Sta eens stil bij de brandveiligheid van uw bedrijf
Gert Janssen Mathieu Gijbels NV

Sta eens stil bij de brandveiligheid van uw bedrijf

Praktijck - Mathieu Gijbels

Veel bedrijven die te maken krijgen met een ernstige brand, hebben het moeilijk om er terug bovenop te komen. De continuïteit voor de klanten verzorgen is in een dergelijke situatie een grote uitdaging. Sommigen moeten uiteindelijk zelfs de deuren sluiten.

“Het helpt zeker om op voorhand na te denken en stil te staan bij de brandveiligheid van uw bedrijf,” zegt Gert Janssen, directeur engineering en
ontwikkeling bij Mathieu Gijbels bedrijfs- en kantoorbouw. “Het is voornamelijk de manier waarop een bedrijfsgebouw ontworpen is, die voorkomt dat een brand ontstaat of verder uitbreidt. Je dient daarbij enkele cruciale richtlijnen in acht te nemen.”

  • Verdeel je gebouw in compartimenten om te verhinderen dat de brand zich naar andere delen van het gebouw verspreidt. Het hart van je bedrijf waar je corebusiness zit, zou je sterker kunnen beveiligen. Bouwmethodes zoals het zetten van brandwanden, fysieke scheiding van gebouwen, branddeuren, … zijn delen van de oplossing.
  • Voorzie dat de structuur bij een brand een bepaalde tijd blijft staan door gebruik van beton of beschermd staal, maar ook door bij interieurkeuzes aandacht te hebben voor niet-brandbare materialen zoals specifieke tapijten, ...
  • Werk veilig door brandbare stoffen te scheiden van de rest, paletten niet tegen een gevel te plaatsen, ontstekers weg te houden van de brandstof,…
  • Neem actieve brandbeschermingsmaatregelen: installatie van automatische detectie-apparaten met koppeling aan een alarmsysteem, plaatsing van brandblussers, sprinklers en een RWA-systeem. Overleg hierover met het lokale brandweerkorps.
  • Tot slot is er ook nog Fire Safety Engineering, een rekenmethode die de beste actieve en passieve maatregelen selecteert en combineert. Het heeft geen zin om te overdrijven in de maatregelen die je neemt.

“Je gaat best al in de ontwerpfase met een specialist en met de brandweer rond de tafel zitten. Zo beperk je achteraf de kosten,” zegt Gert Janssen. “Bovendien is het ook aangewezen om de brandverzekering te betrekken in het proces. Zij stellen soms andere eisen dan de brandweer. De verzekering focust zich eerder op actieve beschermingsmaatregelen en bescherming van de inboedel en het gebouw. Voor de brandweer primeert dan weer de veiligheid van de personen die zich in het gebouw bevinden en van de manier waarop ze moeten werken bij brand.”

“Met de verzekeringsmaatschappij is er vaak nog een onderhandelingsmarge. Als je hen pas raadpleegt op het moment dat je het gebouw betrekt, kan je soms met onverwachte kosten geconfronteerd worden.

Deze expertise werd aangeboden door / Mathieu Gijbels 

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels