Overlijdensverzekering: wat met ontslag?
Paul Fornoville Life Plan

Overlijdensverzekering: wat met ontslag?

Vraag & Antwoord - Life Plan

Veel ondernemers hebben voor hun zelfstandig statuut gewerkt als loontrekkende. In heel wat gevallen had je een groepsverzekering met een overlijdensverzekering. Wat gebeurt er nu bij uitdiensttreding?

Bij de meest moderne polissen is de waarborg overlijden gelijk aan de opgebouwde reserves. Bij de oudere groepsverzekeringen, en dat is toch het merendeel, werd er een afzonderlijke overlijdensverzekering gekoppeld aan het aanvullend pensioen. Die valt weg bij uitdiensttreding. Dat betekent dus dat er enkel bij leven op pensioendatum een kapitaal wordt uitgekeerd. En bij overlijden voor deze datum? Totaal niets! Ook al staat daar een kapitaal op je pensioenverzekering te blinken.

Hoe weet je nu onder welke regeling je valt?

Door het reglement van de groepsverzekering te raadplegen. En wie heeft dat reglement? Juist, jij vermoedelijk niet. Meestal bepaalt het reglement dat er voor gehuwden een overlijdensverzekering wordt onderschreven ten belope van tweemaal de jaarwedde. Die wordt meestal verhoogd met een halve jaarwedde per kind ten laste. Typisch aan dat soort verzekeringen is dat de premie berekend wordt voor één jaar. Uiteraard, want de dekking valt weg bij uitdiensttreding en laat dat net de duurste jaren zijn. Want wees eerlijk, wat is de kans op overlijden als je aan je loopbaan begint. Zeer klein, dus een kleine premie. Die premie stijgt dus naarmate we ouder worden. De mensen die wij ontmoeten hebben hier echt geen idee van en begrijpen dat ook niet. Dat is zeker een aandachtspunt.

Is er een oplossing?

Zeker. Je kan je verzekeraar vragen om de premievrije polis om te vormen naar een contract waarbij in geval van overlijden ook een uitkering gebeurt. Maar dat gaat uiteraard ten nadele van je pensioen. Beter is om via je vennootschap een overlijdensverzekering af te sluiten met je pensioenkapitaal als richtlijn.

Dat kan op drie manieren.

Je kan een éénmalige premie storten om voor gans je loopbaan ingedekt te zijn.

Je kan opteren om elk jaar dezelfde premie te storten. Zo betaal je eigenlijk in het begin wat teveel. Die opgepotte reserves worden dan gebruikt wanneer je ouder bent en dus te weinig stort.

Een mooie formule is echter om enkel te betalen voor het juiste risico. Zo betaal je jaar per jaar, met als voordeel dat je dus heel weinig moet betalen op jonge leeftijd met een premie die jaarlijks stijgt samen met het risico. Zodra je de dekking overlijden niet meer nodig hebt, omdat je woning afbetaald is, je kinderen het huis hebben verlaten en je zelf al wat op het droge bent, dan stop je de polis.

Deze expertise werd aangeboden door Life Plan

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels