Juridische partner in de haven
Raf Van Gysel

Juridische partner in de haven

Ponet LVP Advocaten

Van commerciële, vastgoed-, bouw- en arbeidszaken tot verzekeringsrecht, verkeers- en aansprakelijkheidsrecht en transport- en havengeboden materies. De expertise van Ponet & LVP Advocaten is erg uitgebreid. Maar als sponsor van Leerstoel Dennie Lockefeer en actief binnen Buisleiding Industrie Gilde (BIG) is het Antwerps advocatenkantoor meer dan een juridische partner. “Het hoeft geen betoog dat de haven een speciale plek voor ons vormt”, zegt vennoot Raf Van Gysel.

Vorig jaar vormden LVP Law Antwerpen en Ponet & De Vleeschauwer zich om tot Ponet & LVP Advocaten. Met verenigde krachten willen ze de professionele markt nog beter bedienen, zoals in de haven bijvoorbeeld. “Door een veiligere vaart en globalisering in de verzekeringssector zijn zuivere claims over de jaren verminderd. De nadruk komt meer op een brede service naar havenbedrijven als dusdanig te liggen. Deze samenwerking is een meerwaarde om hen deze brede service te verlenen.”

Legal engineering

De focus van Ponet & LVP Advocaten ligt op 'legal engineering'. Een knipoog naar het gebouw – het Ingenieurshuis – van waaruit het kantoor opereert, maar evengoed naar haar werkwijze, gestoeld op maatwerk en oplossingsgericht denken. “Terwijl vroeger vaak de kaart van procederen werd getrokken, zijn we meer geë­volueerd naar adviesverlener en dat al in een zeer vroege fase door seminaries en infosessies te organiseren die ons cliënteel inlichten over het juridische reilen en zeilen in de sector.” Via deze seminaries wil het advocatenkantoor bepaalde thema’s verder uitdiepen, vooral inzake transport. Bovendien schreven enkele advocaten van Ponet & LVP Advocaten reeds diverse boeken en tijdschriftartikelen over weg-, spoor- en zeevervoer, evenals over (transport)verzekering.

Breed geëngageerd

Een andere manier om met het havencliënteel in contact te treden is door in de havengemeenschap te participeren. Zo participeert het kantoor aan de nieuwe Leerstoel Dennie Lockefeer, genoemd naar de betreurde CCO van Van Moer Logistics die begin vorig jaar het leven liet. Die moet het wetenschappelijk onderzoek naar de binnenvaart een stevige boost geven. “We zijn ervan overtuigd dat de binnenvaart en multimodaal transport erg belangrijk zijn, net als het onderzoek dat ernaar gebeurt. Ook als juristen willen we ons engagement daarin tonen.” Daarnaast is Ponet & LVP Advocaten actief in de themagroep ‘Mobiliteit en Buisleidingen’ binnen BIG, een organisatie die buisleidingen als vijfde transportmodaliteit aanziet, naast de weg, het spoor, de lucht en het water. “Samen met andere bedrijven, instellingen en vakexperts betrachten we het ondergrondse transport via pijpleidingen inzichtelijker te maken voor de economische partners en de politieke wereld.”

Ponet & LVP Advocaten

Desguinlei 214
2018 Antwerpen

T. 03 248 48 40
info@ponet-law.be
www.ponet-law.be

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels