Een ‘sterck’ ontwerpteam kan veel geld besparen
Bart Bruyns

Een ‘sterck’ ontwerpteam kan veel geld besparen

Praktijck - Studio 10

Een nieuw (bedrijfs)gebouw zetten gaat altijd gepaard met veel stress. Goed begonnen is echter half gewonnen. Wie een goed ontwerpteam aan tafel brengt, plukt daar nadien altijd de vruchten van en wint tijd én geld. En dat zijn vaak de factoren die bepalen of de opening van een nieuwbouw een droom of eerder een nachtmerrie wordt.

Bouwheer, architect en aannemer zijn in ons land de wettelijke partijen die bij een nieuwbouw betrokken zijn. Al naar gelang de onderlinge overeenkomst tussen die partijen worden een aantal adviseurs geraadpleegd. In de praktijk blijkt echter nog al te vaak dat die adviseurs te laat worden geconsulteerd. Daardoor moeten noodzakelijke en soms zelfs wettelijk verplichte aanpassingen aan het ontwerp gebeuren, of in het slechtste geval zelfs nog tijdens de bouw zelf. Dat kost altijd handenvol geld en tijd waardoor alle deadlines verschuiven.

Het is dus van groot belang om van meet af aan een sterk ontwerpteam samen te stellen dat meteen rekening houdt met het advies en de wensen van: 

 • de effectieve gebruikers van het gebouw: het opstellen van een goed gedocumenteerd eisenprogramma is nodig met betrekking tot het gebruik, energieniveau, comfortniveau (dit kan eventueel in samenspraak met architect)
 • de ingenieur stabiliteit
 • de ingenieur technieken (HVAC, elektriciteit,…)
 • de energie-adviseur
 • de adviseur akoestiek
 • de milieudeskundige (met betrekking tot grondverzet, milieuvergunning)
 • de omgevingsaanleg (verhardingen, parking, riolering, mobiliteit)
 • de veiligheidscoördinator ontwerp en indien van toepassing aangevuld met de interne preventieadviseur.
 • de leveranciers van de installaties (bvb. rolbruggen, bedrijfsgebonden installaties en hun eisen/randvoorwaarden,…)
 • de nutsmaatschappijen
Ad hoc ‘Bouwteam’

Het gezegde ‘je moet altijd twee keer bouwen om het goed te doen’ indachtig, is het dus van belang om een goed coördinatieteam samen te stellen dat al veel meer dan twee keer gebouwd heeft. Dat kan bijvoorbeeld een studiebureau zijn dat een aantal functies combineert of dat bovenstaande adviseurs contacteert.

In Nederland is het ‘bouwteam’ trouwens wettelijk voorzien, met afgebakende aansprakelijkheid en verantwoordelijkheden. In ons land is zo’n bouwteam eerder uitzondering dan regel, maar een ‘ad hoc bouwteam’ of een multidisciplinaire ontwerpgroep zoals hierboven beschreven bewijst in de praktijk dagelijks zijn nut. 

 

Alle adviezen en/of ontwerpen kunnen zo tot een coherent geheel worden gesmeed. Mits de nodige coördinatie en het tijdig inschakelen van de juiste adviseurs kan u onaangename verrassingen vermijden. Bij een goed ontwerp zal dit leiden tot een goed beheersbare bouwkost en vrij scherpe uitvoeringstermijnen.

Deze expertise werd aangeboden door / Studio 10

Top5 meest gelezen
  Top5 gedeelde artikels