Oei! Ze zetten me aan de kant van de weg. Wat nu?
Raf Van Gysel Ponet & LVP Advocaten

Oei! Ze zetten me aan de kant van de weg. Wat nu?

Vraag & Antwoord - Ponet & LVP Advocaten

Dagelijks horen we op het nieuws dat er files zijn omdat een vrachtwagen zijn lading verloren heeft. Heel vervelend om in die file te staan, maar laden wij zelf wel goed?

Dat goederen niet op de weg mogen terechtkomen tijdens een transport is evident, alleen realiseren velen zich iets te weinig dat de reglementering m.b.t. ladingzekering niet enkel voor de transportsector geldt, maar ook voor iedereen die (voor eigen rekening) met voertuigen rijdt van de categorieën N2, N3, O3, O4 en T. En dat is schering en inslag in de bouwsector.

Recente wetgeving heeft de verbalisanten de mogelijkheid gegeven om voertuigen te selecteren en hen te onderwerpen aan een initiële technische controle langs de weg, die kan bestaan uit een controle van het meest recente keuringsbewijs en/of een visuele controle van de technische toestand van het voertuig en/of een visuele controle van de wijze waarop de lading is vastgezet en/of een meer diepgaande (‘nadere’) technische controle langs de weg.

Wanneer mag ik vertrekken?

De verbalisanten moeten nagaan of de lading voldoende is vastgezet om de reis op een veilige manier verder te kunnen zetten. Ze beschikken over een gedetailleerde lijst van mogelijke gebreken, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen kleine, grote en gevaarlijke gebreken. Grote of gevaarlijke gebreken moeten ter plaatse worden verholpen alvorens het voertuig weer op de openbare weg mag worden gebruikt. De verbalisanten mogen hiertoe de boorddocumenten inhouden.

Ben alleen ik
in fout?

Dikwijls worden materiaal en materieel elders geladen of afgehaald. Het is vervolgens aan de chauffeur om ervoor te zorgen dat deze goederen op een correcte wijze worden vastgezet op of in het voertuig. Wellicht zullen de verbalisanten ernaar vragen, maar indien de belading door een andere partij werd gedaan, is het goed hen erop te wijzen.

Ladingzekering is (voortaan) een gedeelde verantwoordelijkheid tussen verlader, verpakker, verzender, vervoerder en chauffeur. Wanneer een spanband losser komt te zitten, omdat een pak stenen slecht verpakt is - met een interne ontstuwing tot gevolg – ligt de verantwoordelijkheid hiervoor geheel of minstens gedeeltelijk bij die verpakker. Wees alert voor dergelijke situaties en laat u hiervoor tijdig bijstaan.

Deze expertise werd aangeboden door  Ponet & LVP Advocaten

Ponet & LVP Advocaten

 

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels