Nauwe samenwerking tussen stad en ondernemers
Frank Boogaerts,
Claudia De Moor, Leo Deprince
Regio - Boechout - Hove -
Lier - Lint - Nijlen

Nauwe samenwerking tussen stad en ondernemers

Regio - Boechout - Hove -Lier - Lint - Nijlen

‘Lierke Plezierke’ is in Vlaanderen en ver daarbuiten bekend als de gezellige én gemoedelijke poort van de Kempen. Maar in weinig Vlaamse steden is ook de samenwerking tussen bedrijven en stadsbestuur zo hecht en goed georganiseerd als in Lier. We namen met burgemeester Frank Boogaerts, Claudia De Moor en Leo Deprince (bestuursleden Lier4Business) de economische actualiteit onder de loep. 

STERCK. De coronacrisis heeft een zware impact op het economisch weefsel. Hoe hebben jullie de afgelopen periode ervaren op economisch vlak?

Boogaerts: “Onze stad werd vanaf vrijdag 13 maart geconfronteerd met een aanhoudende vragenlawine vanuit de meer dan 50 verschillende economische subsectoren, waarvoor allemaal andere restricties, steun- en compensatiemaatregelen gelden. Die werden bovendien wekelijks bijgesteld en gewijzigd. Naast de gezondheidsimplicaties is de impact van de coronacrisis immens voor de economie. We hielden op dagelijkse basis nauw contact met adviseurs in Brussel, zowel van de verschillende overheden als van VLAIO en VVSG. We stonden ook in nauw contact met de gouverneur en minstens één keer per week vergaderde onze lokale crisiscel.”

STERCK. Welke rol spelen stad en ondernemersverenigingen in deze crisis naar de bedrijven en zelfstandigen toe?

Boogaerts: “We bundelden vanaf dag één alle officiële en actuele informatie. De maandelijkse elektronische nieuwsbrief van de stad, specifiek voor handelaars en ondernemers (waarop meer dan 340 ondernemingen ingeschreven zijn), werd meteen getransformeerd naar een nieuwsbrief die soms tweemaal per week werd uitgestuurd. Daarnaast maakte de stad ook snel werk van een bundeling van alle take away-, webaanbod en andere verkoops- en leveringskanalen van de lokale handelaars. Dit werd per categorie overzichtelijk gebundeld en dagelijks aangevuld op shoppeninlier.be met links naar de individuele websites en -shops. De stad Lier zet al jaren in op competentieversterking van haar ondernemers door de inrichting van vormingssessies, vooral over digitale profilering en promotie zoals ons lopend webshopproject. Die online­tools hebben handelaars en ondernemers nu broodnodig. De lopende ondersteuning en begeleiding via de stad bij de ontwikkeling en optimalisatie van websites en webshops werd dan ook verlengd.

De stad heeft naast tijdelijke belastingopschortingen ook tal van extra, lokale compensatiemaatregelen in het leven geroepen, waaronder belastingvermindering voor horecaterrassen, maar ook een teruggave van 50% van de gemeentebelasting voor alle burgers in de vorm van een centrumbon, ons succesvol Liers geschenkbonsysteem. Daarmee kunnen inwoners de lokale economie helpen opkrikken na de lockdown.” 

Het is belangrijk dat er een dynamische ondernemingszin en gedragenheid is.

Claudia De Moor: “Er is ook veel solidariteit bij de bedrijven zoals schenkingen door firma’s van handschoenen en schorten, maaltijden die gemaakt worden voor de hulpverleners, mondmaskers die genaaid worden of geschonken worden en serviceclubs die laptops schenken voor de kansarme scholieren uit Lier. Ondernemers zijn creatief bezig en passen hun businessmodel aan. De eerste dagen hebben we heel wat mensen kunnen verder helpen door ze door te verwijzen naar de juiste websites en documenten. We werken nu al aan oplossingen voor na de lockdown. Er wordt niet stilgezeten. De dynamiek tussen de stad Lier en ondernemers wordt als zeer positief ervaren en zal ook op langere termijn een uitwerking krijgen.” 

Claudia De Moor foto: Medialounge.be

Tertiaire sector overheerst

STERCK. Los van de huidige coronacrisis: hoe ziet het economisch landschap eruit in de gemeente?

Boogaerts: “Momenteel zijn meer dan 300 ondernemingen gehuisvest op een Liers bedrijventerrein. Het gros van die ondernemingen behoren tot de tertiaire sector, zowel in aantal ondernemingen als in de ruimte die ze innemen. De voornaamste subsectoren op ons grondgebied zijn de groot-en kleinhandel, zakelijke dienstverlening en horeca & toerisme. Maar ook de secundaire sector is in Lier vertegenwoordigd.

STERCK. Is er nog voldoende ruimte beschikbaar om te ondernemen?

Boogaerts: “Het nieuwe bedrijventerrein Bollaarpark, gericht op lokale, verwerkende bedrijvigheid wordt snel ingevuld. Het schepencollege keurt bijna wekelijks nieuwe aanvragen goed. Via verdichting, verweving en herbestemming denken we verder na over de creatie van extra ruimte voor bedrijvigheid, rekening houdend met de juiste bedrijvigheid op de juiste plaats en de ontsluitingsmogelijkheden. Er is duidelijk nog vraag naar nieuwe terreinen in Lier. De stad zoekt (o.a. samen met de POM) naar mogelijkheden.”

STERCK. Welk beleid voert Lier op vlak van horeca en kleinhandel?

Boogaerts: “De stad zet al jaren prioritair in op kernversterking via ondersteunende acties, maatregelen, koopevents, vormingsaanbod en een hedendaagse communicatiestrategie waarbij sociale media aan belang winnen. Op vlak van leegstand zetten we intensief in op leegstandbemiddeling door dialoog en samenwerking met vastgoedeigenaars, -beheerders en -investeerders. We maken bijvoorbeeld jaarlijks een infographic op met alle vestigingstroeven die Lier te bieden heeft. Daarnaast biedt Lier nog steeds premies om leegstaande panden onder bepaalde voorwaarden sneller ingevuld te zien.”

Kernversterkend beleid

STERCK. Wat zijn de hoofdlijnen van het economische beleidsplan voor deze legislatuur?

Boogaerts: “Cultuur, toerisme, lokale handel en horeca, evenementen en ons cultureel erfgoed vormen één groot geheel dat een belangrijk uithangbord voor onze stad is. We koesteren en promoten dat sterk. Kernversterkend beleid blijft één van de hoekstenen van ons bestuursakkoord. Dat houdt onder meer in dat we winkeluitbreiding buiten het centrum aan banden leggen, een leegstandbelasting heffen voor winkelpanden en een premie geven voor de invulling van leegstaande handelspanden in het kernwinkelgebied. Er is ook een aanmoedigingspremie voor bestaande zaken die hun etalage vernieuwen of verfraaien. Daarnaast betrekken we de economische raad nauw bij het uitstippelen van ons beleid. Wij houden de fiscale en administratieve verplichtingen voor de lokale bedrijven zo eenvoudig mogelijk. Onze belastingen werden andermaal niet verhoogd en wij ondersteunen initiatieven van ondernemers en handelaars maximaal. Daarnaast blijven we onderzoek voeren naar ruimte voor bedrijvigheid. Communicatie over parkeerfaciliteiten en bereikbaarheid blijft ook belangrijk. Bij openbare aanbestedingen en andere uitgaven informeren we tot slot zo maximaal mogelijk de Lierse bedrijven en handelszaken.”

STERCK. Er is een goede samenwerking met de ondernemers en zelfstandigen in de gemeente. Hoe is deze georganiseerd? 

Boogaerts: “De stad houdt de vinger aan de economische pols via maandelijkse, plenaire bijeenkomsten met haar Economische Raad (stedelijke adviesraad). Afgevaardigd hierin zijn onder meer Lier Shopping vzw, Lier4Business, maar ook de lokale Unizo-afdeling, de afdeling VOKA-Lokaal Ondernemersnetwerk Neteland en de Lierse vertegenwoordiging van Horeca Vlaanderen. Deze dynamische groep ondernemers werkt ook samen met de stad in enkele kleinere project- en werkgroepen. Door de verschillende formele communicatiefora en -kanalen die de stad hanteert én de meer informele Messenger- & WhatsApp - groepen. wordt er veel uitgewisseld en afgetoetst. Zo worden de maatregelen en initiatieven ook ruim gedragen. We kanaliseren adviezen van ondernemers via Lier4business en via de Economische Raad en rollen deze daarna verder uit.”    

Lier4Business

STERCK. Lier4business richt zich op de bedrijven die b2b georiënteerd zijn. Hoe is de werking georganiseerd?

Claudia De Moor: "Lier4business is opgestart door en gegroeid uit vier Lierse ondernemers: Karine Van Der Sluis, Leo Deprince, Dimitri Baeten en Claudia De Moor. We komen sinds de start maandelijks samen en leggen verbindende linken tussen ondernemen en de stad Lier.  Vanaf dit jaar zijn we met dubbel zoveel bestuursleden en zijn we ook met acht ondernemers vertegenwoordigd in de Economische Raad. Daar kunnen we mee adviezen formuleren die voor de b2b-ondernemers van belang zijn. Dit jaar staat o.a. “Lier Internationaal Visionair” van Liesbeth Schwartz (Constant Congress Center Lier) op de planning. We hebben hiervoor contacten met verschillende actoren en werken met succes departementoverschrijdend. Zo kijken we naar synergiën tussen toerisme, horeca, internationaal ondernemen, erfgoed, mobiliteit, lokale handel en ondernemen.” 

Momenteel zijn meer dan 300 ondernemingen gehuisvest op een Liers bedrijventerrein.

STERCK. Wie zijn de leden?

Leo Deprince: “Alle ondernemers uit Lier, die hoofdzakelijk b2b actief zijn, kunnen gratis lid worden van Lier4Business door zich aan te melden op onze website: www.lier4business.be. Met onze feitelijke vereniging organiseren we twee maal per jaar een event in samenwerking met de stad Lier. We luisteren eerst naar een verhaal van een boeiende Lierse ondernemer en daarna is er tijd voor een gestructureerd netwerkmoment voor alle deelnemers. We schuiven een viertal keer door aan tafels zodat je zeker al zo’n 40 ondernemers in sneltempo hebt leren kennen. Deze formule wordt erg gesmaakt en wordt heel laagdrempelig gehouden. We nemen ook starters en jonge ondernemers bij de hand om deel uit te maken van dit gratis event. Er komt op dat moment heel wat ondernemerschap en kennis bij elkaar. Stad Lier is ook steeds goed vertegenwoordigd waardoor nuttige contacten worden gelegd.  Met een afsluitende receptie is het een fijne start van het weekend in een zeer positieve vibe.”

Frank Boogaerts

Tal van nieuwe initiatieven

STERCK. Wat is de doelstelling van Lier4Business?

Claudia De Moor: “Een tiental jaar geleden zijn heel wat ondernemers in Lier steeds enthousiaster gaan samenwerken met de stad Lier. Dat kwam vooral door de open, correcte en enthousiaste aanpak van Hannelore Vermassen (teamcoördinator ondernemen) en de toenmalige schepen Lucien Herijgers. Zijn werk wordt nu verder gezet door schepen Rik Verwaest, hierin geruggensteund door burgemeester Frank Boogaerts, die zelf voorheen ook nog schepen economie is geweest. Mede daardoor is de samenstelling van en de ondernemende aanpak binnen de Lierse Economische Raad grondig gewijzigd. Dat heeft tot heel wat nieuwe initiatieven geleid. Voorbeelden zijn de twee succesvolle stadsedities van de Voka Openbedrijvendag en een Vlaamse lancering van deze topdag bij Van Hool, de eenmaking van de vele aparte handelaarsverenigingen in Lier Shopping vzw, het opzetten en uittesten van nieuwe stadscampagnes en versterkende formules voor winkeliers in de binnenstad … Er was ook de lancering van de centrumbonnen (een systeem dat gratis is voor de handelaars en al meer dan 500.000 euro liet terug vloeien naar de lokale economie én de  start van Lier4Business.”

Leo Deprince: “Dat alles heeft ertoe geleid dat zowel de stad als de betrokken Lierse ondernemers en handelaars elkaar nu veel beter kennen en begrijpen. Zo kunnen nieuwe ideeën gemakkelijker gerealiseerd worden. We hebben onze ondernemerszin kunnen vertalen naar de stadsdiensten. Tenslotte is een stad ook een onderneming. Dat ervaren we als een voordeel bij de aanpak van de huidige coronacrisis. De beleidsmakers en stadsdiensten hebben niet alleen contacten met de Lierse ondernemers, ze kunnen die feedback ook kaderen in hun jarenlange voeling met de lokale economie.”

Leo Deprince

Lokaal wint aan belang

STERCK. Hoe kijken jullie vanuit de Lierse ondernemers naar de coronacrisis?

Leo Deprince: “Lier4Business en Lier Shopping zijn deze periode aan het gebruiken om zich voor te bereiden op de nieuwe realiteit die we allen ongetwijfeld tegemoet gaan. Mensen gaan hun leven, werken en winkelen aanpassen. Deels omdat we het moeten, maar daarnaast ook zeker omdat we het vanaf nu echt willen. Werken van thuis, maar ook werken voor een lokaal bedrijf en dichter bij huis winkelen zullen nog meer aan belang winnen.”

Claudia De Moor: “Als Lierse ondernemers en winkeliers willen we onze schouders blijven zetten onder onze gezamenlijke doelstelling om het mooie Lier nog mooier, aangenamer en leefbaarder te maken. Met Lier4business hebben we dus vooral een verbindende functie: je buur kennen in Lier, maar ook de weg vinden naar het team ondernemen en het stadsbestuur in Lier. Het is belangrijk dat niet iedereen op zijn eigen eiland gaat zitten maar dat er een dynamische ondernemerszin en gedragenheid is, want door samen te werken kan je veel bereiken. Er is tevens een goed overleg met Voka Mechelen-Kempen omdat ik zelf ook voorzitter VOKA Lokaal Ondernemersnetwerk Neteland ben. Leo Deprince is de voorzitter van de Economische Raad en tevens ook lid van verschillende verenigingen. Onze doelstelling is om alle ondernemers te kunnen bereiken en de verbondenheid te verbeteren.” 

Wie is…

Frank Boogaerts: Oud-senator, burgemeester stad Lier met veel affiniteit en ervaring in economische zaken; onder meer gewezen directeur van de Vereniging van Expeditie- en Logistieke bedrijven van Antwerpen (VEA) en gewezen directeur van de Confederatie der Expediteurs van België (CEB)

Claudia De Moor: Medezaakvoerster Vosschemie Benelux, voorzitster VOKA LON-Neteland en voorzitster Lier4Business en stichtend bestuurslid bij Lier Shopping.

Leo Deprince: Zaakvoerder Ford Garage Deprince, voorzitter Economische Raad, stichtend bestuurslid Lier4Business en communicatieverantwoordelijke Lier Shopping.

www.lier4business.blogspot.com

www.lier.be

www.shoppeninlier.be

 

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels