Werk <br>rechtstreeks met een lokaal <br>vertaalbureau
Patrick Delespaul DE-office

Werk
rechtstreeks met een lokaal
vertaalbureau

DE-office

Vertaalbureau DE-office uit Mol helpt bedrijven al sinds 2001 bij het vertalen van allerlei teksten. “Van handleidingen tot websites en juridische of commerciële teksten, een correcte vertaling is van cruciaal belang”, vertelt zaakvoerder Patrick Delespaul. “Zo krijgt de lezer het gevoel aangesproken te worden in zijn eigen taal, een commercieel voordeel dat vaak wordt onderschat.”

Bij DE-office werken vier vaste vertalers met specialisaties in informatica, burgerlijke bouwkunde, automobiel en toerisme. “Tegenwoordig doen we ook steeds meer juridische vertalingen, onder andere in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), ethische gedragscodes en andere procedures en engagementsverklaringen.” 

Native speakers

De vaste vertalers van DE-office werken steeds vanuit een Europese taal naar het Nederlands. “Hier wordt vaak niet over nagedacht, maar een vertaler die naar zijn eigen moedertaal vertaalt, weet perfect waar de nuance ligt en levert consistent kwaliteitswerk af.” 

Voor vertalingen vanuit het Nederlands doet DE-office beroep op een wereldwijd netwerk van freelancevertalers. “Elke vertaler is een gediplomeerd professional met een eigen vakexpertise en is bekend met de context en de leefwereld van het doelpubliek. Wij werken met een vaste pool van vertalers en matchen opdrachten op basis van hun kennis en ervaring.”

Vertaal lokaal

DE-office wil lokale bedrijven aanzetten tot rechtstreeks contact met een lokaal vertaalbureau. “Grote, internationale vertaalbureaus werken vaak uitsluitend als doorgeefluik. Opdrachten komen dan terecht bij een kleiner bureau, waardoor direct contact met de opdrachtgever vaak erg moeilijk is. Nochtans komt overleg tussen opdrachtgever en vertaler de kwaliteit van het eindproduct alleen maar ten goede. Zo komen we immers meer te weten over de verwachte schrijfstijl, bespreken we terminologie en garanderen we een consistente vertaling met de nuance zoals de klant die bedoelt. Als bedrijf heb je er dus alle belang bij om te werken met een lokale vertaalpartner.”

Menselijke meerwaarde

De meerwaarde van een menselijke vertaler is niet te onderschatten, al bewijzen digitale hulpmiddelen ook hun nut. “Vertaalmachines worden iedere dag beter, maar taal is zo contextgevoelig dat een menselijke hand de investering meer dan waard is. Natuurlijk werken wij ook met Computer Aided Translation Tools. Die zijn handig wanneer je optimaal gebruik wil maken van eerdere vertalingen, een bepaalde huisstijl wil behouden en om steeds dezelfde terminologie te gebruiken voor een bepaalde klant. Zo hebben we databases voor klanten als BMW of Ford. Toch blijft het belangrijk om elke vertaling grondig in context na te lezen en dat is iets wat een vertaalmachine nooit zal kunnen.”

DE-office 

Dillenbossen 3
2400 Mol

T. 014 32 26 70

info@de-office.be
www.de-office.be 

 

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels