Betonproducent Eurodal verkent nieuwe horizonten
Philippe Segers Eurodal - Ebema

Betonproducent Eurodal verkent nieuwe horizonten

Sector - Eurodal - Ebema

Van een grijze muis naar een bedrijf met producten met een hoge afwerkingsgraad en duurzame oplossingen voor onder meer de waterproblematiek. Zo omschrijft Philippe Segers, mede-eigenaar van betonproducent Eurodal, de evolutie van het Grobbendonkse bedrijf. Met de participatie van Ebema kan Eurodal zijn marktpositie verder versterken.

STERCK. Welke ontwikkeling maakte Eurodal de jongste jaren door?

Philippe Segers: “Ons bedrijf is opgericht in 1982. We produceren en plaatsen kwalitatieve vloerplaten in beton voor zowel de openbare markt, de projectmarkt en voor particulieren. We zijn zeer sterk geëvolueerd van een ‘grijze muis’ naar een bedrijf met innovatieve producten met een hoge afwerkingsgraad. Onze betonplaten vinden steeds vaker hun weg naar de openbare sector en naar tuin- en landschapsarchitecten. Het esthetische element primeert alsmaar meer. Buiten het zuiver functionele met onze industrieplaten is ook de particuliere, residentiële markt een groeiend afzetsegment.”

Eurodal_Phillipe_Segers

STERCK. Eurodal zet zich al enkele jaren in rond de waterproblematiek? Wat is jullie insteek?

Segers: “De nood aan waterbuffering is actueler dan ooit. Het is steeds moeilijker om hemelwater in de bodem te laten dringen door de grote toename van verharde oppervlakken zoals wegen en parking. De oplossing ligt in waterdoorlatende verhardingen die toestaan dat water in de bodem kan infiltreren. Wij ontwikkelden hiervoor een open fundering onder vloerplaten, onder de productnaam Hydrops. In de open fundering kan water gebufferd worden voor hergebruik of verdere infiltratie. We waren destijds – zeven jaar geleden – te vroeg, de markt was er nog niet klaar voor maar inmiddels is deze techniek helemaal ingeburgerd. Gecombineerd met intelligent groen biedt het een gepast antwoord op de vraag om zoveel mogelijk regenwater op terreinen te houden en te laten infiltreren, denk aan parkeerplaatsen of scholen. We waren gestart met Hydrops 1.0 en momenteel zitten we aan Hydrops 3.0, waarvan de techniek van voorbehandeling van het water ook deel uitmaakt.” 

B’RAIN is een denktank rond intelligent omgaan met water, groen, verharding en ruimte.

Kennisplatform B’RAIN

STERCK. Sinds kort participeert Eurodal in B’RAIN? Wat is het opzet van dit kennisplatform?

Segers: “B’RAIN is een kennisplatform van creatievelingen en – voorlopig – drie producenten: Eurodal, Beton De Bonte en Tree Builders. Het betreft een denktank rond intelligent omgaan met water, groen, verharding en ruimte. De drie bedrijven actief in de wereld van waterbeheer bij private en publieke sectoren, zullen hun expertise strategisch bundelen. Het doel is om producten op elkaar af te stemmen en door te ontwikkelen om te komen tot betere totaaloplossingen voor het beheersen van hemelwater.”

STERCK. Voor welke locaties kan B’RAIN een oplossing bieden?

Segers: “Met B’RAIN kunnen we een meerwaarde betekenen voor openbare ruimtes, scholen, industrieterreinen, dorps- stadspleinen, fietspaden, parkings, opritten, enzovoorts. Door het vrij combineren van modules creëren we een futureproof resultaat dat steeds klaar is voor veranderende normen en wetgeving. We mikken ook op terugverdieneffecten: in elk project zoeken we naar de beste oplossingen bij plaatsgebrek en bijvoorbeeld bij onteigeningsproblematieken.”

Ebema participeert in Eurodal

Ebema, fabrikant van hoogwaardige betonoplossingen met vestigingen in Zutendaal en Rijkevorsel, nam dit jaar een strategische participatie in Eurodal. “Het resultaat is een samenwerking die 100% Belgisch en 200% familiaal is,” vertelt Sonja Kuypers, CEO van Ebema. “De nieuwe groep zal ruim 250 medewerkers tellen in de vestigingen in Zutendaal, Grobbendonk en Rijkevorsel. Ebema heeft een omzet van 49 miljoen euro en Eurodal draait een cijfer van meer dan 8 miljoen euro. We mikken op een groeitraject gebaseerd op kwaliteit, innovatie en klantgerichtheid.” Voor Philippe Segers is de participatie van Ebema een teken van hoop en geloof in de toekomst. “Het is een positief signaal in een periode van economische vertraging door COVID-19. Er zal verder geïnvesteerd worden in het productieapparaat, innovatie en marketing. Met de integratie van twee mooie familiebedrijven is de continuïteit van ons bedrijf verzekerd. In deze samenwerking kunnen we genieten van een grotere marktkennis en een breder productgamma om de groei verder te versterken.”

Fietsen op het water

STERCK. Om onteigeningen van grond voor fietspaden te omzeilen, stelt Eurodal Vélonet voor. Wat betekent Vélonet voor de omgeving?

Segers: “Vlaanderen heeft een ambitieus plan en budget om fietsostrades en –paden aan te leggen. Vaak kan de aanleg van deze fietsostrades niet uitgevoerd worden als gevolg van langslepende conflicten. Het innemen van ruimte botst dikwijls met de belangen van natuur en bos, economische landbouwgrond, de waterlopen en vooral met de onteigening van private gronden. Deze trajecten hebben echter een enorme impact op het budget en de uitvoeringstermijn.”

STERCK. Waaruit bestaat de toegevoegde waarde van Vélonet?

Segers: “Concreet leggen we prefab vloerplaten over een gracht. We winnen op die manier ruimte voor een nieuwe gracht. De prefabvloerplaten met antislipstructuur zorgen voor een kwalitatief en duurzaam fietspad. Tevens voorzien we plaats voor nutsleidingen, bovendien is de tweejaarlijkse ruiming van de open gracht overbodig.”

STERCK. In hoeverre is er interesse voor Vélonet?

Segers: “Twee Vlaamse gemeenten tonen interesse in Vélonet, twee projecten zitten momenteel in de studiefase. Wij wachten af of de projecten zullen gegund worden, het zou Vélonet in ieder geval een boost geven, ook voor toepassingen in het buitenland. Op de belevingszone van onze eigen terreinen in Grobbendonk is inmiddels de eerste Vélonet-strook aangelegd.”

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels