Uitdagingen en opportuniteiten voor IT
Stephan Van den Eynde,
Yves Bosman, Erik Bosmans,
Frederik Vervoort
ICT debat

Uitdagingen en opportuniteiten voor IT

Sector - ICT debat

STERCK organiseerde in de eerste weken van april een digitaal debat met vier spelers uit de IT-sector. Vanzelfsprekend stond de coronacrisis centraal. De gevolgen voor de maatschappij zijn enorm, ook voor de IT-sector zal de coronacrisis verstrekkende gevolgen hebben. Tegelijkertijd biedt de huidige situatie heel wat uitdagingen onder meer op het vlak thuiswerken.

STERCK. We kunnen niet om de coronacrisis heen: wat zullen de gevolgen zijn voor uw onderneming op de korte en lange termijn? Stellen klanten hun IT-investeringen uit?

Stephan Van den Eynde: “Momenteel zien wij dat de investeringen van bevestigde projecten nog steeds doorgaan nadat de lockdown opgeheven zal worden. Vermits een aantal van onze klanten in de horeca actief zijn, is het momenteel voor veel zaken niet mogelijk om installaties te doen. In veel gevallen werken de klanten zelfs niet. Op langere termijn zal het vooral afhangen hoe flexibel banken en overheden gaan meehelpen aan een coronalening of betalingsuitstel. Het is natuurlijk mooi dat we nu uitstel krijgen tot september voor veel zaken, maar het is maar de vraag of er genoeg inkomsten gegenereerd kunnen worden om dit dan in één keer in te lopen.”

Yves Bosman: “Op korte termijn zijn er onze lopende projecten en onderhoudscontracten maar opleveringen van de software zullen een beetje verschuiven. Op de lange termijn zal alles afhangen van de duur van de maatregelen en de financiële impact op de verschillende sectoren. De klanten zijn zeer voorzichtig om in de toekomst te plannen. De opvolging van salesgesprekken en offertes is on hold gezet tot nader order.”

Erik Bosmans: “Bedrijven zitten in de eerste ‘paniekfase’ dus geplande projecten worden massaal on hold gezet. Anderzijds zien we wel de nood aan kennis ter zake om ondernemingen waar mogelijk volledig vanop afstand te laten fungeren. Dit brengt behoorlijk wat uitdagingen met zich mee waar het gros van deze ondernemingen nooit bij stilgestaan heeft. Ze worden plotseling ook geconfronteerd met de veiligheidsrisico’s die hiermee gepaard gaan. Wat de gevolgen op langere termijn zijn, zal nog moeten blijken. Ik heb klanten die van de ene dag op de andere hun inkomsten letterlijk tot nul herleid zien. Ik kan mij voorstellen dat dit een nieuw soort crisismanagement vereist.”

Frederik Vervoort: “Ondanks de coronacrisis zullen de meeste ondernemingen de beveiligingsinvesteringen moeten doen om aan boord te blijven van de digitaliseringstrein maar ook om afdoende beschermd te zijn tegen cybercriminaliteit. Bovendien worden meer en meer bedrijven verplicht om technische en organisatorische maatregelen te nemen omwille van nieuwe regulering zoals GDPR- en NIS-wetgeving onder druk van grote klanten.”

Stephan Van den Eynde  Stephan Van den Eynde - Hapbit is een partij die bedrijven helpt bij het digitaal transformeren met een sterke focus op maatwerk. Bij digitale transformatie optimaliseren we niet alleen de workflow van onze klanten maar werken we ook samen aan een sterk verbeterde beveiliging en betere weerbaarheid naar de toekomst. Onze manier van samenwerken differentieert zich ook door in te zetten op een samenwerkingsmodel onder collega’s versus een klassiek leverancier- of klantmodel.

Thuiswerk wordt het ‘nieuwe normaal’

STERCK. Onder meer door de coronacrisis wordt thuiswerken steeds meer het ‘nieuwe normaal’. Wat betekent deze evolutie voor IT-leveranciers?

Frederik Vervoort: “Traditioneel voeren wij onze opdrachten grotendeels bij de klant uit. Niettemin hebben wij alle nodige tools ter beschikking en de nodige maatregelen uitgewerkt om, ondanks thuiswerken, op een efficiënte manier te blijven verder werken en om onze klantenmeetings digitaal te houden. Ook de meeste klanten hebben de omschakeling naar thuiswerken snel gemaakt, waardoor we onze projecten naar best vermogen verder kunnen zetten.”

Momenteel zien wij de investeringen van bevestigde projecten nog steeds doorgaan nadat de lockdown opgeheven zal worden.

Erik Bosmans: “Dit is de eerste grote test voor alle cloudsystemen. Deze situatie is een echte stresstest voor de online-infrastructuur. Na deze crisis zal blijken of het grote publiek het vertrouwen in cloud zal behouden en of lokale systemen nog meer of minder bestaansrecht hebben. De grote uitdaging in ons vakgebied zal vooral liggen in de extra beveiliging die dergelijke structuren met zich meebrengen. Criminelen weten ook dat de meest kwetsbare plekken de gebruikers zelf zijn. Dus sensibilisering en training zal een absolute must zijn naast individuele beveiliging en integratie in thuisnetwerken. Het klassieke model wordt hierdoor toch wel grondig door elkaar geschud.”

Yves Bosman: “Wegens de noodzaak werken we allemaal van thuis uit en doen we dagelijks meetings via Teams, ook indien we met collega’s moeten overleggen. Ook met klanten doen we dit via deze weg. Dit is overigens niet noodzakelijk een achteruitgang, integendeel! Wij denken dat er in de toekomst meer en meer op deze manier zal gecommuniceerd worden om minder verplaatsingen te moeten maken, wat uiteindelijk veel tijd bespaart.”

Stephan Van den Eynde: “Thuiswerken was reeds ingeburgerd bij zowel onze eigen teams en onze klanten. Waar wij momenteel wel werk in hebben, is het aanpassen van klantomgevingen om te kunnen functioneren met respect voor de social distancing. Denk hierbij aan de klanten in de horeca, medische wereld of dienstverleningen die momenteel open blijven.”

Next generation technologie

STERCK. Op welke manier begeleiden jullie klanten naar de next generationtechnologie?

Erik Bosmans: “Door vooral zelf goed voorbereid te zijn en kennis te hebben van deze materie. Wij proberen doorgaans al in een heel vroeg stadium af te toetsen of nieuwigheden een meerwaarde kunnen zijn voor onze klanten. De gemiddelde Belg is nogal behoudsgezind en als het werkt, is er niet direct nood aan wat nieuws. Het juiste aanbod is hier cruciaal in. Als de mindset goed zit en er duidelijk omlijnde testen en pilots uitgevoerd zijn, komt de rest vanzelf.”

Erik Bosmans Erik Bosmans - Netcure helpt ondernemingen met het beschermen en beveiligen van hun digitale eigendommen op vlak van cybersecurity en informatieveiligheid. We richten ons volledig op het veilig werken en preventie tegen gegevensverlies of cybercriminaliteit. We staan ook bedrijven bij die slachtoffer zijn van cybercriminelen en verlenen bijstand waar nodig om gegevens terug te recupereren of onderhandelingen te voeren. 

Stephan Van den Eynde: “Hapbit heeft een innovatieteam dat ingeschakeld wordt voor ondersteuning en nieuwe klanten. Dit team denkt pragmatisch en op lange termijn mee met klanten om beproefde next generationtechnologieën aan te bieden. Het is hier niet de bedoeling om simpelweg telkens het laatste nieuwe als beste te verkondigen. Er wordt ruim getest voordat producten aangeboden worden. Op het moment dat we ze aanbieden, kunnen we ook zekerheden naar functionaliteit en functie geven.”

Het wordt steeds moeilijker om generalisten te kweken, iets wat vroeger meer regel dan uitzondering was.

Yves Bosman: “Onze missie is om klanten op een innovatieve manier te begeleiden in het uitwerken van hun end-to-endbedrijfsprocessen. Op die manier helpen wij om de implementatie van een strategie- en communicatieplan voor de nieuwe software of mobiele applicaties vlot te laten verlopen voor de mensen binnen het bedrijf.”

Frederik Vervoort: “Op basis van een informatiebeveiligingsaudit en penetratietesting brengen wij de beveiligingsrisico’s in kaart en geven we advies rond o.a. de IT-infrastructuur die aangewezen zijn, gegeven de specifieke bedrijfscontext van onze klanten. Hierbij komen ook de next generationtechnologieën aan bod, waarbij we steeds de afweging maken tussen de noden, kostprijs van de investering en de impact van de nieuwe technologie op de bedrijfsprestaties.”

STERCK. Slagen jullie erin om ervaren system engineers en servicedeskmedewerkers aan te zetten en te ondersteunen om in nieuwe technologieën stappen te zetten buiten hun comfortzone?

Frederik Vervoort: “Bij IT-medewerkers is er een bewustzijn over de noodzakelijkheid om nieuwe technologieën te implementeren. Anderzijds stellen we vast dat er een zekere weerstand ontstaat omdat hun vrijheid ingeperkt wordt, de ontwik­kelingen vaak een impact hebben op de huidige manier van werken en omdat men nog niet vertrouwd is met de nieuwe technologieën. Bovendien speelt verhoogde privacygevoeligheid bij medewerkers en het door GDPR opgelegde privacy-by-designprincipe ook een rol.” 

Stephan Van den Eynde: “We hebben een heel gevarieerd team met verschillende culturele en opleidingsachtergronden. Dit zorgt ervoor dat men elkaar aansteekt om nieuwe technologieën te omarmen, voor opleidingen te blijven kiezen en mee te denken aan de toekomst. Deze transformatie naar zulk een team heeft wel de nodige moeite en pijnen gekost.” 

De klanten zijn zeer voorzichtig om in de toekomst te plannen.

Erik Bosmans: “Het wordt steeds moeilijker om generalisten te kweken, iets wat vroeger meer regel dan uitzondering was. De materie is gewoon te veel en specialiseren en samenwerken is noodzakelijk om te kunnen overleven in dit vak. We zien ook wel dat techneuten na verloop van tijd plotseling gaan specialiseren in iets totaal anders dan wat ze gewend zijn. Vandaag is dat perfect mogelijk omdat er veel technologieën zijn die parallel met elkaar lopen maar niet direct gerelateerd zijn op technisch vlak. Ook hier is een duidelijk onderscheid in generaties tussen de technici van de oude stempel en het jonge geweld dat de scholen verlaat.”

Yves Bosman: “Door hen een goede begeleiding en ondersteuning te bieden via ons eigen servicecenter en hen regelmatig te bezoeken en te betrekken tijdens het veranderingstraject, proberen wij hen het gevoel te geven dat ze dit niet alleen moeten doen. Onze cloudsoftware is maar zo goed indien ze alle mogelijkheden ervan gebruiken en dit als gebruiksvriendelijk en efficiënt ervaren.”

Yves Bosman Yves Bosman - Selas is een one-stop-shop voor cloudsoftware. Wij leveren internet- en mobiele bedrijfssoftware op maat voor logistieke productie en de distributiesector. Met ‘Assist in Change’ assisteren we in het uitwerken en het implementeren van een innovatief strategie- en communicatieplan voor de futureproof-organisatie. Klanten kunnen rekenen op ons eigen servicecenter. 

IT-talenten aan boord houden

STERCK. IT-talenten zijn bijzonder gegeerd. Op welke manieren houden jullie IT-talenten aan bood?

Yves Bosman: “Wij hebben het geluk dat onze medewerkers al meerdere jaren samenwerken. Dit bewerkstelligen wij door vooral een fijne sfeer te creëren. Iedereen mag en kan zichzelf blijven met voldoende ruimte en een gestructureerde vrijheid.” 

Frederik Vervoort: “Wij zijn een groeibedrijf en hebben bijgevolg niet de slagkracht van grote ondernemingen om IT-talenten aan ons te binden. Daartegenover biedt clipeum een dynamische en flexibele werkomgeving met veel aandacht voor een zeer goede work-life balans, persoonlijke ontwikkeling en betrokkenheid bij de verdere uitbouw van de onderneming. Wij merken dat deze aanpak loont.”

Frederik Vervoort  Frederik Vervoort - clipeum adviseert en ondersteunt bedrijven bij het in kaart brengen van beveiligings- en privacyrisico’s en bij het mitigeren van deze risico’s op een pragmatische en efficiënte wijze. Daarnaast begeleidt ze bedrijven naar ISO27001-certificatie en heeft ze uitgebreide ervaring met IT-audits. Clipeum is een erkend kmo-portefeuille dienstverlener voor zowel advies als training. 

Erik Bosmans: “Waardering is zeer belangrijk. Als werkgever moet je begaan zijn met je mensen en dit op alle vlakken. Verschillende generaties hebben verschillende noden. Waar de ene gesteld is op (financiële) zekerheid, is voor de andere flexibele werktijden misschien belangrijker. Het is een soort à la carte systeem geworden waarbij iedereen een beetje kan kiezen en als werkgever moet je die optie voorzien als je mensen gemotiveerd aan boord wil houden. We zien op termijn een beter rendement als je medewerkers de kans geeft om zich te ontwikkelen in hun job en dit zonder al te veel druk te leggen.” 

Stephan Van den Eynde: “Transparantie, normen en waarden voor het gehele team hoog houden, breed aanbod aan opleidingen en regelmatig incentives. We hebben ook gemerkt dat enige vrijheid in het kiezen van auto’s (qua merk en opties) een belangrijkere factor is bij mannen om te blijven of te starten. Bij onze vrouwen speelt het exacte model en optielijst niet zo’n rol.”

De meeste klanten hebben de omschakeling naar thuiswerken snel gemaakt.
Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels