Wanneer kun je het gewaarborgd inkomen recupereren?
Raf Van Gysel Ponet & LVP Advocaten

Wanneer kun je het gewaarborgd inkomen recupereren?

Vraag & Antwoord - Ponet & LVP Advocaten

De lonen van je medewerkers vormen wellicht de belangrijkste uitgave van je bedrijf. De optimalisatie van je loonkost is dus ontzettend belangrijk. Toch bestaat er bij sommige ondernemingen laksheid. Wist je bijvoorbeeld dat je de loonkost na een ongeval terug kunt vorderen via de aansprakelijke derde partij?

Stel dat één van je bedienden tijdens een wandeling of fietstocht in het weekend wordt aangereden door een auto. Door het ongeval kan hij of zij twee maanden niet werken. Die eerste 30 dagen heeft je werknemer recht op een gewaarborgd loon via jouw onderneming, daarna komt de mutualiteit tussen.

Enkele voorwaarden

Al meegemaakt? Wellicht heb je er in het verleden niet aan gedacht om het loon terug te vorderen. En toch is dat perfect mogelijk. Er zijn uiteraard wel enkele voorwaarden. In eerste instantie moet de derde partij geheel of gedeeltelijk aansprakelijk worden gesteld voor de schade. Daarnaast moet het ongeval buiten de werkuren plaats hebben gevonden. Ongevallen tijdens de werkuren of tijdens het woon-werkverkeer vallen immers onder de bevoegdheid van jouw arbeidsongevallenverzekeraar.

Cijfervoorbeeld

Stel dat je bediende een brutoloon heeft van 3.500 euro per maand. In combinatie met de patronale lasten bedraagt het schadebedrag al snel zo’n 4.550 euro. Dat is veel geld voor een medewerker die afwezig is en dus niet bijdraagt aan de organisatie. Om die som te recupereren, moet je als werkgever wel de aansprakelijkheid van de veroorzaker aantonen. Eens dat bewezen is, moet je daarna weinig moeite doen om het gewaarborgd loon te recupereren. Je moet er even de tijd voor nemen om er een juiste inschatting van te maken.

Conclusie

Bij heel wat ondernemers leeft het idee dat dergelijke loonkosten niet te recupereren zijn omdat de verplichting om een gewaarborgd loon uit te keren, losstaat van het ongeval dat de medewerker overkomt. Dat was vroeger ook zo, maar vandaag niet meer. Als een werkgever gewaarborgd loon uitkeert zonder dat de werknemer presteert, is er wel degelijk een schadepost die door de aansprakelijke derde partij en/of verzekeraar moet vergoed worden. Laat dit niet liggen en neem contact op met ons kantoor als je nog vragen hebt.

Deze expertise werd aangeboden door Ponet & LVP Advocaten

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels