Zes sleutels voor succesvolle transformatie?
An Vermeulen Yarlini

Zes sleutels voor succesvolle transformatie?

Vraag & Antwoord - Yarlini

Enkel verandering aankondigen is niet voldoende, dan begint het pas. Hoe leg je de noodzaak ervan uit aan je medewerkers? Urgentiebesef op de werkvloer is een absolute voorwaarde voor het slagen van je project. Neem hen stapsgewijs mee in het besluitproces en maak aan de hand van cijfers en feiten duidelijk dat de huidige situatie een koersverandering vraagt. Laat hen ook meedenken over oplossingen en kies voor open dialoog. 

Coalitie

Als managementteam kan je het niet alleen. Je project heeft medewerkers nodig die andere collega’s meekrijgen en een klankbordfunctie hebben. Het is deze coalitie aan wie je veel taken moet delegeren. Zij nemen immers een groot deel van de interne communicatie voor hun rekening. Diversifieer. Selecteer mensen van verschillende afdelingen en leeftijden zodat andere leden van het team zich hiermee kunnen identificeren.

Heldere visie

Transformeren zorgt vaak voor weerstand. Ook onbegrip waarom de top van de organisatie voor een andere richting kiest. Waarom veranderen? Is dit nodig? Angst maakt het des te belangrijker om één algemeen doel uit te spreken waar medewerkers zich aan vast kunnen klampen. Let wel, het doel achter de horizon moet duidelijk zijn voor iedereen in de organisatie, laag én hoogopgeleid. 

Communiceer

Visie uitspreken is één, draagvlak creëren is twee. Communiceer organisatiebreed. Gebruik hiervoor de leidende coalitie en netwerken in de organisatie die zij in de loop der jaren hebben opgebouwd. Informeer medewerkers voortdurend en gebruik daarvoor tools als design, prototyping, customer journey en cocreatie. 

Pak obstakels aan

Grote kans dat er onder medewerkers angst en onzekerheid leeft. Breng dus je obstakels in kaart. Dat kunnen meningen zijn van individuen met invloed, bepaalde tradities die in de organisatie zijn verankerd of fysieke drempels. Bijvoorbeeld een IT-systeem dat niet blijkt uitgerust voor een geplande koerswijziging. Identificeer deze belemmeringen en ga tijdig op zoek naar oplossingen.

Succes motiveert

Veranderingsprocessen vragen tijd. Zonder zichtbare kortetermijnsuccessen bestaat het risico dat steeds meer medewerkers zullen afhaken. Tussentijdse resultaten laten de voordelen van de transformatie zien en geven medewerkers het geloof dat hun inspanningen niet voor niets zijn geweest. 

Consolideer

Managers hebben op een gegeven moment het gevoel dat de klus is geklaard en medewerkers verliezen hun drive. Het is pas afgerond als de veranderingen vast onderdeel zijn geworden van de organisatiecultuur. Streef ondertussen naar verbeteringen. Blijf evalueren, blijf gesprekken voeren! En collega’s die een meer dan gemiddelde bijdrage hebben geleverd aan de transformatie geef je erkenning en beloning.

Veel bedrijven staan voor transformatie. Ingrijpende veranderingen laat je best begeleiden door een ervaren gespecialiseerd adviseur. Zo vermijd je veel problemen en bereik je met minder tijd een succesvol resultaat. Yarlini is jouw partner in transformatieprocessen, al meer dan 24 jaar. 

Deze expertise werd aangeboden door  Yarlini

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels