Waarop moet ik letten bij 'afstand van verhaal’?
Sjarel De Bondt Induver

Waarop moet ik letten bij 'afstand van verhaal’?

Vraag & Antwoord - Induver

Veel huurovereenkomsten bevatten een zogenoemde 'afstand van verhaal'-clausule. Zo’n clausule schrapt de mogelijkheid van partijen om, bij schade waarvoor de andere partij aansprakelijk is, deze tot schadeloosstelling te roepen. Bij schade is het dus ieder voor zich. Doorgaans sluiten huurder en verhuurder hiertoe elk eigen verzekeringen af maar dat volstaat helaas niet.

Wat is dan het probleem?

 Zaakschadeverzekeraars genieten in beginsel steeds van een zogenoemd subrogatierecht. Zo kunnen zij in de plaats van hun verzekerde – nadat de verzekerde vergoed werd – de vergoede schade recupereren (verhalen) bij de aansprakelijke partij.

Indien je zonder medeweten van je verzekeraar contractueel afziet van deze verhaalsmogelijkheden of deze beperkt is, is dit een substantiële risicoverzwaring die, omdat ze niet medegedeeld werd, potentieel kan leiden tot onderverzekering en zelfs tot waarborgverval. Het is dus belangrijk eventuele afstanden van verhaal te melden aan je verzekeraars zodat zij het risico correct kunnen inschatten.

De verzekeraar is geïnformeerd. Kan ik nu op beide oren slapen?

Toch niet. Een afstand van verhaal is immers een contractuele overeenkomst tussen bepaalde partijen maar deze is geenszins tegenstelbaar aan derden. Stel dat een overslaande brand het pand van de buren ernstig beschadigt. Als huurder kun je aansprakelijk gesteld worden voor deze overslaande brand. De brandverzekeraar van de buur zal deze vergoeden en zich vervolgens richten tot de aansprakelijke partij: de huurder. De afstand van verhaal die je hebt voorzien met je verhuurder is dus niet van tel. Het is dus aangewezen om naast de afstand van verhaal, ook contractueel te bepalen dat je als huurder medeverzekerd bent in de polis van de verhuurder en deze een adequate waarborg verhaal van derden voorziet.

Dit is gebeurd. Zijn er nog andere aandachtspunten?

Absoluut. Je staat best ook stil bij de verzekerde kapitalen verhaal van derden. Eventueel uitgesloten risico’s – bijvoorbeeld waterschade of een (te) beperkt kapitaal verhaal van derden – kunnen immers ook nefast zijn voor jou als huurder gezien men zich voor de niet gedekte schades steeds rechtstreeks tot jou zal wenden. In het bijzonder is het ook opletten indien er bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak liggen. Brand door zonnepanelen is soms uitgesloten en de potentiële schade bij buren kan erg hoog oplopen. Denk maar aan veel voorraad, dure machineparken, enzovoort.
Bespreek dit met je makelaar. Hij weet waar de valkuilen of lacunes kunnen zitten en kan dan in samenspraak met je verzekeraar naar een adequate oplossing zoeken.

Deze expertise werd aangeboden door  Induver

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels