Troeven durven uitspelen
Kathleen Goovaerts MeetingKempen

Troeven durven uitspelen

Sector - MeetingKempen

Met zijn diversiteit aan MICE-accommodaties en vooral ook het hartelijke, Bourgondische karakter beschikt de Kempen over aardig wat troeven om een zakelijk en toeristisch cliënteel aan te trekken. Het voornaamste pijnpunt is de relatieve onbekendheid van de regio als MICE-bestemming, op dat vlak is er nog veel werk aan de winkel voor MeetingKempen.

STERCK. Kan u een korte schets geven van MeetingKempen?

Kathleen Goovaerts, Hotel Roosendaelhof Geel (voorzitter): “We zijn een samenwerkingsverband tussen Toerisme Provincie Antwerpen en bedrijven uit de MICE-sector in de Kempen. We kennen een lange voorgeschiedenis, onder de huidige naam en organisatie zijn we 9 jaar actief.”

STERCK. Hoeveel leden telt MeetingKempen?

Goovaerts: “We tellen momenteel 29 leden en dat is helaas het laagste aantal in ons bestaan, ooit waren er 47 leden. Er zijn verschillende redenen waarom het ledenaantal geleidelijk terugliep, maar het is vooral moeilijk om de ‘return’ te meten. Het was ook niet altijd even duidelijk waar MeetingKempen naar toe wilde. Voor ondernemers is het soms moeilijk om zich te vinden in de structuur van de organisatie. Ondernemers kijken toch vooral naar resultaten en zijn minder begaan met het voorafgaande werkproces.”

STERCK. Hoeveel medewerkers zijn actief in MeetingKempen?

Karen Bouts, Coördinator Marketing Toerisme bij Provincie Antwerpen (bestuurslid): “Twee niet-voltijdse medewerkers van de Provincie Antwerpen zetten zich in voor MeetingKempen. Zij worden ondersteund door een stuurgroep met een tiental leden die op regelmatige basis samenkomt, vooral als er nood is aan acties. De stuurgroep is ook aanwezig op netwerkmeetings en evenementen.”

STERCK. Welke ondernemers zijn lid van MeetingKempen?

Bouts: “Het gaat vooral om hotels, meetinglocaties en organisatoren van teambuildings. We mikken op kwalitatieve leden, de drempel om toe te treden tot MeetingKempen ligt hoger dan voordien. Het is een bewuste keuze, onze voorwaarden zijn strenger geworden.”

Kathleen_Goovaerts

Uitgaan van eigen sterktes

STERCK. Zijn de leden van MeetingKempen concurrenten of collega’s van elkaar?

Goovaerts: “Iedereen moet uitgaan van zijn eigen sterktes. Uiteindelijk kiest een bezoeker toch een verblijf- of meeting plaats die perfect aansluit bij zijn wensen. De markt is voldoende groot, in de Kempen hebben we de luxe dat we heel veel mensen kunnen ‘bedienen’ op maat. Doordeweeks bedraagt de bezettingsgraad in de Kempense hotels 70 tot 80%, dat is een zeer hoog cijfer. Het betreft vooral zakelijke klanten. Mensen die komen zijn overigens zeer trouwe gasten. Qua regio doen we het uiteindelijk zeker niet slecht.”

STERCK. Hoeveel bedraagt het lidgeld voor een onderneming?

Goovaerts: “Dat is zeer verschillend. Een lidmaatschap is verbonden aan een communicatiepakket; bedrijven beslissen zelf hoeveel en hoe vaak ze wensen te communiceren via MeetingKempen. Sommige communicatietools werken beter voor een groot bedrijf, andere liggen dan weer in de lijn met de communicatiestrategie van een kleinere onderneming.”

STERCK. Op welke doelgroep richt MeetingKempen zich?

Goovaerts: “Onze doelgroep situeert zich van 50 tot maximaal 150 km rond de Kempen. We zien heel veel opportuniteiten met de Nederlandse grensrand. Met onze tools mikken we in eerste instantie op Nederlandstalige communicatie, in tweede instantie richten we ons op Engelstalige publicaties.”

STERCK. Hoe beoordelen jullie de ligging van de Kempen?

Goovaerts: “Vanuit de Benelux liggen we zeer strategisch. Omdat de Kempen een ruime regio omvat, is de bereikbaarheid echter niet altijd even optimaal. Ondanks de E34 en E313 zijn er toch nog een aantal gemeentes die ­minder vlot bereikbaar zijn. Het aanbod aan accommodatie is groot en zeer divers. Binnen MeetingKempen hebben wij op dat vlak een opschaling gedaan. We bouwen de nodige restricties in op het vlak van infrastructuur en t­­echnologie, de kwaliteit primeert.”

STERCK. Ervaart MeetingKempen concurrentie van grote broer Antwerpen?

Goovaerts: “Dat is moeilijk te vergelijken. Het aanbod in onze regio en in de stad Antwerpen is zeer uiteenlopend, en daardoor trekken we ook andere doelgroepen aan. Onze persoonlijke aanpak valt in de smaak, ­mensen zijn steeds meer op zoek naar authenticiteit en dat speelt in ons voordeel.”

Het voornaamste pijnpunt is toch wel: ‘Kempen onbekend, onbemind’.

Strategisch
actieplan

STERCK. MeetingKempen presenteerde medio november een nieuw strategisch actieplan. Kunnen jullie een tipje van de sluier lichten?

Bouts: “We hebben onlangs een SWOT-analyse uitgevoerd. Een van de sterke punten is de mogelijkheid tot het vergaderen in het groen. Ook op het vlak van diversiteit zitten we goed. Daarnaast spelen we onze kleinschaligheid uit gekoppeld aan een persoonlijke aanpak. Tenslotte: onze Kempische inslag, onze charmante benadering, het lekkere eten en de Bourgondische sfeer ervaren we als een belangrijke meerwaarde.”

STERCK. Wat zijn de belangrijkste werkpunten uit de SWOT-analyse?

Goovaerts: “Het voornaamste pijnpunt is toch wel: ‘Kempen onbekend, onbemind’. De regio Kempen staat nog niet voldoende op de kaart als een MICE-bestemming. We zijn wellicht te bescheiden en te stil, we roepen niet om aandacht. We durven onze troeven te weinig uitsspelen, daar moet verandering in komen.”

STERCK. Welke communicatietools zetten jullie in om MeetingKempen meer op de kaart te zetten?

Bouts: “We zetten heel erg in op onze website, facebook en andere social media. Onze brochure printen we al een paar jaar niet meer, maar is wel digitaal beschikbaar. We hebben vorig jaar de cijfers gemeten en daaruit bleek dat onze digitale aanpak uitstekend werkt. Eén van de doelstellingen is om de beschikbare data nog grondiger te analyseren. Op die manier kunnen wij onze leden beter overtuigen van het nut van het lidmaatschap van MeetingKempen. Maar we zijn er ons van bewust dat het ‘merk’ MeetingKempen zelfs in de regionale MICE-markt soms nog onbekend is. Daar ligt een belangrijke uitdaging voor de nabije toekomst.”

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels