te versnellen.

Lean-planning vermindert conflicten

STERCK. Welke evoluties hebben het bouwproces bij MBG gewijzigd gedurende de voorbije jaren?

Stuyck: “Digitalisatie is voor ons een zeer belangrijke tool om bouwprocessen te optimaliseren en opleveringstermijnen te versnellen. Alle werf- en projectleiders beschikken over een iPad of smartphone, onder meer uitgerust met apps om de veiligheid, de kwaliteit en de werfopvolging te verbeteren. Via de app kunnen de rondgang en de meldingen worden doorgegeven van onveilige situaties die tijdens de rondgang genomen worden. Die foto’s belanden onmiddellijk in een ‘Safety-app’ waardoor veel tijd wordt bespaard met het maken van analyses en trends. Dit leidt dan weer tot snellere (re-)acties op dergelijke situaties."

STERCK. Op welke manier wordt de digitalisatie binnen MBG begeleid?

Stuyck: “Telkens we binnen MBG een nieuwe app uitrollen voorzien we een opleidingstraject voor de betrokken medewerkers. We monitoren hoe vaak de apps gebruikt worden en aan de hand hiervan begeleiden we de medewerkers persoonlijk om de app nog beter te gebruiken.”

STERCK. Digitalisering bij MBG wordt eveneens ingezet voor lean-planning. Wat houdt dit concreet in ?

Stuyck: “Lean-planning is het dagdagelijks plannen van de werf maar op een andere manier dan het vroeger gebeurde. Per mail een alles omvattende planning ‘droppen’ van boven naar beneden is verleden tijd. Bij lean-planning zijn het de medewerkers ‘on the field’ die met elkaar in gesprek moeten gaan: communicatie is het sleutelwoord. Op de werf Gare Maritime beschikken we over een lean-lokaal waar alle verantwoordelijken van de verschillende (onder-)aannemers bij elkaar komen om de ‘daily’-stand te bespreken. Ze communiceren met elkaar en wisselen informatie uit. Ze zijn meer betrokken en engageren zich voor het naleven van gemaakte afspraken. Hierdoor zijn er veel minder conflicten dan voorheen.”

MBG in het kort
  • CFE onderdeel van deze Belgische beursgenoteerde groep
  • 145 miljoen euro omzet
  • 230 werknemers
  • 4 Belgische vestigingen (Wilrijk-Brugge-Geel-Brasschaat)

Kennisuitwisseling

STERCK. MBG mikt vooral op ingenieuze projecten. Welke skills en medewerkers hebben jullie hiervoor nodig?

Stuyck: “We zijn thuis in een ruim aantal sectoren en hebben zeer uiteenlopende referenties. We mikken vooral op ingenieuze projecten met strikte uitvoeringstermijnen, waar we rekening moeten houden met varianten en kostenbesparende maatregelen, complexe structuren, uitgebreide technische installaties… Op dat vlak gaan we geen uitdaging uit de weg. Je zal MBG niet tegenkomen in repetitieve standaardprojecten zoals loodsen of fabrieks­hallen. De grote kracht van MBG schuilt in gemotiveerde, ervaren en vakbekwame projectdirecteurs, projectleiders, werfleiders en projectingenieurs die kwaliteitsvolle projecten realiseren. Daarnaast beschikken we over performante ondersteunende diensten. Onze organisatiestructuur gaat uit van een maximale interne samenwerking, informatiedoorstroming en kennis­deling. We opereren hierbij vanuit vier locaties: Wilrijk, Brugge, Geel en Brasschaat.”

STERCK. MBG maakt deel uit van de CFE-groep. Wat zijn hiervan de belangrijkste voordelen?

Stuyck: “Het is enorm belangrijk dat een grote groep als CFE achter ons staat. Op financieel vlak is dit een niet te onderschatten voordeel, onder meer bij projecten waar een financiële draagkracht vereist is. Voorts beschikt de CFE-groep over een omvangrijke technische capaciteit onder meer op vlak van HVAC en elektriciteit."

STERCK. Hoe verloopt de kennisuitwisseling tussen de verschillende entiteiten van de CFE-groep?

Stuyck: “Op verschillende niveaus, onder meer op het vlak van aankoop en technieken, beschikken we over kenniscellen. We gaan regelmatig op bezoek bij onze Waalse, Poolse en Luxemburgse zusterbedrijven en vice-versa, wat steeds zeer interessante uitwisselingen oplevert. Ook al behoren we tot een grote groep, ieder bedrijf kan zijn eigen ding doen, ‘small is beautiful’."

STERCK. Consolidaties zijn aan de orde van de dag in de bouwsector. Welke strategie voert CFE op dat vlak?

Stuyck: “Technische installaties worden steeds belangrijker in een bouwproces. Wat betreft consolidaties zoekt CFE dan ook vooral naar (kleinere) ondernemingen die sterk staan in de branche van multi-technieken.”

MBG

Bedrijfscultuur primeert

STERCK. Naar welke profielen kijkt MBG vooral uit?

Stuyck: “We mikken voornamelijk op technische profielen. maar het hoeven niet altijd talenten te zijn met een bouwachtergrond. Zo is onze kennis- en innovatiemanager iemand uit een andere sector die vanuit zijn ervaring een nieuwe impuls met een frisse kijk geeft. Ieder jaar werven we een aantal pas afgestudeerden aan. We verkiezen een natuurlijke groei, eerder dan een spectaculaire vooruitgang. We trachten mensen zelf op te leiden: onze nieuwe medewerkers doorlopen een on-boarding traject en krijgen individuele begeleiding. Daarnaast beschikken we over een MBG-academy en hebben de medewerkers via een app een overzicht van alle opleidingen die we aanbieden.”

STERCK. Met welke troeven trekt MBG jongeren over de streep?

Stuyck: “De meeste nieuwkomers voelen zich aangetrokken door onze bedrijfscultuur, mensen moeten zich thuis voelen. De projecten die we uitvoeren zijn boeiend, de omkadering is uitstekend. We merken dat de meeste instromers tot bij ons komen via mond-aan-mond reclame. Dat zegt wel voldoende over onze naam in de bouwsector.”

Bij ons staat niet zozeer het diploma centraal, kwaliteit komt toch altijd bovendrijven.

STERCK. Hebben jongeren ook doorstroommogelijkheden bij MBG?

Stuyck: “Ikzelf ben een goed voorbeeld van de manier waarop je carrière kan maken binnen MBG. 28 jaar geleden startte ik als ingenieur op de calculatie-afdeling. Dat was een zeer goede leerschool want op korte tijd maakte ik kennis met alle soorten projecten, van klein tot supergroot en complex. Vanuit de calculatiedienst kan je doorstromen naar alle mogelijke functies er wordt steeds rekening gehouden met de mogelijkheden en ambities van elke persoon. Zo functioneert iedereen optimaal. En komt de beste man/vrouw op de beste plaats. Bij ons staat niet zozeer het diploma centraal, kwaliteit komt toch altijd bovendrijven.”


Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels