Netwerken met focus op techniek
Koen De Groof Braboclub

Netwerken met focus op techniek

Sector - Haven Braboclub

De jongste jaren schieten netwerkorganisaties als paddenstoelen uit de grond, een groot aantal is evenwel geen lang leven beschoren. De Braboclub, 40 jaar jong, maakt daarop een uitzondering. Meer dan 250 Antwerpse haventechnici ontmoeten elkaar maandelijks op een netwerkevenement met de focus op specifieke thema’s binnen hun vakgebied. Voorzitter Koen De Groof gaat dieper in op de succesformule van de Braboclub.

De Braboclub is gegroeid vanuit een vergadering van havengebonden technische medewerkers. Koen De Groof: “Het ging om technische managers van haventerminals en het Havenbedrijf die bijeenkwamen om concrete technische onderwerpen te bespreken. In de beginfase waren er een twintigtal leden, later evolueerde de vergadering naar een volwaardige netwerkvereniging. Voor de goede orde: we zijn geen beroepsvereniging, in de Antwerpse haven bestaan er op dat vlak al heel wat organisaties.”

STERCK. Hoe is de Braboclub gestructureerd?

De Groof: “De Braboclub is een feitelijke vereniging. Wij hebben een bestuur van tien leden waarvan zes mannen en vier vrouwen. Het bestuur organiseert de activiteiten, zoekt naar locaties en sprekers. De keuze van kwalitatieve sprekers is cruciaal: een geslaagde bijeenkomst kan niet zonder een boeiende spreker.”

Haven_Braboclub_Koen_De_Groof

STERCK. Wie maakt er deel uit van de Braboclub?

De Groof: “Onze leden zijn allen professioneel actief in en rond de haven van Antwerpen. Deze grote groep specialisten, elk op hun terrein, beseft dat je door onderlinge samenwerking en bundeling van krachten, veel meer gedaan krijgt. Naast de medewerkers van de terminals en het Havenbedrijf richten wij ons met de Braboclub ook op technische toeleveranciers en aanbieders van technische havengebonden diensten zoals kranenbouwers, stellingbouwers, leveranciers van generatoren en rolbruggen. Het ledenbestand splitsen we op in ‘effectieve’ en ‘gecoöpteerde’ leden. In totaal hebben we ongeveer 230 leden, de afgevaardigden van het Havenbedrijf niet meegerekend.”

STERCK. Hoeveel bedraagt het jaarlijkse lidgeld?

De Groof: “Effectieve leden betalen jaarlijks 55 euro, voor de gecoöpteerde leden gaat het om 115 euro. In verhouding tot de meeste businessclubs zijn dat eerder bescheiden bedragen. We kunnen de lidgelden laag houden omdat onze kosten beperkt zijn en de bestuursleden op vrijwillige basis meewerken. Wij hoeven met de Braboclub ook geen winst te behalen.”

STERCK. Kan iedereen lid worden van jullie vereniging?

De Groof: “Wij brengen gelijkgezinde, havengebonden mensen samen die over hun business kunnen praten. Wij werken niet met voordrachten, maar wie wil toetreden moet zich kandidaat stellen en een dossier indienen. Op de bestuursvergadering wordt een kandidatuur beoordeeld. In de praktijk wordt circa de helft van de kandidaturen weerhouden. De kandidatuur betreft een bedrijf, bij goedkeuring wordt er een persoon uit het bedrijf afgevaardigd. Wij hebben voornamelijk leden uit ondernemingen in de Antwerpse haven, maar net zo goed zijn er leden uit toeleveringsbedrijven uit het Gentse of Nederland. De gemeenschappelijke noemer is ondernemen in de haven.”

Wij brengen gelijkgezinde, havengebonden mensen samen.

Maandelijkse bijeenkomsten

STERCK. Hoe vaak vindt er een netwerk­evenement plaats?

De Groof: “Buiten de zomerperiode komen wij maandelijks bijeen in Hof ter Delft in Ekeren, op de vierde dinsdag van de maand. Wij hanteren een vast stramien met eerst ruimte voor netwerking, nadien een ontspannende lunch en ten slotte een uiteenzetting door een gastspreker. Meestal betreft het een technische insteek. Een aantal keren was het onderwerp ook al eens luchtiger of was er een politicus te gast. Enkele van onze gastsprekers van de voorbij jaren waren onder meer Wouter De Geest, Robert Restiau, Eddy Bruyninckx, Kris Peeters, Jan Jambon, Jan Peumans, Ben Weyts, Mia Doornaert, Jan Huyghebaert, Fons Leroy, Rudy Vranckx en Brice De Ruyver.”

STERCK. Is het evident om gastsprekers aan te trekken?

De Groof: “Met ons bestuur beschikken wij over een breed netwerk aan contacten in de haven en andere Antwerpse bedrijven. Vaak krijgen we de opportuniteit om CEO’s van grote bedrijven te ontvangen als gastspreker. We hechten aan goede sprekers, maar organiseren geen seminaries of technische cursussen. We gaan ook nooit te diep in op een bepaalde materie. Het komt er vooral op aan om een evenwichtig programma samen te stellen.”

STERCK. Hebben jullie ook contacten met zusterverenigingen in andere Belgische/buitenlandse havens?

De Groof: “Dat maakt inderdaad deel uit van onze activiteiten. Op regelmatige basis bezoeken we zusterverenigingen zoals De Kring in Zeebrugge, de Ankerclub in Gent of collega’s in Oostende. Ook met collega’s uit Rotterdam onderhouden wij een uitwisselingsprogramma: twee jaar geleden trokken wij naar Rotterdam, vorig jaar kwamen zij bij ons op bezoek. Vorig jaar organiseerden we ook een bezoek aan North Sea Port in de haven van Terneuzen.”

Haven_Braboclub_Koen_De_Groof

Bedrijfsbezoeken

STERCK. Vinden er nog andere activiteiten plaats naast de netwerkbijeenkomsten?

De Groof: “Tijdens de zomermaanden trachten wij steeds een bedrijfsbezoek te organiseren. In het verleden stond er ook om de twee jaar een buitenlands haven- en studiebezoek op het programma. We bezochten zowat alle belangrijke Europese havens waaronder Marseille, Genua, Le Havre, Lissabon, Valencia, Talinn, Bordeaux en Bremerhaven. Omwille van het tijdsgebrek van onze leden is het niet meer zinvol om buitenlandse trips te organiseren.”

STERCK. Kunnen leden na hun pensionering nog actief blijven bij de Braboclub?

De Groof: “Heel wat leden worden echte vrienden. Dat weerspiegelt zich onder meer in de oprichting van de Braboclub Senioren: collega’s die na hun professionele carrière beslisten om mekaar te blijven ontmoeten. Dat is precies de spirit waar de Braboclub voor staat: de ambitie om de haven van Antwerpen optimaal te laten functioneren vanuit een wederzijds respect en in een hechte, vertrouwde netwerkomgeving.”

STERCK. Neemt de Braboclub ook standpunten in of trachten jullie invloed te verwerven in het havengebeuren?

De Groof: “Daar houden wij ons bewust ver van af, andere (haven)organisaties zijn op dat vlak beter geplaatst. We profileren ons op de eerste plaats als een neutrale netwerkorganisatie.”

STERCK. Beschikken jullie over een magazine of regelmatige uitgaven?

De Groof: “Neen, wij functioneren louter als een netwerkorganisatie. We zijn ervan overtuigd dat hier nog nood aan is, tenminste voor organisaties die focussen op een nichemarkt. Daarom blijven we trouw aan onze oorspronkelijke invalshoeken rond haven en techniek. De afgelopen jaren zochten een aantal businessverenigingen toenadering tot de Braboclub om een samenwerkingsverband aan te gaan. We zijn er niet op ingegaan omdat er geen toevoegde waarde was. Bovendien willen we niet per se uitgroeien tot de grootste netwerkorganisatie. We wensen vooral het huidige, kwalitatieve en beheersbare model te behouden.”

De gemeenschappelijke noemer is ondernemen in de haven.

Uitbreiding naar nieuwe sectoren

STERCK. Veel netwerkorganisaties hebben het niet makkelijk om overeind te blijven. Wat is jullie succesformule?

De Groof: “Door een combinatie van een aantal factoren kenden wij enkele jaren geleden ook een dip, maar die zijn we te boven gekomen. Op dat vlak roeien wij momenteel tegen de stroom in. Er was een periode dat wij onze netwerkactiviteiten ’s avonds organiseerden, maar daar zijn we van teruggekomen omdat de meeste leden liever ’s middags bijeenkomen. Mede daardoor zien wij een positieve tendens en bloeit de Braboclub als nooit tevoren. Het ledenbestand neemt toe en op de bijeenkomsten tellen wij vaak meer dan honderd aanwezigen.”

STERCK. Evolueert de samenstelling van de bedrijven die participeren in de Braboclub?

De Groof: “Wat betreft de effectieve leden/bedrijven is er eerder sprake van een inkrimping door fusies en overnames. We zien een verschuiving van lokale naar internationale bedrijven. Ook het Havenbedrijf transformeerde de voorbije jaren en evolueerde naar een zelfstandige, dynamische organisatie. Wat betreft gecoöpteerde leden/bedrijven is er sprake van een verdere uitbreiding naar diverse sectoren zoals logistiek, IT en interimkantoren gespecialiseerd in technische profielen. Het is een logische evolutie: techniek staat al veel langer niet meer op zichzelf, maar maakt deel uit van bedrijfsbrede processen. We zorgen er wel voor dat nieuwe leden steeds een link hebben met de haven en techniek.”

Haven_Braboclub_Koen_De_Groof

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels